Holland: dubbele stuiver ca. 1614 – 1670

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht ( uitgifte ): 1,73 gr

Voorzijde: in vier regels: mt/HOL/LAN/DIA . jaartal .

Keerzijde: Generaliteitsleeuw naar links met een pijlenbundel in de linker en een zwaard in de rechter poot. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. 2 S

Slagplaats: Dordrecht

Lit: Verkade 56.1; JC van der Wis/Passon 2.28.117.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW