Muntspeld: type Royal d’or ( Philippe VI de Valois ) 13e eeuw – 14e eeuw

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: legering lood/tin

Diameter: 25,5 mm

Gewicht: 2,35 gr

Ca. 1293-1350

Draagspeld nog aanwezig.

paul3paul1-800

paul3-800

Philippe VI van Frankrijk

Lit: Heilig en Profaan deel II Afb.2198 Blz. 490.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

België: 5 francs 1944 Fr ( Duitse bezetting )

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: zink

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 6 gr

Voorzijde: Hoofd van Leopold III naar rechts. Tekst: ·LEOPOLD·III· ·ROI·DES·BELGES. in de halsafsnede RAU

Keerzijde: De waarde tussen de dubbele initiaal van de koning, bovenaan de koningskroon, onderaan het jaartal. Tekst: 5 FR 1944

Graveur: Marcel Rau

Slagaantal: 1.868.000

In omloop van: 24 – 02 – 1941 tot 18 – 01 – 1951

Leopold III van België

Referentie

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-135

Gedetermineerd door Bruno Tielemans

België: 25 centiem 1943, type Duitse bezetting

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: zink

Diameter ( uitgifte ): 26 mm

Gewicht ( uitgifte ): 6,5 gr

Voorzijde: Dubbele gekroonde initiaal van de koning met daaronder het jaartal 1943

Keerzijde: Wapenschilden van de steden Bergen, Brussel en Brugge. Waarde 25 c tussen twee punten. Tekst: BELGIE-BELGIQUE

Graveur: Oscar Jespers

Slagaantal: 21.600.000

In omloop : van 10 – 06 – 1941 tot ..

Leopold III van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-61

Gedetermineerd door Bruno Tielemans

De Remen: ¼ stater 1ste eeuw v.Chr.

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: electrum ( een natuurlijk voorkomende legering van goud en zilver , met spoorhoeveelheden koper en andere metalen )

Diameter: 11 mm

Gewicht: 1,42 gr

Type van de Remen. Het is één van de typen “à la mêche” naar analogie van het motief boven het paardje

De Remi

In de literatuur vind je dit type terug als DT 185.

Gedetermineerd door Marc Billiau

Sint – Truiden: denier Truytslag 11e eeuw

Gevonden door Dominique Steuckers

Muntheer: Abdij van Sint Truiden onder leenrecht van het bisdom Metz tijdens bisschop Hérimann van Metz

Denominatie: Penning, denarius, denier, plaatselijk ook “truytslach”

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,80 gr

Voorzijde: Buste met diadeem naar links ( met kromstaf links? ) van Sint Stephanus, patroonheilige van Metz ( of een bisschop? ). Tekst:  [S ST]EPHAN[‘]

Keerzijde:  Binnen een parelkrans de voorgevel van een kerkgebouw (van de abdij van Sint-Truiden ?), dat doet denken aan de Sint Servaasbasiliek van Maastricht, een lage middenbouw met aan weerszijden een hogere toren. Het middengebouw heeft een grote rechthoekige deur waarboven twee nisvormige ramen met bovenaan een middenstip, het driehoekige dak is versierd met een bol. De twee identieke torens hebben twee trapsgewijze verdiepingen met telkens twee rechthoekige nissen, de driehoekige daken hebben elk een bol als versiering. Tekst: : In dubbele parelkrans : +SCS [TRVDO(.I ?)] van Sanctus Trudo/Sint Truiden.

Datum: z.j. 11de eeuw, mogelijks in 1080 tijdens de ballingschap van Hérimann naar Luik.

Slagplaats: Sint Truiden

Lit: Vanhoudt F 183var; Dannenberg 279var; RBN 1856 2 deel VI. Pl XXI , 33var; RBN 1961 Pl VI, 12; Peter Ilisch heeft weet van een stempelgelijke in het penningkabinet in Brussel. ( Beschrijving eind 2013 in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde van den Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. )

dominique2-800