Muntgewicht voor een goudgulden 17e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: messing

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Maker: Cornelis Janssen ( werkzaam van 1576 – 1604 )

Initialen: C I

Voorzijde: Goudgulden

Keerzijde: Krans vuurstaal hand

brynckminator4

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Statendaalder

Gevonden door David Peeters

Muntheer : Provincie Overijssel in opstand op naam van Philips II, 1573-1592

Materiaal: zilver

Diameter: 38 mm

Gewicht ( uitgifte ): 30,47 gr; ( gewogen ): 22,16 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II met scepter naar links binnen een gladde cirkel. Tekst:  • PHS • D : G • HISP • Z • REX • D’ • TRS’ • ISSVI •, in de afsnede 15 wapenschildje van Hasselt 79.; Philips bij gratie Gods koning van Spanje en heer van Overijssel.

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild omhangen met het juweel en keten van het Gulden Vlies in een parelcirkel, kroon en juweel onderbreken het omschrift. Tekst: • PACE • ET * / • IVSTITIA •; In vrede en gerechtigheid.

Datum: 1579

Slagplaats: Hasselt (Nl)

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas I 168; Vanhoudt new 374.HA; Delm 117; Verkade 140.3; van Gelder Hoc 245-17; Purmer Ov09

Gedetermineerd door rimidi

Duit van Het stift Thorn 1614

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren, hartschild met drie lelies. Tekst:  ANNA.D.MARCK.AB.THO (of variant). Voluit: Anna de Marck abdis Thorn, wat betekent: Anna de Marck abdis in Thorn.

1=Wapen van Marck (leeuw achter kantelen naar links).
2=Wapen van Wassenaer (drie croissant vormen).
3=Wapen van Leyde (twee horizontale balken).
4=Wapen van Runkel (drie verticale balken).
5=Wapen van Lumain (leeuw).
6=Wapen van Schoonhoven (drie lelies).

Keerzijde: Een scheef geplaatst kruis met hierop een gekroond wapenschildje met daarin een klauwende leeuw naar links achter kantelen. Aan weerszijden van het wapenschildje het jaartal 16 / 14. Links, rechts, boven en onder aan het wapenschild lelie vormige versieringen. Tekst: SIT.NO.DO MI NI.BE NE (of variant). Voluit: sit nomen Domini benedictum, wat betekent: de naam des Heere zij geprezen.

Muntmeester: Hendrik Wijntgens ( 1613 – 1617 )

Muntmeesterteken: lelie

Slagplaats: Thorn

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

3 Stuber 1806

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: biljoen ( zilver 222 / 1000 )

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroond monogram tussen 2 takken

Keerzijde: In vier regels III STUBER 1806 Sr. Tekst: BERG: UND CLEV: L:M:

Graveur: Theodor Stockmar

Muntmeesterteken: Sr

Slagplaats: Dusseldorf

Slagaantal: ?

Joachim Murat

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Guano loodje: 19e – 20ste eeuw

Gevonden door Dries Kustermans

Materiaal: lood

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Hoorn des Overvloeds. Tekst: DEPOSÉ

Keerzijde: ANGLO-CONTINENTAL / VORM / OHLENDORFF / SCHE / GUANO.WERKE

Een Duitse variant van de Anglo Continental Guano-zakafdichtingen.
AngloContinental, oorspronkelijk Ohlendorff & Co., werd opgericht in 1873 en bleef een Duits bedrijf tot de Eerste Wereldoorlog, toen het werd hersteld onder Britse controle. Het werd in 1937 overgenomen door Fisons Ltd. en gesloten in 1946.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Denarius Domitianus 90 n.Chr.

Gevonden door Luc Wijnants

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P VIIII

Keerzijde: Minerva staande naar links met speer en bliksemschicht, schild rustend tegen haar been

Minerva Afbeeldingsresultaat voor minerva

Slagplaats: Rome

Domitianus

Lit: RIC II 691, RSC 260

Gedetermineerd door Balten De Temmerman