Antwerpen: gigot 1626

Gevonden door De Rocker Ronny

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Schuin geplaatst stokkenkruis welke door een gekroond vuurijzer is heen gestoken. Aan het vuurijzer hangt de keten van de orde van het gulden vlies. Tekst: (handje) PHIL. IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. (of variant). Voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: ARCHID.AVS.BVRG.BRAD.Zc ( of variant ). Voluit: archidux Austria Burgundie Brabant zc: aartshertog van Oostenrijk-Bourgondië en Brabant.

1 = Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).
2 = Oud Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw en rood omzoomd).
3 = Wapen van Brabant (In zwart een gouden leeuw, rood getongd).

Muntmeester: Jan Emonts 1624 – 1627

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: Periode 17 december 1625 tot 31 maart 1627 ca. 480.000 stuks.

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: GH.338 – AvK.74

Gedetermineerd door Eric Aerts

Insigne: Ardeense jagers ( ook wel ‘ de varkens ‘ genoemd ) WOII

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

brynckminator6

Materiaal: koper

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

De Ardeense Jagers maken deel uit van de infanterie. Deze bijzondere troepen werden opgericht in 1934 door omvorming van het 10de Linieregiment. Het idee was om een mobiele formatie te vormen die moest instaan voor de verdediging van de diverse alarmposten en vooruitgeschoven stellingen in de Belgische Ardennen. De eenheden zouden voornamelijk uit plaatselijke inwoners recruteren en kregen een groene alpenmuts met everzwijnsymbool in een poging om het lokale karakter van de eenheden te onderstrepen.

Referentie

Gedetermineerd op facebook

België: 10 centimes 1863

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper – nikkel 75 / 25

Diameter ( uitgifte ): 21,5 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,5 gr

Voorzijde: Leeuw naar links in een cirkel met daaronder een ‘ plaatje ‘ met BRAEMT. Tekst: In het Frans  L’UNION FAIT LA FORCE * 1863 *

Keerzijde: 10 CENTIMES * in een cirkel, rondom LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Rand: rand-800

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 14.481.659

Leopold I van België

Referentie

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-32

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Maastricht: hertogelijke duit 1596

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Philips II naar rechts of links zonder kroon. Tekst: PHS. D:G. HIS. Z. REX. DVX. B. (of variant). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, dit betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant. Onder het borstbeeld staat het tot twee cijfers afgekorte jaartal

Keerzijde: Gekroond Bourgondisch wapenschild. Tekst: DOMINVS. MIHI. ADIVTOR. (of variant): de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (Zwarte leeuw).

Muntmeester: Meynaert Swole (5 februari 1582 aangesteld ) 1582 – 1598

Muntteken: vijfpuntige ster 

Slagplaats: Maastricht

Referentie

Lit: GH.233 – PW 9306

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator