Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Robert Teuchie

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312 – 1355

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,44 gr

Voorzijde: Gevierendeeld wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: + MOnETA : LOVAnIES

Datum: z.j. ca. 1330 – 1337

Slagplaats: Leuven

robert-800

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi

Brugge: Philipsgulden, gouden florijn, goudgulden ca. 1500 – 1507

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Philips de Schone, als graaf van Vlaanderen, 1482 – 1505

Materiaal: goud

Diameter: 26 mm

Gewicht: 3,2 gr

Voorzijde: Staande Sint Philippus, met kruisstaf in de rechter hand en evangelie in de linker hand, achter het gekroonde wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië. Nimbus en wapenschild onderbreken het omschrift. Tekst beginnende op ca 11 uur :  S / PhE*INTCEDE* /  *PRO*NOBIS /, interpunctie klavertje.

Keerzijde: Een drienervig gebloemd kort kruis in het midden opengewerkt met het muntteken (lelie) centraal. In de kwartieren 1 en 4 een lelie en in 2 en 3 een kroontje. Tekst: lelie PhS DEI GRA ARChID AVST DV BG CO F; interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca. 1500 – 1507

Slagplaats: Brugge

tom-800

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt new 147.BG; Vanhoudt Saunders 314; van Gelder Hoc 115-5; Vanhoudt atlas H 141/142

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: ½ franc 1832 ( W )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 18 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,5 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS, onder de nek: DOMARD. F.

Keerzijde: Binnen een samengebonden lauriertak links en een olijftak rechts de tekst: ½
FRANC 1832

Ontwerper: Joseph-François Domard

Muntteken: W

Muntmeesterteken: ster ( Nicolaus – Pierre Tiolier 1830 – 1842 )

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 426.456

Lodewijk Filips I van Frankrijk

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Obool: type “à la roue” (met het wiel) ca. 50 – 25 v.Chr.

Gevonden door ?

Muntheer: Allobroges, een Keltische stam uit het zuidoosten van Gallië.

Materiaal: zilver

Diameter: 9 mm

Gewicht: 0,26 gr ( gemiddeld ca 0,33 gr )

Voorzijde: Buste naar links, ervoor het opschrift tegen de klok in. Tekst: DVRNA

Keerzijde: Een wiel met vier spaken met in de kwartieren de letters  A – V – S – C

Datum: z.j. ca. 50 – 25 v.Chr.

Slagplaats: Streek vallei van de Rhône, Savoie – Dauphiné

Opmerking: Het type is een nabootsing van de obolen uit Marseille. Er bestaat ook een denier van dit type met opschriften DVRNACVS / AVSCROCVS (VDR-5779).

tom

Allobroges

Referentie

Lit: Dicomon : VDR-5780 ; Latour 5780 ; Depeyrot, type 120; Delestrée Tache 3170

Gedetermineerd door rimidi

 

Zeeuwse knoop

Gevonden door Mike Creemers

mike1.1 mike1

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

De Zeeuwse knop vormt al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de traditionele Zeeuwse klederdracht. Als sieraad werd de knop een belangrijk pronkstuk dat symbool stond voor de Zeeuwse trots en de rijke cultuurhistorie. De Zeeuwse knop is ontstaan als knopjes op het hemdboord van de boeren mannen uit de 18e eeuw, de zogenaamde braamknopen. De braamknopen veranderden langzaam van vorm in de loop van de jaren. Rond 1870 werd het de Zeeuwse knop, zoals hij er nu uit ziet. Vanaf die tijd zijn vrouwen de knop gaan dragen als sierraad op de mutsspelt van hun klederdracht tenue.

zeeuwse-knoop-800

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Friesland: bezemstuiver 1623

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: zilver 333 / 1000

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorzijde: Bladerkrans met daarin in drie regels:  FRI / SIA / 1623

Keerzijde: Bladerkrans met daarin een pijlenbundel met 7 pijlen. Aan weerszijden daarvan: 1 / S ( De pijlenbundel met zeven pijlen, staat voor de zeven provincies van Holland. )

Muntmeester: Jurriaan van Vierssen 1616 – 1643

Slagplaats: Leeuwarden

Slagaantal: ?

De zeven pijlen symboliseren de zeven provincies. De arme bevolking die ongeletterd was zag dit als een bezem. Vandaar de benaming ” pijl of bezemstuiver “.

Referentie

Referentie

Lit: Zonnebloem deel 2 p. 77

Gedetermineerd door Eric Aerts

Holland: dubbele wapenstuiver 1732

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorzijde: In vijf regels · mt · HOL LAN DIA · 1732

Keerzijde: Gekroond provinciewapen met gesplitste waardeaanduiding 2 / S

Muntmeester: Otto Buck ( 1731 – 1756 )

Muntteken: rozet ❀

Slagaantal: 3.831.324 ( inclusief 1730 en 1731 )

Slagplaats: Dordrecht

Referentie

Referentie

Lit: Zonnebloem deel I p. 13

Gedetermineerd door Eric Aerts