Short cross penny ( class 5b/c op naam van Henry II ): ca. 1204/5 -1209

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Muntheer: John ( Lackland ) koning van Engeland, 1199 – 1216.

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,02 gr

Voorzijde: Gekroonde buste van de koning frontaal met vijf parels onderaan de kroon, in het omschrift staat zijn de rechter hand met daarin een scepter. Tekst beginnende ca. 10 uur: hENRICVS R. – .EX;  Hendrik koning

Keerzijde: Een kort bubbel kruis met bolletjes aan de uiteinden, in de kwartieren een vierblad ( bestaande uit vier bolletjes met een steeltje centraal verbonden ). Tekst in een dubbele parelcirkel : + WILLELM . L . ON . LV; Willem L te Londen

Datum:  z.j. ca 1204/5 – 1209

Slagplaats: Londen

Jan zonder Land

Referentie

Lit: Seaby 1351; North 970

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Penny, Voided Long Cross & Stars Penny, 1ste emissie: ca. 1250 – 1280

Gevonden door Philip Coens

Muntheer: Alexander III, koning van Schotland, 1249 – 1286

Materiaal: zilver

Diameter: 17,34 mm

Gewicht: 1,51 gr

Voorzijde: Gekroonde buste van de koning naar links met voor hem een leliescepter die het omschrift bovenaan onderbreekt en er het begin van aangeeft. Tekst: ALEXAnDER REX; Alexander koning.

Keerzijde: Een lang dubbel kruis tot aan de buitenste parelcirkel eindigend op bolletjes, in de kwartieren een zesstralige ster. Tekst: WI LL ONB ER; Willem te Berwick. ONB in ligatuur.

Datum: z.j. ca. 1250 – 1280

Slagplaats: Berwick

philip

Alexander III van Schotland

Lit: Spink 5043 type III

Gedetermineerd door Marco Sanders en rimidi

Voided long cross penny: ca. 1248 – 1250

Gevonden door Philip Coens

Muntheer: Henry III koning van Engeland, 1216 – 1272

Materiaal: zilver

Diameter: 17,78 mm

Gewicht: 1,36 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Geen scepter en initiaalteken ster. Tekst tussen twee parelcirkels:  * hENRICVS REX : III’ ; NR in ligatuur.

Keerzijde:  Een lang gevoet dubbel kruis eindigend op bolletjes dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekstt tussen twee parelcirkels :  NIC – OLE – ON C – ANT, ON en AN in ligatuur.

Muntmeester: ” NICOLE ” voor  Nicholas de Sancto Albano

Datum:  z.j. ca. 1248 – 1250

Slagplaats: Canterbury

philip1.2 philip c1.3

Hendrik III van Engeland

Lit: cfr: Class 3ab1/3b, North 987; Spink 1363

Gedetermineerd door rimidi

 

Penning, denier: ca. 1256 – 1271

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Otto II, graaf van Gelre, 1229 – 1271

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: Hoofd van de graaf frontaal tussen twee bolletjes boven een wapenschild met Gelderse leeuw. Tekst onderbroken door het hoofd: + OTTO COMES of + OTTOC – OMES G.

Keerzijde: Dubbel koppige adelaar van Arnhem, kop en staart onderbreken het omschrift. Tekst: ARN -EMES(C) / ARNE – MES(C) of ARNE – MESSI.

Datum: z.j. ca. 1256 – 1271.

Slagplaats: Arnhem

peter p1.2-800

Otto II van Gelre

Referentie

Lit: Van der Chijs I-5 en 6; J Benders, p 123, Type VI (Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 50, 2000)

Gedetermineerd door rimidi

 

Lichte denier: na 1274

Gevonden door Kevin Smolders

Muntheer: Prinsbisdom Luik, onbepaalde opvolger van Hendrik van Gelder, na 1274.

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een gemijterde bisschop ten halve lijve frontaal, met de rechter hand zegenend en met de linker hand een evangelie houdend. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel een gaande adelaar met half opengespreide vleugels naar rechts, onder hem een onbepaalde figuur met parel, voor hem volgens sommigen een plant? Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. na 1274.

Slagplaats: Luik

Opmerking: zeer zeldzaam ( 2de exemplaar? ). Het stuk is waarschijnlijk een lichte denier gezien zijn diameter en daardoor te plaatsen na de periode van Hendrik van Gelder. Om welke opvolger van Hendrik van Gelder het gaat is niet geweten ( geen omschrift…).

kevin1.2-800

Lit: Dengis 499; Vanhoudt atlas G 900; Verzameling KBR: Dgs 400

Gedetermineerd door rimidi

Kleine denier, type leeuwenschild: ca. 1235 – 1268

Gevonden door Luc Pansters

luc2.1 luc1

Muntheer:  Hertogdom Brabant

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,34 gr

Voorzijde: Een naar links klimmend leeuwtje in een wapenschild. = 2.12. Tekst tussen parelcirkel en wapenschild : Links mogelijks “.TI. “of “.H.”(var?) => d2/4 of e5/9

Keerzijde: Brabants kruis type B1. Tekst in de kwartieren: B A S T, in tegenwijzerzin met een afkortingsteken boven de T = a37b

Datum: z.j. ca. 1235 – 1268

Slagplaats: Leuven

Lit: Cfr : aan de hand van het boek van A Haeck : ± 2.12e10/B1a37b = 453

Gedetermineerd door rimidi

 

Obol, hälbling: 1239 – 1244

Gevonden door Luc Pansters

Muntheer: Konrad von Hochstaden, aartsbisschop van Keulen, 1238 – 1261

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,36 gr

Voorzijde: In een bovenaan en onderaan onderbroken parelcirkel een iets naar links kijkende, gemijterde aartsbisschop in kazuifel, gezeten op een troon. In de linker hand een kromstaf naar binnen gekeerd en in de rechter hand een geopende missaal, met een bolletje erboven, houdende. Tekst: CONRADVS – MINISTER (of variant)

Keerzijde: In een parelcirkel een religieus bouwwerk bestaande uit drie torens, elk boven een arcade. De middelste is een poort met hoge toren met op het dak twee hoekpinakels. Links en rechts een lage toren boven de arcade en met elk een kruisvaan op het dak. Tekst: + SANCTA COLONIA (of variant)

Datum: z.j. ca. okt 1239 – mei 1244

Slagplaats: Keulen

luc1.4

luc1.3-800

Koenraad van Hochstaden

Referentie

Lit: Hävernick 664 zie scan

Gedetermineerd door rimidi