Franse medaille voor de eerste communie: 19e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,75 gr

Voorzijde: Tekst: CE SOUVENIR SERA TOUJOURS MON GUIDE; ” Deze herinnering zal altijd mijn gids zijn ”

Keerzijde: Tekst in de afsnede: 1E Cion

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Gigot: Stevensweert ca. 1628 – 1632

Gevonden door Jack Gielen

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,54 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin in drie regels SST INSV LA. Voluit: Sancti Stephani insula, wat betekent zoiets als: Sint Stephanus eiland ( verwijzing dat Stevensweert een eiland in de Maas was ).

Keerzijde:  Gedeeltelijk tulpkrans om een gekroond wapenschild met een klauwende leeuw. De rand van het schild is versierd met kleine of grote bollen ( bezanten ).

Jaartal: z.j. ca. 1628 – 1632

Muntmeester: ?

jack

Referentie

Lit: Lucas 59 – PW 9503

Gedetermineerd door Jack Gielen

 

AE follis: Diocletianus 302 – 303 n.Chr.

Gevonden door Kevin Smolders

Materiaal: brons

Diameter: 27,6 mm

Gewicht: 7,33 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP DIOCLETIANVS P AVG

Keerzijde: Genius staande naar links, toren op het hoofd, naakt behalve een chlamys over de linkerschouder, in de rechterhand een patera en in de linkerhand een cornucopiae  Tekst: IMP DIOCLETIANVS P AVG. In het veld S / F en in de afsnede IITR

Slagplaats: Trier

kevin1.2

Diocletianus

Lit: RIC VI Trier 519a

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Gedenkpenning Stoelenfabriek Galvanitas 1959

Gevonden door ?

Materiaal: tin ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een gladde boord de God Athena/Minerva binnen een driehoek. In de rechterhand, een speer/lans naar onderen gericht. Onder de driehoek: GALVANITAS. Op de linkerhand, het beeldje van de God Nike. Het geheel omsloten met een dagcirkel  waarop de zon, sterren en de maan, getopt met een rijksappel (?). Ter weerszijden, de gesplitste datering 4 MEI / 1934. Onderaan, een vliegtuigje. Tekst: WAT NUT IS U EEN WYDE WERELD ALS U NIET KUNT ZITTEN

Keerzijde: Binnen een gladde boord een huisgezin met drie kinderen, gezeten aan een gedekte tafel waarboven een driearmige luchter. Omsloten met diverse afbeeldingen van personen, uit het dagelijkse leven.

Medailleur: Niel Steenbergen

Datering: 1957

Aanmaakplaats: z.pl. Breda

piotr1.2 piotr1.3

Referentie

Lit: Museum Kempenland, collectienr. 1991.04.26; De Beeldenaar, De Geuzen Penning, 19e jaargang nr.4 oktober 1969.

Gedetermineerd door Kris Didden en Paul Callewaert

Rekenpenning Bourgondische Nederlanden, Philips de Schone en Johanna van Castilië, 1500.

Gevonden door Marc Swinnen

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,18 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild Philips de Schone, met aan weerszijden een hoofdletter P. Kwartieren: 1. Oostenrijk, 2. Bourgondië modern, 3. Bourgondië oud, 4. Brabant en hartschild Vlaanderen. Tekst: + HANC : QVESIVI : MICHI : SPONSA : ASSVMERE 1500

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild van Johanna, met aan weerszijden een hoofdletter I. Tekst: + EGRESSA : SVM : DESIDERANS : TE : VIDER : ET : REPPI.

Opmerkingen: Mogelijk ter gelegenheid van de Bourgondische opvolging van de troon van Castilië door Johanna in 1500, of in datzelfde jaar de geboorte van de zoon van Johanna en Philips, de latere Karel V. ( Of mogelijk alsnog ter gelegenheid van het huwelijk van Philips en Johanna in 1496, gezien de tekst ).

rekenpenning

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 263 en J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Deel 1, blz. 201, No. 704a (varianten alleen op internet)

Gedetermineerd door Jan Ooms