Heilighangertje: 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: lood / tin ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Heilige Hubertus met hert voor hem.

Afbeeldingsresultaat voor heilige hubertus

Sint – Hubertus

Keerzijde: S. HUBERT PRIEZ POUR NOUS

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Doornik: oord 1653

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 26,15 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: .PHIL. IIII. D.G. HISP. ET INDIAR. REX. (of variant). Dit is voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroonde wapenschild  met meerdere kwartieren. Tekst: ARCHID. AVS. DVX. BVRG. TOR. c. (of variant). Dit is voluit: archidux Austria dux Burgundie Dominus Tornesis, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en heer van Doornik.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester: Antoine de la Derièrre ( 1643 – 1666 )

Muntteken: 

Slagplaats: Doornik

Philips IV

Referentie

Lit: GH.336 – AvK.71

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

Speelpenning met rad/ster voorstelling: ca. 18e eeuw

Gevonden door Edd

Materiaal: lood

Diameter: 4,3 mm

Dikte: 0,93 mm

Gewicht: 6,8 gr

Voorzijde: Gelegen op een glad veld, spaak/ster motief met vijf spaken.

Keerzijde: Gelegen op een veld, spaak/ster motief met vijf spaken.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Datering: z.j. ca. 18e eeuw.

Opmerking: Juiste functie/datering/plaats voor deze speelpenning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Munthanger: Wilhelmina 1917

Gevonden door Rasim Nuhic

Materiaal munt: goud 900 / 1000

Diameter munt ( uitgifte ): 22,5 mm

Gewicht munt ( uitgifte ): 6,72 gr

Voorzijde: Buste van Wilhelmina in hermelijnen mantel naar rechts. Tekst: KONINGIN WILHELMINA · GOD ZIJ MET ONS

Keerzijde: Nederlands wapenschild tussen de waardeaanduiding 10 G. Onder het wapen staat het jaartal 1917. Links van het jaartal staat het muntmeesterteken, rechts het muntteken. Tekst: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Ontwerper: Johannes Cornelus Wienecke

Muntmeesterteken: zeepard ( C. Hoitsema 1903 – 1933 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 4.000.000

Wilhelmina der Nederlanden

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

AE Follis: Maximinus II 310 – 312 n.Chr.

Gevonden door Edd

Materiaal: biljoen

Diameter: 20,46 mm

Gewicht: 3,6 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP MAXIMINVS P AVG

Keerzijde: Genius staande naar links, turret op het hoofd, in de rechterhand een patera en in de linkerhand een cornucopiae. Tekst: GENIO-POP ROM, in het veld rechts een ster en in de afsnede het muntteken PLN

Slagplaats: Londen

edd1.2

Maximinus II

Lit: RIC VI London 211

Gedetermineerd door Edd