Bakje van een pijl- of sluitgewicht: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Luc Wijnants

Materiaal: brons

Hoogte: 15 mm

Grootste diameter: 30 mm

Kleinste diameter: 20 mm

Bakje van een pijl – of sluitgewicht, geykt voor Trooise ponden met lelie, 17de of 18de eeuw. De onderverdeling bij Trooise ponden was blijkbaar anders voor de onsen en onderscheidde zich daardoor van andere handelsgewichten en dergelijke… de lelie staat voor Trooise ponden.

troois-800

Gedetermineerd door Jan Parret

Advertenties

Denier Prinsbisdom Luik: Hendrik II van Leez ( van Leyen ) 1145 – 1164.

Gevonden door Luc Wijnants

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,51 gr

Voorzijde: Portret van keizer Barbarossa.

Afbeeldingsresultaat voor keizer barbarossa

Frederik I, Barbarossa

Keerzijde:  Adelaar, naar rechts kijkend.

Slagplaats: Maastricht

Opmerking: Geslagen voor de keizerlijke kroning (te Rome)van Frederik Barbarossa in de maand juni 1155.

Hendrik II van Leez

Lit: G 819.Dengis 331; Vanhoudt G 818

Gedetermineerd door Luc Wijnants met hulp van  Jean-Luc Dengis

 

Obool: Hendrik van Gelder 1247 – 1274

Gevonden door Luc Wijnants

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,45 gr

Voorzijde: Sint-Lambertus met mijter, staf en evangelie

File:Int. houten beeld, Sint Lambertus - Wouw - 20320531 - RCE.jpg

Sint Lambertus

Keerzijde: Voor de adelaar (zegel van de schepen), een kruisje dat de handtekening van het Sint- Lambertus- Domkapittel is.

De voormalige Sint-Lambertuskathedraal te Luik was de hoofdkerk van het prinsbisdom Luik. Op de tekening zien we rechts de kathedraal, naast het bisschoppelijk paleis (de tekening werd gemaakt in de 18e eeuw). De kerk werd afgebroken tijdens de Franse Revolutie (eind 18e eeuw). In Luik bleef er, letterlijk en figuurlijk, een gat in het hart van de stad. Het duurde tientallen jaren voordat het nieuw ontstane plein een nieuwe bestemming kreeg. De lege plek waar de kathedraal stond heet nu Place Saint-Lambert.

De voormalige Sint-Lambertuskathedraal te Luik was de hoofdkerk van het prinsbisdom Luik

Slagplaats: Luik

Hendrik van Gelder

Lit: Dengis 487 of Chestret 183

Gedetermineerd door Luc Wijnants met hulp van  Jean-Luc Dengis

Duit: Batenburg z.j. ( ca. 1618 – 1624 )

Gevonden door Jos Hagens

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin de tekst BAT ENBVR GVM in drie regels.

Keerzijde: Gekroond wapen met een klauwende leeuw naar links, het wapen wordt omgeven door een gedeeltelijke tulpkrans.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van gronsveld 17e eeuw

Het wapen dat op de koperen duiten staat is dat van Bronckhorst. Dit is een klauwende leeuw in zilver op een rood veld en een gouden kroontje op zijn kop ( waarschijnlijk afgeleid van het Gelderse wapen ).

Muntmeester: Laurens Rasière ( 1618 – 1622 ) en/of Balthasar Wijntgens ( 1622 – ? )

Muntmeesterteken: Een sterretje komt soms op deze duiten voor.

Slagplaats: Batenburg

Referentie

Lit: V.35.5 – PW 1301

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord: Zeeland 1626

Gevonden door Jos Hagens

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Gewijzigd borstbeeld (Prins Maurits?) naar rechts. Tekst: MON. NOVA. COMIT. ZELANDIAE. (of variant). Dit is voluit: Moneta nova comitatus Zeelandia, en betekent: nieuw geld van het graafschap Zeeland.

Keerzijde: Wapenschild met leeuw in de golven. Boven het wapen een kroon met drie fleurons. Het jaartal gescheiden aan weerszijden van de kroon. Tekst:  LVCTOR. ET. EMERGO (of variant). Dit betekent: ik worstel en kom boven.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

wapen van Zeeland

Muntmeester: Balthasar van de Voorde ( 1612 – 1634 )

Muntteken: burchtje

Muntmeesterteken: Op de koperen munten van Zeeland komen geen muntmeestertekens voor

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.95.4 – PW 4018

Gedetermineerd door Eric Aerts