Rekenpenning Nederland, ” Unie van Utrecht “, Antwerpen 1578

Gevonden door Danny Hennekeij

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 – 26 mm

Gewicht: 3,46 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links, met geheven zwaard en pijlenbundel ( 5 pijlen, voorstellende Gelderland, Holland, Zeeland Utrecht en de Ommelanden, die het Verbond hadden opgesteld en als eersten tekenden ). Tekst: VICIT.LEO.DE.TRIBV.IVDA: ( De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen, uit “Openbaringen” van Johannes )

Keerzijde: Pijlenbundel ( 7 pijlen ), met de punten naar beneden. Waar omheen een dubbel omschrift. Tekst buiten: .VICTORIÆ*PR[AEMI]V*LIBERTAS 15 ( handje ) 78, ( de vrijheid is de beloning van de overwinning ). Tekst binnen: .CALC . ORDINV . BELGII ( rekenpenning van de Staten der Nederlanden ).

rekenpenning

Lit: Dugniolle No.2754, Holleman-Tas, “53 rekenpenningen uit de 80-jarige oorlog”, blz. 11.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Muntgewicht voor 1 angel 16e eeuw

Gevonden door Danny Hennekeij

Materiaal: messing

Afmetingen 15 mm / 13 mm

Gewicht: 5 gr

Maker: Bernaert (I, II, evt. III) en Balthazar Fonck ( werkzaam van 1533 ca. – 1550 ca. – 1578 – )

Initialen: B F

Voorzijde: 1 angel

Keerzijde: plusjes hand

muntgewicht

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: 10 cents 1884

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,28 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L., onder de nek I.P.S.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1884

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: bijl ( P.H. Taddel 1875 – 1887 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Muntgewicht voor ½ Philipsgulden / Philippus-gulden 16e eeuw

Gevonden door Danny Hennekeij

Materiaal: messing

Afmetingen: 13 mm / 13 mm

Gewicht: 1,34 gr

Maker: Lenaart (III) van de Gheere ( werkzaam van 1578 – 1585 / 1586 – 1597 )

Initialen: L V G

Voorzijde: ½ Philipsgulden / Philippus-gulden

Keerzijde: krans hand

muntgewicht

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts