Quinarius: Fulvia 43 v.Chr.

Gevonden door Mark Volleberg

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Zilveren munt ter waarde van een halve denarius. Lugdunum Mint ( 3 steden met deze naam kwamen voor, de belangrijkste was Lyon ). Waarschijnlijk daar ook geslagen.

Voorzijde: Afbeelding van Victory ( godin van de overwinning ) met gelijkenissen van Fulvia. Tekst: III VIR R P C

 Foto

Victoria: godin van de overwinning 

Keerzijde: Leeuw naar rechts tussen A en XLI . ANTONI bovenaan, IMP onderaan

Referentie

Gedetermineerd door Tex Vandeweek en Mark Volleberg

Advertenties

AR quinarius: C. Egnatuleius C.f. 97 v.Chr.

Gevonden door Mark Volleberg

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Apollo naar rechts. Tekst: C EGNATVLEI C F Q

Apollo Apollo

Keerzijde: Victory staande naar links, een inscripte makend op een schild verbonden aan de trofee, carnyx tussen Victory en trofee, Q. Onderaan de letters ROMA

Victoria: godin van de overwinning Foto

Slagplaats: Rome

Referentie

Gedetermineerd door Marc Volleberg

Antwerpen: Bourgondische goudgulden onder Maria van Bourgondië 1477 – 1482

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: goud  792 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 23 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,40 gr

Voorzijde: Sint -Andries rechtstaande met genimd hoofd. Een dwarskruis (St-Andreaskruis) voor zich houdend. Tekst: in een parelcirkel, SΛnCTUS – ΛnDRЄΛS

Keerzijde: Zevendelig wapenschild van Bourgondië in een parelcirkel. Met in het hart een klimmende leeuw naar links gewend. Gelegen op een lang glad gevoet kruis, die de legende in vier verdeelt. Tekst: mΛRIΛ / DVCISS / BG:BR / Ƶ:LI’ mt. Interpunctie van twee cirkeltjes boven elkaar.

De letter A, geeft geen middenstreepje.

Slagplaats: Antwerpen

Maria van Bourgondië

Lit: Van Gelder et Hoc 37-1, Vanhoudt II 52.AN.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Pseudo tremissis: Dorestad ( type Madelinus )

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: goud

Diameter:

Gewicht:

Voorzijde: Hoofd naar rechts. Tekst: DORESTAT FIT

Keerzijde: ( christelijk ) kruis. Tekst: MADELINUS M ( Madelinus monetarius )

Madelinus was een Maastrichts muntmeester die later in Dorestad ging werken. Muntmeester Madelinus was oorspronkelijk werkzaam in Maastricht. In deze stad werden kort voor 600 reeds munten geslagen. In een schatvondst van Escharen (datering rond 600) bevinden zich al munten uit deze plaats. Ook de goudschat van Wieuwerd bevat munten uit Maastricht. De muntslag lijkt er rond het midden van de 7de eeuw op te houden, terwijl die in Dorestad juist rond 635-640 begint. Dat kan samenhangen met het toenemende belang van de Rijn als handelsroute. De Madelinus-munten van Dorestad behoren tot de meest voorkomende Merovingische munten. Ze zijn in de loop der tijd nagemaakt, vooral in het gebied dat beheerst werd door de Friezen. Daarbij nam het goudgehalte voortdurend af. Vanaf ca. 670 werden in de meeste muntplaatsen alleen nog maar zilveren munten geslagen. In navolging van de bekende Romeinse munt werden deze denarius genoemd.

Referentie

Gedetermineerd door Mark Volleberg en Eric Aerts