Reckheim: oord 17e eeuw

Gevonden door Werner Crols in 2011

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm ( grootste kant )

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Aan weerszijden van het wapen staan de cijfers van het jaartal, geen jaartal of drie bolletjes. Tekst: FERDIN. ET. ELISABET. (of variant), betekent: Ferdinand en Elizabeth.

Keerzijde:  3 afzonderlijk afgebeelde wapentjes met vuurijzer en bovenin een kroon. Tekst:  (rozet) . FERD. COM. DE. LIN. RECHEM. (of variant), dit is voluit: Ferdinand comes de Linden Rechem en betekent: Ferdinand de Lynden graaf van Reckheim.

Muntmeester: niet bekend

Muntmeesterteken: rozet ❀

Slagplaats: Reckheim

Nabootsing van de liards uit de zuidelijke Nederlanden zoals deze sinds ca.1607 werden geslagen in o.a. Antwerpen, Brussel en Vlaanderen. De tekst begint bij dit type op de zijde met het grote wapenschild. Omdat Ferdinand getrouwd was met Elisabeth de Furstenberg kon de tekst op dit type qua nabootsing heel ver gaan. FERDIN ET ELISABET (of variant) lijkt namelijk sterk op ALBERT ET ELISABET zoals dit op de originele liards van de aartshertogen voorkomt. Hij trouwde echter pas in 1643 met Elisabeth de Furstenberg. Het jaartal 1641 is dan mogelijk geantedateerd. Op de munt is ook getracht om het originele wapenschild van de aartshertogen zo goed mogelijk na te bootsen. De wapens die door de graaf van Reckheim mochten worden gevoerd zijn zo geplaatst of aangepast dat het origineel werd benaderd. De ……… in de tekst zijn op de originele munten onleesbare (gesleten) plekken. Het exemplaar zonder jaartal heeft in plaats van cijfers drie bollen aan weerszijden van het wapenschild. Het exemplaar met het jaartal 1011is een fout van de stempelsnijder. De 0 had een 6 moeten zijn en de 1 waarschijnlijk een 4 zodat de munt het jaartal 1641 had gedragen.

Referentie

Lit: PL. 280-287 – DM. 148-152

Gedetermineerd door Werner Crols

Romeinse paalschoen

Gevonden door Florian Geyer ( magneetvissen )

Deze diashow vereist JavaScript.

Lengte: 142 cm

Omtrek 68 cm

Gewicht: 41 kg

Romeinse paalschoen van een brug over de maas,vondst is netjes aangemeld en op 6 mei gaat de paal naar het museum te Maastricht voor onderzoek en p 11 mei wordt hij geconserveerd, tot die tijd ligt hij in het water.

Florian6-800

Determinatie en voorbeeld van Florian Geyer

Frankrijk: 25 centimes 1920

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: koper – nikkel

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde: Eikenbladeren. Tekst: LIBERTÉ • EGALITÉ FRATERNITÉ 25 CMES 19 20

Keerzijde: Keerzijde: krans met eikenbladeren en Frygische ( vrijheids ) muts. Tekst: R F EM LINDAUER

Ontwerper: Edmond – Emile Lindauer

Muntmeesterteken: fakkel ( Henri – August Patey 1896 – 1930 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagaantal: 18.108.122

Alexandre Millerand

Raymond Poincaré

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Bulla: Paus Innocentius VIII ( Jean-Baptiste Cibo ) 1484 – 1492

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: lood

Diameter: 38,3 mm

Gewicht: 39,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, twee ovalen parelcirkels met heiligenhoofden.
Met links het hoofd van de Heilige Paulus. Rechts het hoofd van de Heilige Petrus. Boven de Heiligen staat onder elkaar PA voor H. Paulus, en PE voor H. Petrus. Mogelijks ook naast elkaar. De twee afbeeldingen zijn gescheiden door een langbenig kruis. Boven de twee heiligen, de tekst: PA PE

Keerzijde: Binnen een parelcirkel. In vier regels. ✠ / INNO / CЄNTIVS / P^P VIII. Voluit: Innocentius Papa Patria VIII. Wat betekent: Paus Innocentius VIII

Paus Innocentius VIII

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend ”

Referentie

Determinatie, voorbeeld en tekst van Paul Callewaert