Frankrijk: 100 francs 1955 ( zonder B )

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: koper – nikkel

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 6 gr

Voorzijde: Vrijheidsbuste achter fakkel naar rechts. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE CR

Keerzijde: Fruit en tarwe aan de rechterkant. Tekst: LIBERTE EGALITE FRATERNITE 100 FRANCS 1955 R COCHET

Ontwerper: Robert Cochet

Muntmeesterteken: vleugel ( Lucien Bazor 1931 – 1958 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 152.517.500

René Coty

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: 25 cents 1913

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,575 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Wilhelmina met hermelijnen mantel naar links. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken de tekst 25 CENTS 1913

Ontwerper: Johannes Cornelis Wienecke

Muntmeesterteken: Zeepaard ( C. Hoitsema 1909 – 1939 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.200.000

Wilhelmina

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Knopen: Koninkrijk der Nederlanden ( Willem I )

Gevonden door Marco Sanders

Diameter: 16 mm

De nummers staan voor het nummer van het regiment infanterie waartoe de soldaat behoorde. In de beginperiode van het Koninkrijk Holland droegen veel militairen nog het oude uniform van de Republiek. Te dateren op ca. 1806 – 1809.

Gedetermineerd door Henk Hasselt