Zeeland: 1/8 zilveren ducaat of ‘ Pietje ‘ 1763

Gevonden door Mike Creemers

 

 

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,97 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst: ♖ MON . NO . ARG . PRO . CONFOED . BELG . COM . ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: 1763 CONCORDIA . RES . PARVAE . CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: ?

Muntteken: Dubbel gekanteelde burcht.

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902

Gedetermineerd door Mike Creemers

Advertenties

Nederland: 10 cents 1856

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L.

Keerzijde:  Twee samengebonden eikentakken met daarin 10 CENTS 1856

Ontwerper: J. P. Schouberg

Muntmeesterteken: Zwaard ( H.A. van den Wall Bake, 1846-1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Willem III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: 5 stuiver 1751 Maria – Theresia

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

 

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,80 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst:  MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.1751 Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een handje. Tekst: ARCH.AUS.DUX(mt)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntplaats: Antwerpen

Muntteken : Handje

Slagaantal: 1750 t.e.m. 1752 = 1.175.899

Maria Theresia

Referentie

Lit: Vanhoudt II 822 AN

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator