1/8 dukaton: 1753

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter: 23,9 mm

Gewicht: 3,40 gr

Voorzijde: Buste van Maria Theresia naar rechts. Tekst: MAR·TH·D:G·R·JMP.G·HUN·BOH·R·

Keerzijde:  Gekroond wapenschild met barokke versiering, met wapens van Hongarije, Bohemen, Brabant en Milaan. Centraal een schildje met de wapens van Oostenrijk en Bourgondië, dit alles gelegen op een Bourgondisch kruis. Tekst: ARCH·AUS·DUX·BURG·BRAB·C·FL· 1753. Boven het jaartal een handje of leeuwtje.

Slagplaats: Antwerpen of Brugge

Maria Theresia

Referentie

Lit: Vanhoudt new 818

Gedetermineerd door Eric Aerts

Denarius ‘ fourrée ‘: Vespasianus 71 n.Chr.

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: geplateerd

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP CAES VESP AVG P M

Keerzijde: Offerattributen, ladle, whip, jug & lituus. Tekst: AVGVR PON MAX

Slagplaats: Rome

Vespasianus

Fourrée

Lit: RIC 42, ( RIC 1962 {29} ), RSC 42, BMC

Gedetermineerd door Andre van Erkom

AE Sestertius: Lucius Verus 161 – 169 n.Chr.

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: brons

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP CAES L AVREL VERVS AVG

Keerzijde: Marcus Aurelius en Lucius Verus tegenover elkaar, een handdruk gevend. Tekst:  CONCORD AVGVSTOR TR P met in het veld S – C, in de afsnede COS II

Slagplaats: Rome

Lucius Verus

Lit: RIC 1284, Cohen 28, Sear ( 1988 ) 1546

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Sceatta: ” Wodan monster ” Series H var. 4, type 49, ca 710 – 750

Muntheer: Anglo-Saxon, secondary sceatta

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,75 gr

Voorzijde: In een parelkrans een “Wodan” hoofd frontaal, rondom zeven cirkels met middenstip met telkens een parel tussen, behalve onderaan, daar drie parels. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: Een gestileerde vogel naar rechts, twee cirkels met middenstip en een parel in het veld. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 710 – 750 n. Chr.

Slagplaats: Ribe? Hamwic?

peter-800

Referentie

Lit: Cf. Hamwic 76-7; Abramson 48.720720; cf. SCBI 63 (BM), 464; cf. SCBI 69 (Abramson), 362; North 103/108; SCBC 801A/806

Gedetermineerd door rimidi

Antwerpen: vuurijzer 1479

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Maria van Bourgondië 1477 – 1482

Materiaal: zilver 399 / 1000

Diameter: ca. 28 mm, ( uitgifte ): 28 mm

Gewicht: 2,9 gr, ( uitgifte ): 3,06 gr

Voorzijde: Een leeuw gezeten naar links een Bourgondisch wapenschild houdend. Tekst: + MaRIa DEI G DVCISS BG BRaB Z LI’ torentje, interpunctie twee ringetjes boven elkaar.

Keerzijde: Een kort driedubbel floraal kruis met in het midden een bloem. Tekst:  +BENEDIC hEREDITaTI TVE a° 1479, interpunctie twee ringetjes boven elkaar.

Datum: 1479

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 1.298.930

peter p4.2-800

Maria van Bourgondië

Lit: Van Gelder Hoc 40-1; Vanhoudt H 46; Vanhoudt new 56.AN

Gedetermineerd door rimidi

 

Brugge: dubbele stuiver, zevende emissie ca. 1496 – 1499

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Philips de Schone, als graaf van Vlaanderen, 1482 – 1506

Materiaal: zilver 639 / 1000

Diameter: ca. 28 mm

Gewicht: 2,88 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Philips de Schone (Oostenrijk-Bourgondië) in een veelpas, de kroon onderbreekt de veelpas. Tekst: PhS x ARChID x AVST x DVX  x BG x CO x F; Philips aartshertog van Oostenrijk hertog van  Bourgondië en graaf van Vlaanderen.  Interpunctie twee klavertjes boven elkaar

Keerzijde: Een kort gebloemd kruis, in het midden opengewerkt met een vierpas met het muntteken, een lelie, van Brugge. Tekst:  klimmend leeuwtje naar links OmnIS x SPIRITVS x LAVDET x DOmInVm; Alles, wat adem heeft, love den Heer. Interpunctie twee klavertjes boven elkaar.

Datum: z.j. ca. 1496 – 1499

Slagplaats: Brugge

peter p3.2-800

Filips de Schone

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas H 137; van Gelder Hoc 111-5; Vanhoudt new 141.BG; De Mey Vl 570

Gedetermineerd door rimidi

Pareerstang dolk of zwaard

Gevonden door Tom Devos

tom1.2

Materiaal: brons

Afmetingen: 25 mm / 78 mm

Gewicht: 96 gr

De pareerstang is de metalen stang die de kling van het zwaard kruist, en de grens vormt tussen kling en gevest. Het voornaamste doel van de pareerstang is het beschermen van de zwaardhand tegen andere zwaarden, maar bijvoorbeeld ook tegen een klap met een schild. De pareerstang bestaat in verschillende vormen; recht of gebogen (altijd naar de kling), plat, vierkant of rond, breed uitlopend of versmallend, etc.. De meeste van die vormen waren in gebruik in de dertiende eeuw. Wat eigenlijk niet voorkwam in de dertiende eeuw waren pareerstangen met een punt langs de kling aan het cusson (deel van de pareerstang waar de kling doorheen gaat), of ingewikkelde pareerstangen, bijvoorbeeld pareerstangen gebogen in een S-vorm. Ook vingerringen zijn een modernere uitvinding, en die kwamen in de dertiende eeuw niet voor.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Utrecht: duit 1516

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: biljoen

Diameter: ca. 15 mm

Gewicht: 0,63 gr

Voorzijde: Een gedeeltelijke binnen cirkel met daarin een gevleugelde figuur (engel) welke een wapenschild voor zich vasthoud. Het wapenschild is schuin gedeeld, het kwartier linksonder is fijn geruit. Tekst: CIVITAS TRAIECT (of variant) in middeleeuws schrift. Wat betekent: stad Utrecht.

Keerzijde: Een gedeeltelijke binnen cirkel met daarin Sint Maarten gezeten op een paard, hij snijd met zijn zwaard een stuk van zijn mantel af. Tekst: AN DN I en jaartal. Voluit: anno Domini (jaartal), wat betekent: in het jaar onzes Heeren (jaartal).

Muntmeester: Willem Bonert 1513 – 1523

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: Pietersen 18 – vdCh.XXV/XXVI.19-23

Gedetermineerd door Erik Natte