Waarom is Metaaldetectie Vlaanderen een vzw geworden ?

Zoals velen onder ons al weten wordt er al verschillende jaren gesproken om met de grootste vertegenwoordigers (groepen) een overkoepeling te bekomen om in overleg te gaan met onroerend erfgoed.

Vanuit dit standpunt is er vorig jaar beslist om van Metaaldetectie Vlaanderen een v.z.w. te maken.

Eind 2019 was het dan zover.

De v.z.w Metaaldetectie Vlaanderen was een feit maar wie zit er in het bestuur?

 • Eric Aerts
 • Mario Raeymaekers
 • Peter Buls
 • David Peeters
 • Kristof Bruyndonckx

Deze mensen met een hart voor de hobby willen vanuit Metaaldetectie Vlaanderen hun leden vertegenwoordigen t.o.v. OE.

Waarom?

Wij vinden dat er in het decreet toch een paar aanpassingen mogen gebeuren m.b.t. onze hobby.

 • Eigendomsrecht => nu alles voor de eigenaar. Wij zouden willen dat dit herbekeken wordt.
 • Jongeren mogen niet zoeken. Willen we aangepast zien naar zoeken toegelaten        mits begeleiding van een volwassene die beschikt over een erkenning.
 • Toegankelijkheid meldingstool aanpassen om het melden te vergemakkelijken.
 • Amnestie voor vondsten die gedaan zijn voor het decreet van toepassing werd.

Maar!! Het decreet is er nu eenmaal en wij moeten het volgen !

Kijk maar naar de vele vondsten die op de website staan ( die vroeg of laat een upgrade zal nodig hebben ) met een bijhorende DUIDELIJKE determinatie en/of voorbeeld, referentie, verwijzing naar de literatuur indien mogelijk.

Om dit te verwezenlijken zijn er centjes nodig.

Wij hebben met het bestuur besloten om een bijdrage van 5€ te vragen.

De 5€ bijdrage kan door de leden gerecupereerd worden aan de hand van kortingen op workshops, publicaties over vondsten, korting op zoekdagen,…. .

Registreren kan op volgende website klik, dan ga je naar het groene balkje rechts ‘ ledenplatform ‘ Rekeningnummer staat helemaal onderaan op de startpagina.

Ik hoop dat iedereen het nut inziet van een vzw !!

Er zijn buiten Metaaldetectie Vlaanderen nog enkel groepen waarmee kan samengewerkt worden.

 • H.A.L. en DVVL.

De laatste is op deze moment nog bezig om van hun organisatie een v.z.w. te maken maar dat vraagt wat tijd.

 • Met MEDEA is nog niet gepraat maar een samenwerking is niet uitgesloten.

Van zodra dit allemaal in orde is zal de overkoepeling er komen en hopen wij met zijn allen dat er een mooie start kan worden gemaakt om zo de belangen van de zoekers te vertegenwoordigen.

Als er mensen zijn die vragen hebben of de mensen van Metaaldetectie Vlaanderen eens persoonlijk willen spreken, dat kan op de Metaaldetectiedag van H.A.L. op 13 april in Nieuwerkerken.

dertectiedag-800

Wij zullen U daar met alle plezier te woord staan.

Wij hopen vanuit het bestuur dat we jullie met dit bericht meer inzicht hebben kunnen geven van hoe de zaken staan en anderen kunnen overtuigen om zich aan te sluiten bij onze vzw

Alvast bedankt,

Het beheer.