Rekenpenning Nederland, Antoon – Ferdinand van Brouchoven, Brussel, 1661.

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,8 mm

Gewicht: 5,60 gr

Voorzijde: Staande vrouw die in haar linkerhand een hart omhoog houdt, de rechterhand rustend op een anker. Tekst: . SOLA . FIDVCIA . IN . DEO . 16 (gezichtje) 61 ( Vertrouw alleen op God )

Keerzijde: Wapenschild van Brouchoven met drie molenijzers. Daarboven een helm bekroond met drie vaandels tussen twee vleugels.

Opmerking: Niet helemaal duidelijk om welke van Brouchoven het nu gaat, Jan-Baptist of Antoon-Ferdinand. Waarschijnlijk de laatste: ” De jongste van de twee zoons van Gerard, Antoon-Ferdinand van Brouchoven (‘s-Hertogenbosch 20 september 1622) werd eerst schouteet van Lier en werd in 1658 poorter van Antwerpen om het jaar daarop naar Brussel te vertrekken waar hij bijna zonder onderbreking twintig jaar lang fungeerde als schepen, als tesaurier en zelfs tweemaal als burgemeester “. Referentie

rekenpenning

rekenpenning rekenpenning1-800

Lit: Dugniolle Tome 3, blz. 341, No. 4181 en “Münzen und Medaillen der weltlichen Fürsten und Herren aus dem Mittelalter und der neuern Zeit”, Joseph Appel, blz. 162, No. 582.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, type Frans ruitschild, stock jeton van Tournai, anoniem, z.j. ca. 1415 – 1497.

Gevonden door Marcel de Pieper

Materiaal: koperlegering

Diameter: 29 mm

Gewicht: 1,64 gr

Voorzijde: Frans ruitschild met vier lelies. Tekst: Fictief

Keerzijde:  Enkelvoudig gevoet en gelelied kruis, met in elke hoek een kroon met daaronder een lelie. Tekst: Fictief

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 221, No.647 variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, type Kroon, Charles VI, ca. 1380 – 1422.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 23,33 mm

Gewicht: 2,18 gr

Voorzijde: Koningskroon met centrale lelie en twee laterale lelies. Decoratie dwars over de kroon door drie vierblaadjes (quartefeuilles). Tekst: Variant op AVE MARIA : GRACIA : PLE

Keerzijde: Drievoudig recht leliekruis met centraal vierblad, binnen een vierpas met in elke buitenhoek een letter of teken: A / V / E / M of variant.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 179 t/m 181. Geen exact voorbeeld.

Gedetermineerd door Jan Ooms