Heilighangertje: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: tin

Afmetingen: 23,5 mm / 18,5 mm ( incl. oogje )

Gewicht: 4,44 gr

Voorzijde: Afbeelding Sint Elooi

elooi

Keerzijde: Afbeelding Sint Ursula

ursula

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Imitatie-Venuspenning, type ” Rond wapenschild en met een scepter in de rechterhand “, Zuidelijke Nederlanden of Noord Frankrijk, vanaf ca. 1500.

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Diameter: 32,5 mm

Gewicht: 4,1 gr

Voorzijde: Vrijwel naakte vrouw bedekt met een schaamdoek waarvan het ene uiteinde over de rechterarm hangt en het andere uiteinde uitwaaierend en aan het haar. In de rechterhand een scepter met links en rechts een bloem, daaronder drie afhangende koorden. In de linkerhand houdt zij een chantepleure waaruit waterdruppels vallen. Links onderin het veld twee bloemen. De voeten geheel binnen de rand. Tekst: ( vermoedelijk ) fictief.

Keerzijde: Een van het wapen van Philips de Schone afgeleid wapenschild. Daarboven waarschijnlijk een vuurijzer met links en rechts vonken en geen vuurstenen. Tekst: ( vermoedelijk ) fictief.

Opmerking: Geen exact gelijkend exemplaar gevonden in Groenendijk.

Lit: F. Groenendijk, “Venus op rekenpenningen De naakte waarheid?”, 4.3 Imitatie-Venuspenningen met een rond wapenschild, par. 4.3.2.2. met een scepter in de rechterhand, blz. 166 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Dubbele mijt: 1346 – 1391

Gevonden door Mark Boeckhout

Muntheer: Willem I de Rijke, graaf van Namen, 1337-1391.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20,15 mm

Gewicht: 0,80 gr

Voorzijde: In het veld in drie lijnen .G. / COm / .n. letters in kruisvorm geplaatst. Tekst: tussen twee parelcirkels: + COMES x nAMVR x C, interpunctie twee liggende kruisjes boven elkaar.

Keerzijde: In het veld een gebladerd kruis. Tekst tussen twee parelcirkels:  + MOnETA x NAMVR.

Datum: z.j. ca na 1346 – 1391.

Slagplaats: Namen

Opmerking: Nabootsing van een dubbele parisis volgens model van ca 1346, zie J Benders, RBN 2003, p. 233.

mark3-800

Willem I van Namen

Lit: Vanhoudt atlas G 2251; De Mey Namen 190; Chalon Namur 127

Gedetermineerd door rimidi

Kelt van de Suessionen: type ” cricirv ” 1ste eeuw v.Chr.

Gevonden door Friso Langen

Materiaal:

Diameter: 18 mm – 14 mm

Gewicht: 2,27 gr

Voorzijde: Hoofd naar links

Keerzijde: Pegasus met hieronder CRICIRV

Opmerking: Pegasus: een mythologisch dier welke opgenomen werd in de Keltische cultuur door contact met de mediterrane volkeren. ” CRICIRV ”  zou een leider kunnen zijn geweest van de Suessionen, aldus S. Scheers.

friso1.2-800

Suessiones

Referentie

Lit: Latour 7951

Gedetermineerd door op facebook

Antwerpen of Maastricht: dubbele korte ca. 1575

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 23,85 mm

Gewicht: 3,8 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Philips II zonder kroon, naar rechts. Tekst:  PHS D:G HISP Z REX. D BRA. ( mt ) onder het borstbeeld ). Voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum rex dux Brabant en betekent: bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild gelegen op een kruis. Tekst: .DOMINVS. MIHI. ADIVTOR. wat betekent:  de Heer is mijn helper.

Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild 

1 = Wapen van Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).
2 = Wapen van nieuw Bourgondië (blauw bezaaid met gouden lelies).
3 = Wapen van oud Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw, rood omzoomd).
4 = Wapen van Brabant (in zwart een gouden leeuw, rood getongd).
5 = Wapen van Vlaanderen (in goud een zwarte leeuw, rood getongd).

Datum: z.j. ca. 1575 voor Antwerpen en ca. 1571 – 1579 voor Maastricht

Muntmeester voor Antwerpen: Floris Florisz ( 1572 – 1579 )

Muntmeesters voor Maastricht: Emanuel Meynarts ( 1569 – 1572 ), Christophe Buedel ( 1572 – 1575 ) en Gilles van Haelbeke ( 1575 – 1582 )

Muntteken: handje of ster

Slagplaats: Antwerpen of Maastricht

Filips II

Referentie

Lit: Vanhoudt II: 319 AN of MA

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord: Brussel 1643

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 26,2 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: PHIL. IIII. D.G. HISP. ET INDIAR. REX.: Dit is voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder)

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroonde wapenschild  met meerdere kwartieren en links ervan 16,  rechts 43. Tekst: .ARCHID. AVS. DVX. BVRG. BRAB: Dit is voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Z c, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester: ?

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Gedetermineerd door Mark Boeckhout