Maille stad Gent: ca. 1278 tot ca. 1305

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Stad Gent, onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een gehelmd hoofd met drie ringen naar links, op de helm een sierpluim met drie veren, achter het hoofd een ring of een parel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een parelcirkel een lang dubbel ankerkruis met in het midden een bolletje. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1278 tot ca 1305

Slagplaats: Gent

gent-800

Lit: J Ghyssens 468; Vanhoudt atlas G 2416var; Haeck 202; J C Martiny 11-4

Gedetermineerd door rimidi

Ieper: maille 1180 – 1220

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Stedelijke muntslag Ieper onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,85 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: In een parelkrans twee invers geplaatste driehoeken, de ene eindigend op gepunte ringen, de andere op gevoete lelies. Tussen de hoeken een bolletje met eronder een ring. Middenin een bolletje, een ring of een gepunte ring.

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een lang gevoet kruis, met tussenin twee gepunte ringen in elk kwartier. In de binnenkrans in elk kwartier een punt.

Datum: tweede periode z.j. 1180 – 1220

Slagplaats: Ieper

Referentie

Lit: Vanhoudt  G 2428; Alp  Vandenpeereboom Pl B N° 10 ; Ghyssens 2102

Gedetermineerd door rimidi

Luik: denier 1247 – 1274

Gevonden door Guile Do Tans

Muntheer: Hendrik van Gelder, prinsbisschop van Luik, 1247  -1274

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0n79 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de prinsbisschop frontaal, een kromstaf naar binnen gekeerd in de rechter hand en een Evangelie in de linker hand, erboven de letter h.

Keerzijde: Een gaande adelaar naar rechts met ervoor een rank.

Datum : z.j. 1247 – 1274

Slagplaats: Luik

jack1.2-800

Hendrik van Gelder

Lit: Dengis 486; Vanhoudt atlas G 897

Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Arras: ca. 1140 – 1180

Gevonden door Jannes Pauwels

Muntheer: Stad Arras onder Diederik en Philips van de Elzas

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,32 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringen evenredig geplaatst. In het veld twee lelies naar elkaar gericht,  het middelste bloemblad gemeenschappelijk, tussen een ster en een maansikkel.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel (met steeltje verbonden met het midden?) en in het tweede en derde kwartier een C (verbonden met het midden?). Tekst: + SIMON

Datum: z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras (Atrecht)

arras

Lit: Vanhoudt G 2388var; F P d’Avant 6414var; J Ghyssens 101d/var

Gedetermineerd door rimidi

Rekenpenning Neurenberg, type Venuspenning, Jorg Schultes, 1551.

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Diameter: 32,95 mm

Gewicht: 5,9 gr

Voorzijde: Venus met bokaal en schaamdoek, naar rechts gewend, binnen een veelpas met zeven bogen. Aan de binnenkant van de boogpunten een rozet (x5) en in de buitenhoeken drieblad-rozetten. tekst: (kroon) IOSV (omgekeerde) DBTEAHIOSV (omgekeerde) DBTEAI

Keerzijde: Vierdelig ingebogen wapenschild met in 1 en 4 een Lelie, in 2 drie sparren en in 3 drie balken. Boven en aan beide zijden van het schild een krulversiering en onder het schild drie sterren. Tekst: (kroon) IORG (klavertje) SCHVLTES * ANA 1551.

rekenpenning-800

Lit: F. Stalzer, Rechenpfennige Band 1, blz. 3, No.4/5

Gedetermineerd door Jan Ooms

Groningen en Ommelanden: rijderschelling van 6 stuiver ( met klop ) 1691 of 1692

Gevonden door Jos Hagens

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,9 gr

Voorzijde: Gekroond provinciewapen van Groningen en de Ommelanden met aan beide zijden de gesplitste waarde 6 / S ( 6 stuiver ). Tekst: MON.NO.ARG.ORD.GRON.ET.OML, voluit: Moneta Nova Argenta Ordinum Groningea et Omlandiae wat betekent: Nieuwe zilveren munt van de provincie Groningen en Ommelanden.

Keerzijde: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard. Gezeten op een naar rechts galopperend paard. ( met de staart omhoog ). Tekst: CONCORDIA.RES PARVÆ.CRESCVNT, wat betekent: Eendracht maakt macht.

Muntmeester: Assuerus Vosdinck ( 1690 – 1692 )

Muntteken: zittende vos

Slagplaats: Groningen stad

Info: De klop “ pijlenbundel ”, werd aangebracht op last der Staten-Generaal tussen 1 april en 1 september 1694. Het heeft dus nadien nog gecirculeerd op de originele koers van 6 stuivers. Ongeklopte stukken werden gedevalueerd tot 5½ stuiver en stonden wel bekend als “ zesthalf ”.

Referentie

Referentie

Lit: CNM I 2.15.22

Gedetermineerd door Paul Callewaert

België: 5 centimes 1905 ( Fr ) type Michaux

Gevonden door Kristof Vaes

Materiaal: koper 75% – nikkel 25%

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht: ( uitgifte ): 2,5 gr

Voorzijde: Gekroond initiaal van de koning. Tekst: ROYAUME DE – BELGIQUE 1905

Keerzijde: Lauriertak met rechts de waarde 5 CES

Graveur: Alphonse Michaux

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 9.575.374

In omloop van 22 – 08 – 1901 tot 29 – 12 – 1955

Leopold II van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-20

Gedetermineerd door Eric Aerts