Oord of 24 sols: Ferdinand van Beieren 1614

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: FERDINAN. ELEC. COL. EP. LEO (of variant). Voluit: Ferdinandus electus Colonia episcopus Leodiensis, wat betekent: Ferdinandus, elect van Keulen, bisschop van Luik.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat en Beieren 

Keerzijde: Het perron van Luik omgeven door drie wapenschildjes met daar boven een grote kroon. Links het wapen van Franchimont, rechts het wapen van Horne en onder een wapenschild met het wapen van het Duitse rijk. Tekst: (Kruis) MAR. FRANCHI. COMES. DE. HORNE (of variant). Voluit: marchionis Franchimontis comes de Hornensis, wat betekent: markies van Franchimont, graaf van Horne.

Afbeeldingsresultaat voor perron van Luik

Perron van Luik

    duitse rijk

Wapens van Franchimont, Horne en het Duitse Rijk

Jaartal: z.j. 1614

Slagplaats: Luik

rudy-800

Ferdinand van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 613 – Dengis 1048

Gedetermineerd door Jan Ooms en Eric Aerts

Frankrijk: 10 centimes Cérès 1872 ( A )

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 30 mm

Gewicht ( uitgifte ): 10 gr

Voorzijde: Hoofd van Cérès  ( godin van de oogst ) met een haarband bestaande uit tarwearen, bloemen, olijven …, door een lint samengebonden met aan de voorkant de tekst CONCOR. Onder de nek OUDINÉ. Tekst: ∗ REPUBLIQUE  FRANÇAISE ∗ 1872

Keerzijde: Samengebonden olijftak en lauriertak met daarin in 3 regels 10 CENTIMES A Tekst: * LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ

Ontwerper: Eugène André Oudiné

Muntmeesterteken: anker ( Albert – Desiré Barre 1855 – 1879 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 4.399.016

Adolphe Thiers

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 5 centimes Cérès 1871 ( A )

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde: Hoofd van Cérès  ( godin van de oogst ) met een haarband bestaande uit tarwearen, bloemen, olijven …, door een lint samengebonden met aan de voorkant de tekst CONCOR. In de afsnede onder de hals OUDINÉ. Tekst: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE * 1871 *

Keerzijde: Samengebonden olijftak en lauriertak met daarin in 3 regels 5 CENTIMES A Tekst: * LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ

Ontwerper: Eugène-André Oudiné

Muntmeesterteken: Anker ( Albert – Desiré Barre 1855 – 1879  )

Muntteken: A

Slagplaats: A = Parijs

Slagaantal: 2.238.382

Adolphe Thiers

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Republikeinse denarius: Vibius Pansa 48 v.Chr.

Gevonden door Wim van Schaijk

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 3,6 gr

Voorzijde: Masker van bebaarde Pan naar rechts, onderaan PANSA

Keerzijde: Zittende Jupiter Axurus naar links. Tekst voor:  IOVIS AXVR, achter: C VIBIVS C F C N

Slagplaats: Rome

wim

Lit:  Cr449/1a; Syd 947

Gedetermineerd door Kilian Op ‘Teynde

Kleine denier: ca. 1235 – 1252

Gevonden door Mario Raeymaekers

Muntheer: Brussel onder hertog van Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: 12,6 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een aanlegsteiger met vijf dwarsbalken en aan beide uiteinden een U vormig symbool. Langs beide zijden van de steiger een liggend waaiervormig teken met 4 armen tussen twee bolletjes. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis met vier of vijf dwarsstrepen in de armen en in de kwartieren twee keer een “symbool” en een T en een I afwisselend.

Datum: z.j. ca. 1235 – 1252

Slagplaats: Brussel

Lit: A Haeck 266 (= 2.9b41/H2a23a en varianten); Vanhoudt atlas G 91var

Gedetermineerd door rimidi

Denier: ca. 1230 – 1232

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Jan van Eppes, prinsbisschop van Luik, 1229 – 1238.

Materiaal: zilver

Diameter: 11,5 à 12 mm

Gewicht: 0,78 gr

Voorzijde: Gemijterde buste ten halve lijve van de bisschop 3/4 naar links. In de rechter hand een kromstaf naar binnen gekeerd houdende en op de borst het evangelieboek. Tekst:  I / Oh’S; voor Johannes, Jan.

Keerzijde: Een perroen met aan weerszijden een vogel. Tekst: hOIE / NSES; voor Hoei.

Datum: z.j. ca. 1230 – 1232

Slagplaats: Hoei

Johan van Rummen

Referentie

Lit: Vanhoudt G 867; Dengis 455; de Chestret 192

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Frankrijk: ¼ franc 1842 ( W )

Gevonden door Roy Schwillens

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 15 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,25 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS, in de afsnede DOMARD. F.

Keerzijde: In een samengebonden lauriertak links en een olijftak rechts de tekst: 1/4
FRANC 1842 W ∗

Ontwerper: Joseph-François Domard

Muntteken: W = Lille

Muntmeesterteken: ster ( Nicolaus – Pierre Tiolier 1830 – 1842 )

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 91.220

Lodewijk Filips I van Frankrijk

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts