Degenhanger, degenclip: 16e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Martin Van Den Bosch

dirk2-800

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Referentie

Gedetermineerd dor Martin Van Den Bosch

Advertenties

Opengewerkte mantelhaak: eind 15e eeuw – half 16e eeuw

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: koper / brons

Afmetingen: 55 mm / 20 mm

Gewicht: 7 gr

Lit: DDA determinatieboek “Metaalvondsten uit onze bodem”, blz. 74, No.55

Gedetermineerd op facebook

Rekenpenning Neurenberg, type Leeuw van St. Marcus, anoniem, ca. 1500 – 1570.

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Leeuw van Sint Marcus naar links, met halo, vleugels en geheven staart en evangelieboek in de rechter voorpoot. De halo doorbreekt de binnencirkel. Tekst: Fictief (rechthoek) NEV : BBV (kroontje)…

Keerzijde: Rijksappel met daarboven een niet-gevoet kruis binnen een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst: Fictief met kroontje.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 363, No.1114

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rekenmeester, Damian Krauwinckel 1543 – 1581. Van de “1553” serie, waarbij het alfabet in 5 regels staat en niet in een frame.

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Rekenmeester zittend aan zijn rekentafel met een hand en een groot aantal rekenpenningen op de tafel. Enige versiering in het veld ( hierin is veel variatie ).

Keerzijde: Alfabet in vijf regels met daaronder het jaar 1553; ABCD / EFGHI / KLMNO / PQRSTV / WXYZ

Een tot nu toe onbekende variant die wordt opgenomen in Rechenpfennige Band 3

Gedetermineerd door Jan Ooms en Freek Groenendijk

Nederland: 10 cent 1848

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: SCHOUBERG. Tekst: WILLEM II KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1848.

Ontwerper: Johannes Petrus Schouberg

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van de Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 6.859.006

Willem II

Referentie