Maille stad Brugge: type gaande ridder ca 1180 – 1220

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gaande ridder naar rechts met geheven zwaard in de rechterhand en een wapenschild voor zich houdend in de linkerhand. Voor het wapenschild (g)een emissieteken ?

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel als vervanging van enig omschrift acht ringen met middenstip, twee per twee per kwartier. Een lang smal kruis tot aan de buitenrand met in de kwartieren telkens een parel.

Lit: Ghyssens 240(var?); Vanhoudt Atlas G 2395var

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Maille Arras: type op naam van monetarius ” Simon ” ca. 1140 – 1180

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm – 11 mm

Gewicht: 0,3 gr – 0,5 gr

Voorzijde 180° draaien
Voorzijde: In een dubbele parelcirkel als plaatsvervangende legende vermoedelijk vier keer ‘ C ‘ evenredig verdeeld. In het veld de letters ME in ligatuur met er boven en er onder een ring.

Keerzijde: In het veld een kort gevoet kruis met in de kwartieren 1 en 4 een parel met een steeltje aan het midden van het kruis verbonden en in kwartier 2 en 3 een ring met een steeltje aan het midden van het kruis verbonden. Tekst tussen 2 parelcirkels: + SIMON

Lit:  Ghyssens 117; Vanhoudt Atlas G 2389
Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Rijsel/Lille: type met lang gevoet kruis ca 1180 – 1220

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Keerzijde een kwart met de klok mee draaien

Voorzijde: In een parelcirkel een driehoek waarvan de hoeken eindigen op een ring met middenstip. In het midden van de driehoek een parel.

Keerzijde: Een lang sterk gevoet glad kruis tot aan de buitenste parelcirkel. In de kwartieren 1 en 4 een ring en in de kwartieren 2 en 3 een parel. Tekst: tussen twee parelcirkels en onderbroken door het kruis L / I / L / A
Lit: Ghyssens 269; Vanhoudt Atlas G 2456 var.
Gedetermineerd door rimidi