Frankrijk: 1 franc Napoleon III 1866 ( K )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: Zilver 835 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 23 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR K BARRE

Keerzijde: Gekroond en gemanteld wapenschild. Tekst:  EMPIRE FRANÇAIS 1 F. 1866

Wapen van Napoleon III 

Ontwerper: Albert – Désiré Barre

Muntmeesterteken:  anchor Engraver Markanker ( Albert – Désiré Barre 1855 – 1879 )

Slagplaats: K = Bordeaux

Slagaantal: 1.402.280

Napoleon III 

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Nederland: 25 cent 1825 U

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 568 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 21 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,23 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 18 / 25

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 25 en de letter C.

Muntteken: Mercurius staf

Muntmeesterteken:  Brandende fakkel ( Y.D.C. Suermondt 1818 – 1838 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 10.311.100

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts