Luik: oord Jan Lodewijk van Elderen 1691

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 23,70 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van van Elderen (vairklokjes), de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. Tekst: ( jaartal: 1691 ) / IO. LVD. D. G. EP. ET. PRIN. LEO (of variant). Voluit:  Iohannis Ludovicus dei gratia episcopus et princeps Leodiensis. Dit betekent: Johan Ludwig, bij Gods gratie prinsbisschop van Luik.

Jean Louis Elderen 1694 PB Luik.gif (2571 bytes)

Wapen van Jan Lodewijk van Elderen

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. De plaatsing is nu anders dan op het vorige type, ook staan de wapenschildjes nu rechtop afgebeeld. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst: DVX. BVL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR (of variant). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Muntmeester: Schelberg

Slagplaats: Luik

Opmerking: Op 12 februari 1691 kreeg muntmeester Schelberg toestemming om voor 15.000 livres aan liards te slaan. Het hertogdom Bouillon was door Lodewijk XIV van Frankrijk ingepikt en weg gegeven aan het huis van Tour d’Auvergne. Ondanks dat bleef men te Luik het wapen van Bouillon voeren en de titel hertog van Bouillon gebruiken.

Referentie

Lit: de Chestret 656 – Dengis 1126

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

Heilighangertje: Benedictus van Nursia 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Philip De Busscher

philip db1 philip db1.1_LI-800

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 24 mm / 29 mm

Gewicht: 9,80 gr

Voorzijde: Benedictus met kruis in de rechterhand en boek in de linkerhand (regelboek), met links de tekst CRVX. S. P. ( Kruis van de Heilige Vader ) en rechts de tekst BENEDICTI.
Onderaan links een mijter en rechts een raaf.

Keerzijde: Benedictuskruis. In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti wat betekent:  Kruis van de heilige vader Benedictus. Boven het kruis: PAX wat betekent: vrede. Op het kruis, verticaal C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux wat betekent: Dat het heilig kruis mijn licht zij. Op het kruis, horizontaal N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux wat betekent: Dat de draak mij niet tot gids zij. Letters langs de rand: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Bovenaan PAX

grotmarmot-800

Referentie

Lit: Boek – De Heiligen – 1999 – Stijn van der Linden, pagina 124 – 125

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Martine Delplace

martine2.1 martine2

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 17 mm / 25 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Centraal de buste van Pius IX. Tekst: PIUS IX P.P.N. P. MAX (Pius IX bid voor ons – Pont(ifex) Max(imus) )

Keerzijde: Kruis in stralenkrans. Tekst: nog net leesbaar IV L’A wat zoveel betekent als het “jaar IV”. Nog geen gelijkende gevonden.

Opmerking: datering ergens tussen 1846 en 1850 omdat 1850 het jaar V is.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Mamrmot