Bakenlood van 10 stuiver: De Mijl 1822

Gevonden door Dieter Van Damme

Materiaal: lood

Diameter: 23 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Gelegen op het veld, muildier naar rechts gaand.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel centraal het jaartal 1822, boven het jaar de letter M, onder 10 S ( 10 stuiver )

Datering: 1822

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Lit: Allex Kussendrager, Type HE, De Beeldenaar september/oktober 2018; Bakenloodjes van De Mijl en SAS. pag 235 e.v.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Rekenpenning Frankrijk: type Frans wapenschild ” nieuw “, stock jeton van Tournai, ca. 1415 – 1497.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,85 mm

Gewicht: 7,93 gr

Voorzijde: Frans wapenschild met drie lelies, geen decoratie. Tekst: X AVE MARIA 8 GRACIA

Keerzijde: Drievoudig recht leliekruis met centraal vierblad, binnen een enkele vierpas met in de binnenhoeken de letters V (x2) en M (x2) en in de buitenhoeken: . 0 . (x4).

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 227, No.686 (variant)

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Penning: type ” Adelaar/kruis “.

Gevonden door Romain Giberke

Mogelijks naar model Maille van Loo of Maille van Aire sur la Lys

Materiaal: lood

Diameter: 16,52 mm

Gewicht: 2,3 gr

Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel een adelaar, met wijd gespreide vleugels. De adelaars-kop naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel een pseudo-omschrift ? (niet meer leesbaar)
Een kort glad kruis met in de kwartieren, telkens een letter/drieblad. Centraal een (passer) punt.

Datering: eind 13e eeuw – begin 14e eeuw

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Referentie

Li: Vanhoudt G 2443

Gedetermineerd door Paul Callewaert