Brussel: 10 oord Jozef II 1788

Gevonden door Tony Knors

Materiaal: biljoen, zilver 417 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,40 gr

Voorzijde: Bourgondisch kruis. Tekst: IOS.II.D.G.R.IMP.S.A.G.HI.HUN.BOH.R. Voluit: Josephus II Dei Gratia Romanorum Imperator Salus Augusto Germaniae Hierusalae Hungariae Bohemiae Rex. Wat betekent: Jozef II bij de gratie gods Rooms keizer en Gezondheid van Augustus Duitsland koning van Jeruzalem (een titel zonder reële macht) Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond wapen van Habsburg- Lotharingen in een keten van de Orde van het Gulden Vlies. Tekst: ARCH·AUS·D·BURGLOTH·BRAB·C·FLA·.Voluit: ARCHiduc.AUStriae.Dux.BURGundiae/LOTHaringae.BRABantiae.Comitis.FLAndriae. Wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië, Lotharingen Brabant en graaf van Vlaanderen.

Graveur: Théodore Van Berckel

Muntteken: engelenhoofdje 

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 206,398

Keizer Jozef II

Lit: nieuwe Vanhoudt 855

Gedetermineerd door Eric Aerts, vertaling van de legende van rimidi op DVVL

Advertenties

Nederland: 1 cent 1881

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,5 gr

Voorzijde: Gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel. Tekst: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1881

Keerzijde:  1 cent binnen twee samengebonden oranjetakken.

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: Bijl ( P.H. Taddel 1875 – 1887

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 10.000.000

Afbeeldingsresultaat voor 1 cent 1881

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit: Zeeland 1762

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: ( burchtje ) met daaronder ZEE LAN DIA in drie regels en het jaartal 1762

Keerzijde: Een gekroond ingebogen wapen met leeuw in de golven. Tekst: LUCTOR ET EMERGO (of variant). Dit betekent: ik worstel en kom boven.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Muntmeester: Martinus Holtzhey ( vader en zoon ) 1758 – 1764

Muntteken: burchtje

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.2 – PW 4011

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: 1 cent 1821 U

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,84 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 1821

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 1 en de letter C.

Muntteken: Mercurius staf

Muntmeesterteken:  brandende fakkel ( Y.D.C. Suermondt 1818 – 1838 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 6.435.000

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Nederland: 10 cent 1827 B

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: zilver 569 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 18 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,69 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 1827

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 10 en de letter C.

Muntteken: B ( Brussel )

Muntmeesterteken: palmtak ( G.D Bourgogne Herlaer 1821 – 1830 )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 1.335.626

Opmerking: Er zijn van die jaren ook nog munten geslagen, waarvan niet meer te achterhalen is, op welk jaartal deze betrekking hebben. Het betreft de 10 cent Willem I 1826B met de 10 cent Willem I 1827B waarvan de oplage samen 250.430 is. De exacte verdeling is onbekend.

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts