Nederland: 5 cents 1850

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,65 gr

Voorzijde: Buste naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken de tekst: 5 CENTS 1850

Ontwerper: Johannes Petrus Schouwberg

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Muntmeesterteken: Zwaard ( H.A. van den Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 3.037.000

Willem III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Knoop: 17e eeuw

Gevonden door Jan Ooms

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Hoogte: 16 mm

Gewicht: 1,75 gr

De Engelsen noemen het ook een ‘ nipple button ‘. ” Knoop met 6 ribben die samenkomen in een cirkel gevuld met een punt. Het oog is bladvormig en zonder steel “. De vroegste zijn van tin, vanaf ongeveer 1575. De 18e eeuwse van zilver hebben een of meer onluchtingsgaatjes. Een citaat van btns bij eenzelfde knoop op BvW: “Ik weet dat vanaf het midden van de 17e eeuw zilveren knopen op het Zuid-Hollandse platteland zeer in de mode kwamen. ( Men zegt dat Amsterdam ver voor liep op de rest ).  Ik denk toch dat het model voor het metaal gaat. Dan zou deze knoop uit de vroege 17e eeuw zijn. Aan de eerste uitvoeringen werd meer aandacht besteed dan aan de massaproducten die later komen. Die dichtgezette ontluchtingsgaatjes zie ik als een tweede teken dat hij vroeg is”

Gedetermineerd op Jan Ooms

Stadt Munster: 1 pfennig z.j.

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 17 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Wapenschild uitlopend in een punt met centraal in het schild een parel. Tekst:  STADTM VNSTER Dit alles in een draadcirkel.

Keerzijde: Iin een diagonaal ingericht versierd vierkant, boven en ander de I een punt. Dit alles in een draadcirkel.

Dit munttype is te dateren in het eerste trimester van de 17e eeuw

Slagplaats: Munster

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Vervalsing op Ducaton / zilveren rijder VOC ( 1739 )

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

Materiaal: lood / tin

Diameter: 43

Gewicht: 29,6 gr; orignele: 32,78 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met een sjerp om en met geheven zwaard in de rechterhand. Gezeten op een naar rechts galopperend paard. Op de voorgrond, het gekroonde provinciewapen van Holland. Tekst: MON:FŒD: BELG:PRO:HOLL:IN USUM SOCIET:IND:ORIENT voluit Moneta foederatarum Belgicarum Provinciarum in usum societatis Indiæ Orientalis, wat betekent: Munt van de Verenigde Provinciën van Nederland ten dienste van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Keerzijde: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen. Het VOC – monogram in een cartouche van bladornamenten. Tekst: CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT wat betekent: Kleine dingen groeien door eendracht.

Datering: Na 1739

Aanmaakplaats: Onbekend ( Nederland )

Referentie

Lit: Zonnebloem, Munten van de Verenigde Oostindische Compagnie en van Nederlands Indië 1594-1949. pag 17

Gevonden door Paul Callewaert

Belgische knoop

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 7,6 gr

Voorzijde: Wapen van België. Centraal geplaatst zwart schild  met daarop een klimmende leeuw in goud, getongd en geklauwd in keel ( rood ); dit is het historische wapen van Brabant. De schildhouders bestaan uit twee aanziende leeuwen die het schild  vasthouden . Onderaan het schild hangt de Leopoldsorde en de nationale leuze: L’union fait la Force  –  Eendracht maakt macht

Keerzijde: GOEVERNEUR A BRUXELLES

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts