Erotische penning

Gevonden door Joram Thys

Materiaal: brons ?

Diameter: 34 mm

Gewicht: 21,69

Nog geen exacte determinatie

 

Advertenties

Herinneringsmedaille: ” Prediking van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis ” door Pius IX in 1854

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 32 mm met oogje

Gewicht: 5,8 gr

Voorzijde: Paus Leo XIII naar rechts. Tekst: LEONE XIII PONTEFICE MASSIMO / ROMA wat betekent: Paus Leo XIII allerhoogste priester / Rome

Keerzijde: Onbevlekte Maria. Tekst: BEATUS VIRGO IMMACULATA / 8 DIC(EMBRE) 1854 PIO IX wat betekent: Gezegende Maagd van de Onbevlekte Ontvangenis / 8 december 1854 Pius IX

Paus Leo XIII

Onbevlekte ontvangenis

Referentie

Gedetermineerd door Pierre Mannaert