Maille stad Rijsel: ca. 1180 tot ca. 1220

Gevonden door Maika Deleu

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een driehoek met op de uiteinden een gepunte ring, in de buitenhoeken een lelie naar het midden gericht tussen twee dikke parels. In het midden van de driehoek een parel. Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel het omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis, in elk kwartier een ster. Tekst: L – I – L – E; Lille.

Datum: z.j. ca. 1180 tot ca. 1220

Slagplaats: Lille, Rijsel

lille-800

Lit: J Ghyssens 279; Vanhoudt atlas G 2456var; Haeck Vl 275var

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Maille stad Gent: ca. 1278 tot ca. 1305

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Stad Gent, onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een gehelmd hoofd met drie ringen naar links, op de helm een sierpluim met drie veren, achter het hoofd een ring of een parel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een parelcirkel een lang dubbel ankerkruis met in het midden een bolletje. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1278 tot ca 1305

Slagplaats: Gent

gent-800

Lit: J Ghyssens 468; Vanhoudt atlas G 2416var; Haeck 202; J C Martiny 11-4

Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Ieper: 1180 – 1220

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: Stedelijke muntslag Ieper onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,85 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: In een parelkrans twee invers geplaatste driehoeken, de ene eindigend op gepunte ringen, de andere op gevoete lelies. Tussen de hoeken een bolletje met eronder een ring. Middenin een bolletje, een ring of een gepunte ring.

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een lang gevoet kruis, met tussenin twee gepunte ringen in elk kwartier. In de binnenkrans in elk kwartier een punt.

Datum: tweede periode z.j. 1180 – 1220

Slagplaats: Ieper

Referentie

Lit: Vanhoudt  G 2428; Alp  Vandenpeereboom Pl B N° 10 ; Ghyssens 2102

Gedetermineerd door rimidi

Denier: 1247 – 1274

Gevonden door Guile Do Tans

Muntheer: Hendrik van Gelder, prinsbisschop van Luik, 1247  -1274

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0n79 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de prinsbisschop frontaal, een kromstaf naar binnen gekeerd in de rechter hand en een Evangelie in de linker hand, erboven de letter h.

Keerzijde: Een gaande adelaar naar rechts met ervoor een rank.

Datum : z.j. 1247 – 1274

Slagplaats: Luik

jack1.2-800

Hendrik van Gelder

Lit: Dengis 486; Vanhoudt atlas G 897

Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Arras: ca. 1140 – 1180

Gevonden door Jannes Pauwels

Muntheer: Stad Arras onder Diederik en Philips van de Elzas

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,32 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringen evenredig geplaatst. In het veld twee lelies naar elkaar gericht,  het middelste bloemblad gemeenschappelijk, tussen een ster en een maansikkel.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel (met steeltje verbonden met het midden?) en in het tweede en derde kwartier een C (verbonden met het midden?). Tekst: + SIMON

Datum: z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras (Atrecht)

arras

Lit: Vanhoudt G 2388var; F P d’Avant 6414var; J Ghyssens 101d/var

Gedetermineerd door rimidi

Long cross penny: ca. 1299 – 1301

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning, geen ster op de kraag aan de borst. Tekst tussen twee parelcirkels : + ЄDW R’ ANGL’ DNS hyB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels :  VILL NOVI CAS TRI

Datum: z.j. ca. 1299 – 1301

Slagplaats: Newcastle

penny-800

Eduard I van Engeland

Referentie

Lit: ca Class 9a1 Spink 1408; North 1037/1

Gedetermineerd door rimidi

 

Long cross penny: ca. 1299 – 1301

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning, ster op de kraag aan de borst. Tekst tussen twee parelcirkels : + EDW R ANGL DNS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels :  CIVI – TAS – LOII – DOII

Datum: z.j. ca. 1299 – 1301

Slagplaats: Londen

penny-800

Eduard I van Engeland

Lit: ca Class 9a/b Spink 1407/1408; North 1036/1-2, 1037/1 ( voorbeeld Class 9b )

Gedetermineerd door rimidi