Denarius: 768 – 814 / 840 – 877

Gevonden door Minte Metaaldetector

Muntheer: Karel de Grote ( 768 – 814 ) of Karel II de Kale ( 840 – 877 )

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,54 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels: + CAROLVS REX FR, Karel koning der Franken.

Keerzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca 1 uur: + METVLLO

Datum: z.j. 768 – 814 / 840 – 877

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Karel de Grote

Karel de Kale

Lit: Caron II, pag 128, n° 1; S Coupland, Koninklijk Nederlands Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102 (2015) pag 61-96

Gedetermineerd door rimidi

Medaille op het huwelijk van Maximiliaan I met Bianca Maria Sforza: 1506

Gevonden door Ron Ham

Materiaal: brons

Diameter: 38 mm

Gewicht: 22 gr

Voorzijde: Bustes naar rechts van Maximiliaan I en Bianca Maria Sforza met de keten van de Orde van het Gulden Vlies. Tekst: MaXIMILIANVS ROmanorum REX · ET BIANCA Maria · CoNIuGES IVncti

Keerzijde: Maagd Maria met kind omringd door de hoofden van zeven gevleugelde engelen. Tekst: ESTO NOBIS TVRRIS + fORtitudinus · A FACIE INIMiCim

Ontwerper: Gian Marco Cavalli

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 10 francs Napoleon III 1864 ( A )

Gevonden door Tom Maertens

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter: ? ; uitgifte: 19 mm

Gewicht: ? ; uitgifte: 3,22 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Napoleon III naar rechts. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR. Onder de hals BARRE

Keerzijde: Tussen twee samengebonden lauriertakken in drie regels 10 FRANCS 1864. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS A

Ontwerper: Albert – Désiré Barre

Muntmeesterteken: anchor Engraver Mark ( Albert – Desiré Barre  1855 – 1879 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 3.339.133

Napoleon III

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: ½ cent 1827 ( B )

Gevonden door Stef Andries

Materiaal: koper

Diameter: ? ; uitgifte: 16 mm

Gewicht: ? ; uitgifte: 1,92 gr

Voorzijde: Gekroonde monogram van Willem I met aan beide zijden het jaartal: 18 / 27

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ / C.

Muntteken: B ( Brussel )

Muntmeesterteken: palmtak ( G.D. Bourgogne Herlaer 1821 – 1830 )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 2.346.514

Willem I der Nederlanden

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts