Zegelstempel: 14e eeuw met enkel handelaarsmerk

Gevonden door Andre van Erkom

andre2.2

Materiaal: brons

Stempelvlak: 15 mm

Hoogte: 24 mm

Gewicht: 9 gr

Gedetermineerd door Kris Didden

Advertenties

Gesp: type dubbele lus, langwerpig, ovaalvormig 1630 – 1690

Gevonden door Joery Tackaert

joery2.1

joery2

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 60 mm / 26 mm

Gewicht: 28 gr

Angel en gespplaat ontbreken

Lit: Ross Whitehead nr 329,330

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Frankrijk: 10 cent 1808 ( W )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: biljoen

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2 gr

Voorzijde: Grote letter N met arcering in de schuine streep, onder een keizerlijke kroon met linten. Dit alles binnen een samengebonden krans van twee lauriertakken met bovenaan een vijfpuntige ster.

Keerzijde: Centraal in vier regels 10 CENT ♦ /  / W / Tiolier. Tekst: EMPEROR NAPOLEON // 1808

Graveur: Pierre-Joseph Tiolier

Muntmeesterteken: Hermesstaf of caduceus ( Louis-Theophile Francois Lepage L’AN 5 – 1817 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 1.575.410

Napoleon Bonaparte

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator en Eric Aerts