Belgisch baretembleem: verguld met 2 x oogje

Gevonden door Bart Hulsmans

bart

Afmeting : 35 mm x 38 mm

Gewicht : 7 gram

Datering : 1940-1950

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Advertenties

Zeeland: dubbele of 2 stuiver 1618

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: Zilver 583 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,89 gr

Voorzijde: Burcht tussen twee rozetten. Tekst in vier regels onder elkaar  / ZEE / LAND / DIA / 1618

Keerzijde: Generaliteitsleeuw met gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden 2 S

Muntmeester: Balthasar van der Voorde 1612-1634

Muntteken: burcht

Slagplaats: Middelburg

Lit: Verkade 94.1; J.C. van der Wis 2.49.94.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

’s Hertogenbosch: 3 stuiver 1621

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: zilver  582 / 1000

Diameter: 26,1

Gewicht ( uitgifte ): 2,63 gr, ( gewogen ): 2,16 gr

Voorzijde: Gebloemd kruis , met in het hart het muntmerk van Brabant.
Gesplitst jaartal tussen het kroontje 16 / Z1. Tekst: ALBERTVS·ET·ELISABET·DEI·GRATIA· mt

Keerzijde: Gekroond wapen in een zespas. Tekst: ARCHID·AVST·DVCES·BVRG·BRAB·Ƶc

Muntteken: boompje.

Slagplaats: ’s Hertogenbosch

Oplage van 03 – 12 – 1620 tot 13- 12 – 1623: 1. 837.135

Albrecht en Isabella

Lit: Van Gelder et Hoc 135-4; Vanhoudt II 624.SH; De Witte 986.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

België: 2 centimes 1875 ( Fr )

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Diameter: 21,5 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Gekroond initiaal van de koning. Tekst: LEOPOLD II ROI  DES BELGES 1875

Keerzijde: Zittende leeuw met grondwetstafel (met daarop CONSTITUTION / BELGES / 1830 / *). Tekst: L’ UNION FAIT LA FORCE 2 CENTS. BRAEMT F.

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 7.931.768

Info: In omloop van 27-03-1869 tot – ?

Leopold II

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Denier Antwerpen: 1210 – 1280

Gevonden door Marco Sanders

Emissie met uitsluitend stedelijk symbool ‘ Antwerpen ‘

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: – 1 gr

Voorzijde: Tussen twee zijtorens ( rustend op een gewelf ) met puntdak waarboven een bolletje, een middentoren met 4 verdiepingen en vijf kantelen met onderaan een arcade ondersteund door één zuil. De middentoren staat niet op een gewelf en vertoond erboven geen halve bol.

Keerzijde: Brabants kruis D1 met in de kwartieren B/A/S/T in wijzerzin

Lit: Aimé Haeck 237

Gedetermineerd door Paul Callewaert