Aken: XII heller Reichs Stadt Achen 1797

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: brons

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4,4 gr

Voorzijde: Een adelaar naar links kijkend met gespreide vleugels binnen een cirkel van
bloemetjes, gesplist jaartal 17 / 97, onderaan G / S

Keerzijde: Binnen een cirkel van bloemetjes in 5 regels de tekst: XII /  HELLER /  REICHS / STADT / ACHEN  / ( barokke versiering ).

Muntmeester: Godefried Stanislaus ( 1797 – 1799 )

Muntmeesterteken: GS

Slagplaats: Aken

Slagaantal: 408.000

heller-800

Artikel uit De Muntklapper

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Tom Daerden

 

 

Advertenties

Oord: Huissen 1609 of 1611

Gevonden door Mrots Daerden

Materiaal: koper

Diameter: 26 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde:  Een wapenschildje met twee kwartieren gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis. De armen van het stokkenkruis kunnen op verschillende plaatsen de binnenrand en de tekst doorbreken. Boven het wapen een kroon en aan weerszijden de cijfers van het jaartal. Tekst: (Lelie) MO: POSS: PRIN IVL. E. MON (of variant). Voluit: moneta possidentes Iuliae et Montensis, wat betekent: munt van de bezittende vorsten van Gulik en Berg.

Keerzijde:  Een gekroond wapenschild met zes kwartieren. De kroon doorbreekt de binnenrand. In de zes kwartieren staan de wapens van Gulik, Kleef, Berg, Mark, Ravensberg en Meurs. Tekst:  IVSTITIA. THRONVM. FIR (of variant). Voluit: iustitia thronum firmat, wat betekent: gerechtigheid is stevig gezeteld.

duit

Wapenschild op dit type:

1: Gulik (leeuw).
2: Kleef (karbonkel).
3: Berg (gekroonde leeuw)
4: Mark (gekanteeld veld).
5: Ravensberg (3 chevrons).
6: Meurs (faas).

Muntmeester: Johan Wijntgens

Muntmeesterteken: lelie

Slagplaats: Huissen

duit

voorbeeld 1611

Referentie

Lit: Noss 450-456 – Purmer 1603/1604

Gedetermineerd door Tom Daerden

 

Duit: Utrecht 1791

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 3,84 gr

Voorzijde: STAD UTRECHT met daaronder jaartal 1791 met Arabische 1.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dubbele streep met daaronder een plattere versiering met brede (grote) schelp. In het kwartier linksonder een fijne arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek. De kroon boven het wapen heeft een naar achter doorlopende band.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

Stadswapen Utrecht

Opmerking: In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.Muntmeester: Johan Sebastiaan van Naamen 1782 – 1797

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

duit

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43F – PW 5114

Gedetermineerd door Tom Daerden