Antwerpen: groot, eerste emissie ca. 1507 – 1520

Gevonden door Philip Coens

Muntheer: Karel V, landsheer van de Bourgondische erflanden, 1506 – 1555

Materiaal: zilver 260 / 1000

Diameter: 23,21 mm

Gewicht: 1,45 gr; uitgifte: 1,83 gr

Voorzijde: Gekroond wapen in het veld, de kroon onderbreekt het omschrift. Tekst: kroon, mO AR ARCHIDVC AVST DVC BV B.

Keerzijde: Lang gevoet kruis tot aan de buitenrand, het kruis doorbreekt de middelste parelcirkel en is opengewerkt in het midden (met erin een leeuw als muntteken voor Antwerpen?). In de kwartieren een klimmend leeuwtje naar links en een lelie afwisselend. Tekst: SIT NO/ mEN DO / mINI BE / NEDICT.

Datum: z.j. ca. 1507 – 1520

Slagplaats: Antwerpen

philip1-800philip 1.1-800

Voorbeeld uit een privéverzameling

Keizer Karel V

Lit: Vanhoudt atlas I 15; Vanhoudt New 204.AN; Van Gelder Hoc 173-1

Gedetermineerd door rimidi

Opengewerkte medaillonsluiting: 1350 – 1400

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 34,10 mm / 65,05 mm

Gewicht: 21,90 gr

Opmerking: Met voorstelling van Samson en de leeuw, aartsengel Gabriël die Maria de blijde boodschap brengt dat ze binnenkort zal bevallen van een zoon die ze Jezus moet noemen …

bart3-800

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Groot botdrager: ca. 1389 – 1402

Gevonden door Philip Coens

Muntheer: Philips de Stoute, graaf van Vlaanderen, 1384 – 1404.

Materiaal: zilver

Diameter: 25,64 mm

Gewicht: 2,02 gr

Voorzijde: Binnen een parelrand, een zittende leeuw naar links, getooid met een versierde mantel met het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst beginnende op 11 uur: + PhILIPP’ : DEI : G : D : BVRG : Ƶ : COm’ : FLAND’ interpunctie twee stippen boven elkaar; Philips door Gods gratie hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Gevoet lang glad kruis tot aan de buitenste parelrand het omschrift onderbrekend, in de kwartieren het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst: + SIT : nO / mE : DnI / BEnED / ICTVm  interpunctie twee stippen boven elkaar; Gezegend in de naam van de Heer.

Datum: z.j. ca. 1389 – 1402

Slagplaats: Gent, Brugge of Mechelen

philip3.2-800

Filips de Stoute

Lit: Vanhoudt atlas G 2636; Dechamps de Pas pl VIII, 19; J C Martiny 67; De Mey Vl 268.

Gedetermineerd door Andre van Erkom en rimidi

Heilighangertje: Aartsbroederschap der Heilige Familie 19e eeuw

Gevonden door Rudy Collaer

rudy1-800 rudy1.1-800

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 30 mm / 35 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Afbeelding van de Heilige Familie. De figuren Joseph, kindje Jezus met stralenkrans en Maria met daarboven  een duif die de Heilige Geest voorstelt. Tekst: ?

Keerzijde: De Heilige Harten van Maria, Jezus en Joseph in een stralenkrans.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot