Frankrijk: 10 cent 1808 ( W )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: biljoen

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2 gr

Voorzijde: Grote letter N met arcering in de schuine streep, onder een keizerlijke kroon met linten. Dit alles binnen een samengebonden krans van twee lauriertakken met bovenaan een vijfpuntige ster.

Keerzijde: Centraal in vier regels 10 CENT ♦ /  / W / Tiolier. Tekst: EMPEROR NAPOLEON // 1808

Graveur: Pierre-Joseph Tiolier

Muntmeesterteken: Hermesstaf of caduceus ( Louis-Theophile Francois Lepage L’AN 5 – 1817 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 1.575.410

Napoleon Bonaparte

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator en Eric Aerts