Dubbel oord of bouhe: Johan Theodoor van Beieren 1751

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 5,78 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De onderzijde van het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de waarde aanduiding 2 – L (vier liards). Tekst:  I. THEOD. CAR. D. G. BAV. D (of variant). Voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. en betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde:  In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst:  EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis en betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

philip2

Johan Theodoor van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 691 – Dengis 1178

Gedetermineerd door Eric Aerts

Gros tournois (à l’O rond): 1285 – 1290, wellicht reeds vanaf 1280, onder Philippe III

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,91 gr

Voorzijde:  Kort gevoet kruis. Binnenlegende: + PHILIPPVS REX ; Filips koning. Buitenlegende: + BNDICTV . SIT . NOME . DNI . NRI . DEI . IHV . XP (de interpunctie bestaat uit drie boven elkaar geplaatste punten); Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus.

Keerzijde: Tours kasteel getopt door een kruis dat de legende doorbreekt; aan de buitenzijde een sierrand bestaande uit twaalf lelies omsloten door een dubbele cirkel, de buitenste cirkels overlappen elkaar deel, de lelie op 12 u is geflankeerd door twee puntjes. Tekst: TVRONVS CIVIS ( gepunte T,de N is spiegelverkeerd ); stad Tours.

Datum: z.j. ca. 1285 – 1290

Slagplaats: Frankrijk

Lit.: Colin 98, Duplessy 213; Lafaurie 217

Filips III van Frankrijk

Gedetemineerd door Paul Callewaert