Nederland: 25 cent 1894

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht  uitgifte ): 3,57 gr

Voorzijde: Borstbeeld met loshangend haar en parelsnoer naar links. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in 3 regels 15 CENTS 1894

Muntmeesterteken: hellebaard ( H.L.A. van den Wall Bake 1888 – 1909 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Wilhelmina der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Heilighangertje: Scherpenheuvel vroeg 20ste eeuw

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,38 mm

Gewicht: 10,42 gr

Voorzijde: OLV van Scherpenheuvel. De Aartshertogen Albrecht en Isabella knielen biddend voor het beeldje van Onze Lieve Vrouw ( aan eik ) die in de linkerhand het kindje Jezus en in de rechterhand een scepter houdt. Tekst: N.D. MONTAIGU / ONZE LIEVE VROUW VAN SCHERPENHEUVEL / PRIEZ POUR NOUS. Nederlandse tekst in kleinere letters, aan de top van de boom.

Keerzijde: Heilige Christoffel

Afbeeldingsresultaat voor sint christoffel

Referentie

Lit: Jaarboek EGMP 1987

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, type “Kruisiging”, anoniem, ca. 1580.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,32 mm

Gewicht: 4,99 gr

Voorzijde: Kruisiging scene: Christus aan het kruis, daarboven de letters INRI. Maria links staande en Johannes rechts. In de afsnede de tekst: IN CHRISTO OM / NES VIVIFICA / BVNTVR: Tekst: CIVIS LIVORE SANATI SVMVS

Keerzijde: Appelboom met een slang daaromheen gewikkeld. Adam en Eva links en rechts van de boom, die de boom vasthouden. Tekst: OMNES MORIVNTVR IN ADAM.

philip c5.2-800

Literatuur: Mitchiner Volume I, blz. 423, No. 1454. (zie rechts op de foto)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Allegorische / emblematische voorstelling, “Fortitudo”, Hans Krauwinckel, 1606.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,39 mm

Gewicht: 4,37 gr

Voorzijde: Een gehelmde vrouwelijke figuur die met de linkerhand op de stomp van een zuil rust en met de rechterhand het afgebroken bovenste deel van de zuil vasthoudt. Op de achtergrond links een liggende leeuw. Tekst: FOR – TITVDO

Keerzijde: Schrift in 10 regels, omgeven door twee parelranden : * EIN * / GROSS . GEMV / TE . VND . IEIB / ES . STERCK . ZV / HALTEN . ALLEI / NE IST . GOTTES / WERCK ** / PORTITVDO / 1. 606 / HK.

Lit: F.Stalzer, Rechenpfennige Band 1, blz. 146, No.326. Geen voorbeeld.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Imitatie-Venuspenning, type “Rond wapenschild en vogel op de hand”, Zuidelijke Nederlanden of Noord Frankrijk, vanaf ca. 1500.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30,04 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Niet exact te determineren. Vrijwel naakte vrouw bedekt met een schaamdoek waarvan het ene uiteinde over de rechterarm hangt en het andere uiteinde uitwaaierend en aan het haar. Op de linkerhand waarschijnlijk een vogel met daaronder afhangende koorden. In de rechterhand houdt zij een chantepleure waaruit waterdruppels vallen. Links onderin het veld drie bloemen. Tekst: (vermoedelijk) geheel fictief.

Keerzijde: Wapenschild afgeleid van het wapen van Philips de Schone, met in het 1e kwartier drie gearceerde balken, in 2e kwartier 3 lelies, in het derde kwartier drie schuine balken, in het 4e kwartier een leeuw met twee stippen. Een hartschild met leeuw. Boven het wapenschild een vuurijzer met links en rechts 3 vuurstenen in de vorm van ringetjes. Tekst: (vermoedelijk) geheel fictief met een kroontje als initiaalteken.

Philip c3.2-800

Lit: F. Groenendijk, “Venus op rekenpenningen”, blz. 164, Keerzijde no. 88a, Voorzijde variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Italië, voor de Doge van Venetië, thema “Androclus en de leeuw”, Venetië, 14e eeuw.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: brons

Diameter: 22,40 mm

Gewicht: 3,29 gr

Voorzijde: Gevleugelde gaande leeuw van Sint Marcus met halo en Evangelieboek in de voorpoten, naar links. Omgeven door een aantal parels boven, onder en links.

Keerzijde: Staande Androclus met staf in de rechterhand en linkerhand op de kop van een zittende leeuw. Omgeven door een aantal parels links en rechts.

Opmerking: Verwijst naar de klassieke fabel “Androclus en de leeuw”, afkomstig uit de Attische Nachten van de 2e-eeuwse Romeinse schrijver Aulus Gellius, die zegt dat hij het, op zijn beurt, weer heeft overgenomen uit het 5e boek van de Aegyptiaca van Apion Plistonices, een Alexandrijnse historicus uit het begin van de keizertijd. Het thema van de fabel is “dankbaarheid is het teken van edele zielen”

philip c11-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 151, No. 341 (variant) en Roelandt e.a, Les Jetons du Moyen Age, blz. 48-49, No.178 (variant)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Venuspenning Neurenberg, Hans Schultes I, ca. 1553 – 1584

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30,60 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Venus met bokaal, naar rechts gewend. Tussen twee driebogen met aan de binnenkant van de boogpunten drieblad rozetjes en aan de buitenkant stippen. Tekst: (Kroon) HANS : SCHVLTE(S?) : NR(omgekeerde)GFDBRF.

Keerzijde: Vierdelig gebogen wapenschild. 1e en 4e kwartier een lelie, 2e kwartier twee sparren en 3 stippen en 3e kwartier drie balken en vier stippen. Krul-decoratie boven en links en rechts van het schild en aan de onderzijde links en rechts zeven stippen. Tekst: (wigje/wedge) RDPOHTRDPOHTODTPDOHT:

Opmerking: De gedateerde Venuspenningen van Hans Schultes zijn van 1553, 1555 en 1574. De vroege Venuspenningen van Hans hebben overeenkomsten met die van zijn vader Iorg Schultes en zijn mogelijk geslagen in de Schultes workshop in de periode dat zij daar gezamenlijk als meester werkten, van december 1553 tot januari 1559.

Lit: F. Stalzer, Rechenpfennige Band 1, blz. 22, No. 134. Mitchiner Volume I, blz. 396. Geen voorbeeld.

Gedetermineerd door Jan Ooms