Arendschelling van 6 stuiver 1601

Gevonden door Bart Hulsmans

 

Muntheer: Stad Zwolle onder Rudolph II van Habsburg 1583-1612

Materiaal: zilver  583 / 1000

Diameter: 29 mm

Gewicht ( gewogen ): 3,32 gr ( uitgifte ): 5,27 gr

Voorzijde: Opzettelijk vereenvoudigd gekroond wapenschild van Spanje, op een kruis van knoestige stokken. Tekst: MONE.ARG.IMPERIA.CIVITA.ZWOL mt (Stadswapen van Zwolle) of variant. Voluit: Moneta argentea imperialis civitatis Zwoliæ. Wat wil zeggen: Zilveren munt van de Rijksstad Zwolle.

Keerzijde: Gekroonde tweekoppige adelaar met scepter, de borst gedekt door een rijksappel. Tekst: RVDOL. II.D.G.ELEC.RO.IMP.SEM.AVG of variant. Voluit: Rudolphus II (secundus) dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus. Wat wil zeggen: Rudolf II, bij de gratie Gods Rooms keizer-elect, te allen tijde vergroter van het Rijk.

Slagplaats: Zwolle

Rudolf II van Habsburg

Lit: Verkade 176.3; Delmonte goud 1139; Van der Wiel 218; van der Wis/Passon 2.52.100.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Schelling Brugge 1751

Gevonden door Bart Hulsmans

 

 

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,79 gr

Voorzijde : Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede klimmend leeuwtje naar links als muntteken voor Brugge. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1751. Tekst: ARCH.AUS.DUX(1751)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Brugge ( leeuwtje )

Maria-Theresia

Lit : Vanhoudt J17; Vankeymeulen 200; Vanhoudt new 820 BG

Gedetermineerd door rimidi

 

Lodewijk de XIV, 16 d’ecu de Flandre carambolle Lille 1686

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst:  LVD. XIIII. D. G * FR. ET. NAV. REX

Keerzijde: Gekroond wapenschild in vier van Frankrijk en Vlaanderen. Tekst: BENEDICTVM . 1686 . SIT . NOMEN . DOMINI . L .

De “L” is gekroond en er staat een lelie boven het wapenschild

Slagplaats: Lille

Lodewijk XIV van Frankrijk

Gedetermineerd door rimidi

 

Verzilverd heilighangertje Aartsbroederschap der Heilige Familie

Gevonden door Bart Hulsmans

 

Materiaal: verzilverd

Diameter: ?

Gewicht: ?

De broederschap van de Heilige Familie richtte zich, zoals de naam het aangeeft, op de gezinspastoraal.
.
De Maagd Maria is het ideale model voor de christelijke huisvrouw ‘ M ‘
Sint-Jozef staat model voor de hardwerkende echtgenoot die op een eerlijke manier zijn brood verdiende en zijn vrije tijd bij zijn gezin doorbracht ‘ J ‘
Het kind Jezus is een voorbeeld voor elk kind ‘ J ‘

Henri Belletable (1813-1855)
Geboren te Venlo en overleden te Hoei
Oprichter van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie.
In 1844 bracht hij in Luik als Luitenant bij de Genie bataljons voor het eerst zijn idee voor een nieuwe broederschap in praktijk.
Geïnspireerd door de 12 apostelen organiseerde hij groepen van telkens 12 leken die samenkwamen om te bidden en dronkenschap en losbandigheid af te zweren.
Deze broederschap was vooral bedoeld voor de lagere maatschappelijke klassen.

Paus Pius IX keurde deze broederschap goed in 1847 en verhief ze tot Aartsbroederschap.
In 1855 overleed Henricus ten gevolge van een aangeboren hartkwaal.
Rond 1960 implodeerde deze orde volledig wetende dat ze ooit 700.000 leden kende

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Rijderschelling 6 Stuiver Nijmegen 1685

Gevonden door Bart Hulsmans

 

Materiaal: zilver

Diameter: ( gesnoeid exemplaar)

Gewicht: 4,37 gr

Het snoeien gebeurde thuis om zilver te verzamelen.
Onder snoeien wordt verstaan: Het afschuren van een deel van de randen van de munt. Dit was natuurlijk illegaal omdat de werkelijke waarde van de munt (gewicht aan zilver) hierdoor daalde.

Voorzijde: Ridder met zwaard te paard. Tekst: :CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT.

Keerzijde: Gekroond stadswapen tussen waarde-aanduiding 6 S met daarboven gesplitst jaartal 8 / 5. Tekst: MO.NO.ARG.CIV.NOVIOMAGENSIS.

Slagplaats: Nijmegen

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Rijderschelling van 6 stuiver Gelderland 1691

Gevonden door Bart Hulsmans

 

 

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een geheven zwaard in de rechterhand. Tekst: CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT mmt. = Kleine dingen groeien door eendracht

Keerzijde:  Gekroond provinciewapen van Gelderland. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapenschild 6 S. Tekst: MO.NO.ORD.GEL.ET.COM.ZVT = Nieuwe zilveren munt van de staat Gelderland en de graaf van Zutphen

Slagplaats: Harderwijk

Muntmeester: Johan van Brienen

Muntmeesterteken : Eenhoorn

Gedermineerd door Bart Hulsmans

 

 

4 stuiver Brugge 1698

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal : zilver 385 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,02 gr

Voorzijde : Gekroond vuurijzer op een stokkenkruis gelegen, onderaan het lam van het Gulden Vlies gehangen. Ter weerszijden het jaartal. Tekst: lelie CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIAR.REX

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCHID.AVSTR.DVX.BVRG.C.FLAND.Z

Slagplaats: Brugge

Karel II van Spanje

Lit: Vh I 498; vG H 353-4; Vh new 718.BG

Gedetermineerd door rimidi