Brussel: stuiver Philips IV 1631

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: biljoen

Diameter ( uitgifte ): 23 mm, ( gemeten ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,83 gr, ( gewogen ): 1,5 gr

Voorzijde: Kruis met vuurijzers op de uiteinden en een engelhoofdje in het hart Tekst: PHS. IIII. – D. G. REX. – HIS. IN-DIA. Zc. Wat wil zeggen: Philip IV, bij gratie Gods, koning van Spanje en Indië.

Keerzijde: Gekroond wapen van Philips IV met het jaartal aan beide zijden 16 – 31. Tekst: .ARCH. AVS. DVX. BVRG. BRAB. Zc. . Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië en Brabant enz.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van Philips IV

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt I 448

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Brugge: 10 oord Maria – Theresia 1751

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,40 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst:  MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.1751 Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde:  Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een leeuwtje. Tekst: ARCH.AUS.DUX(mt)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Graveur : Jacques Roëttiers.

Muntplaats: Brugge

Muntteken : Leeuwtje

Slagaantal: 1750 – 1751 – 1752 = 722,100

Maria Theresia

Lit:  Vanhoudt J20; nieuwe Vanhoudt 823 BG

Gedetermineerd door rimidi

 

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde gezeten OLV op wolk en haar hoofd omgeven door een halo. Op haar schoot het kindje Jezus waarvan het hoofd ook omgeven is door een halo.
Beiden hebben in de hand een scapulier vast (oorspronkelijk een vierkante stoffen doek uit twee lagen dat, gewoonlijk, bij de geboorte aan het kind werd overhandigd)
Het scapulier verwijst naar naar de Berg Karmel (Israel) waar de orde van de Karmelieten ontstaat (geschoeide en ongeschoeide) en verwijst eveneens naar de Heilige Simon Stock.

Referentie

Referentie

Keerzijde: Afbeelding van Jezus Christus die wijst naar zijn hart. We spreken hier dus over het Heilig Hart van Jezus oftewel de Devotie tot het Heilig Hart.
Op de foto kan is niet duidelijk te zien of boven het hart een vlam aanwezig is ( normaal gezien wel ).
Het hart symboliseert het leven en lijden van Christus terwijl de vlam zijn liefde en barmhartigheid symboliseren.

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Referentie

Gedetermineerd door Grotmarmot op DVVL

 

Heilighangertje: Saint Ghislain – Kruis Benedictus van Nursia

Gevonden door Joeri Wauters 

Materiaal: brons

Afmetingen: 20/16 mm

Gewicht: 1,7 gr

Voorzijde:  Sint Ghislain

Keerzijde: kruis van Benedictus van Nursia. Tekst:  CSSML, voluit: Crux Sacra Sit Mihi Lux, wat betekent:  Moge het heilig kruis voor mij een licht zijn. NDSMD, voluit: Non Draco Sit Mihi Dux, wat betekent:  Laat niet de draak mijn gids zijn. In de hoeken C S
P B: Crux Sancti Patris Benedici

Afbeeldingsresultaat voor benedictuskruis

Referentie

Gedetermineerd op DVVL

Frans oorlogskruis: ‘ Croix de Guerre ‘

Gevonden door Niels Belmans

Materiaal: brons

Afmetingen: 37/37 mm

Gewicht: ?

Tussen de vier armen, 2 zwaarden met de punt naar boven.

Voorzijde: In een rond medaillon de Marianne getooid met een gelauwerde Jacobijnenmuts. Tekst: REPUBLIQUE FRANCAISE

Keerzijde: 1914-1918

Gravure van A. Bartholomé

De commandant Driant gemobiliseerde afgevaardigde stelt op 04 februari 1915 voor om een orde te stichten die de militaire waarden met uitzondering van de anciënniteit beloont met de naam “Croix de Guerre”.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen en op 08 april 1915 wordt het oorlogskruis gesticht met terugwerkende kracht tot het begin van de vijandelijkheden. Dit kruis wordt verleend voor individuele citaties op de dagorders van de legers te land en ter zee, de legerkorpsen, de divisies, brigades en regimenten.

Afbeeldingsresultaat voor croix de guerre

Op de eerste kruisen van 1915 staan de jaartallen 1914-1915, daar de oorlog zich verder zette bestaan er kruisen met de jaartallen 1914-1916, 1914-1917 en ten slotte 1914-1918.

Een groen lint met een breedte van 37mm met 5 rode strepen en een rode boordkant van 1mm
Het lint heeft de karakteristieken van de Medaille de Sint Helene, zoals gewenst door M. Barrès, kleinzoon van een officier van de Grand Armée.

Attributen
Een bronzen ster voor een citatie op het dagorde van een brigade of regiment.
Een zilveren ster voor een citatie op het dagorde van de divisie
Een vergulde ster voor een citatie op het dagorde van het legerkorps.
Een bronzen palm in de vorm van een lauriertak voor een citatie op het dagorde van het leger.
Een zilveren palm in de vorm van een lauriertak vervangt vijf bronzen palmen.

Afbeeldingsresultaat voor croix de guerre

Het oorlogskruis 1914-1918 werd uitgereikt aan:
– aan militairen, Franse en buitenlanders die een individuele citatie ontvangen hebben voor een oorlogsfeit;
– aan burgers en aan leden van het verzet die een citatie ontvangen hebben ;
– Tezelfdertijd voor een uitreiking van een Légion d’honneur of Médaille Militaire, aan militairen of burgers die opgenomen werden in het Officieel Journaal;
– Collectief aan eenheden, schepen en escadrilles;
– Aan steden en martelaarsteden die vernietigd of gebombardeerd werden door de vijand. (2952 steden hebben het oorlogskruis 1914-1918 ontvangen. In dit geval werd het kruis altijd met palm uitgereikt.)

In geval van overlijden van betrokkene kan op aanvraag het kruis verleend worden in de volgende volgorde: aan de oudste zoon of dochter, de weduwe, de vader of moeder, de oudste broer of zuster.

De laatste uitreiking van het oorlogskruis 1914-1918 was op 18 oktober 1921.
In het totaal werden er 2 065 000 Croix de Guerre 1914-1918 uitgereikt.

Het oorlogskruis kan ingetrokken worden in geval van veroordeling tot een effectieve- of een gevangenisstraf met uitstel en in het geval van militaire degradatie.

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts