Maille stad Arras: ca. 1140 – 1180

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,54 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringetjes evenredig verdeeld. In het veld twee lelies naar elkaar toegekeerd met het middelste bloemblad gemeenschappelijk met een parel in het midden, erboven een ster, eronder een maansikkel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel  het omschrift. In het veld een kort sterk gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een maansikkel. Parels en maansikkels met een steeltje verbonden met het midden van het kruis. Tekst: + SIMON

Monetarius: Simon

Datum: z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras

philippe2.2

Referentie

Lit: J Ghyssens 104

Gedetermineerd door  rimidi

Gent: maille, penning ca. 1194 – 1202

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Boudewijn VIII, 1191 – 1194 en/of Boudewijn IX, 1194 – 1205, graven van Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,25 mm

Gewicht: 0,30 gr

Voorzijde: Gehelmd ridderhoofd naar links, in de helm een lelie. Tekst binnen een dubbele parelcirkel: denier ( Gent )

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een kort gevorkt kruis met in het eerste en vierde kwartier een bolletje en in het tweede en derde kwartier een groep van vier bolletjes. Tekst: + B • COMES

Datum: z.j. ca. 1194 – 1202

Slagplaats: Gent

philippe1.2-800

Voorbeeld uit een priveverzameling

Boudewijn V van Henegouwen

Boudewijn I van Constantinopel

Referentie

Lit: Ghyssens, 253b/255; Haeck, 186; J-C Martiny 6.2/6.7

Gedetermineerd door Peter D’Haeze en rimidi

Voided long cross sterling/penny type Class 5c: ca. 1251 – 1272

Gevonden door Tom Termonia

Muntheer: Henry III, koning van Engeland, 1216 – 1272.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: ca. 1 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning met geheven scepter in rechter hand. Hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: hENRICVS REX  / III’ /; NR in ligatuur

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: RIC – ARD – ON L – VND; AR, ON en ND in ligatuur

Datum: z.j. ca. 1251 – 1272

Slagplaats: Londen

Hendrik III van Engeland

Referentie

Lit: North 993; Seaby 1369

Gedetermineerd door rimidi

Hollandse penning, dordracensis, Dordtse penning: ca. 1293 – 1296

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Floris V van Holland, 1256 – 1296.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,53 gr

Voorzijde: Hoofd van de graaf naar links zonder gravenmuts. Tekst in een dubbele parelcirkel: +: F : COMES : OLLANDI ( sic, zie opmerking )

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend, gekantonneerd met roosjes. Tekst in een dubbele parelcirkel: MON / ETA / DOR / D’CI

Opmerking: Voorzijde omschrift variant niet in C van Hengel.

kris-800

Floris V van Holland

Lit: J.J. Grolle 11.9.1a/b

Gedetermineerd door rimidi

Maille: ca. 1128 – 1220

Gevonden door Ilonka Sponselee

Muntheer: Anonieme muntslag van de abdij van Sint Bertinus.

Materiaal: zilver

Diameter: 9 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Zittende gemijterde bisschop fontaal, naar links kijkend, zegenende rechterhand en kromstaf in linkerhand. Een spoorrad tussen een parel en een ring links en een ring rechts van de bisschop. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: Een lang gevoet kruis, met armen eindigend op een parel, gelegen op een lang leliekruis met tussen de armen telkens een parel, acht in totaal. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1128 – 1220

Slagplaats: Saint Omer

ilonka-800

Lit: Vanhoudt atlas G 2478var, A Haeck 79var, J Ghyssens 152

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Long cross penny, sterling: ca. 1305

Gevonden door Arjen Van Den Kerchove

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: + EDW[A R] ANGL DN[S HYB]?

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: CIVI – TAS – CAN – TOR.

Datum: z.j. ca. 1305

Slagplaats: Canterbury

Opmerking: niet 100% zeker !

Eduard I van Engeland

Lit: Class 10ab6, Spink 1409B; North 1039/4

Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Brugge: ca. 1253 – 1259

Gevonden door Paul Blomme

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,38 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gaande gehelmde krijger voorzien van sporen naar rechts, in de rechter hand een geheven zwaard, in de linker hand een gegeerd wapenschild. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een gelelied kruis met parel als voet van de lelie. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca 1253 – 1259

Slagplaats: Brugge

paul 1.2

Lit: Ghyssens 416; A Haeck 152; Vanhoudt atlas G 2397var; Gaillard 53

Gedetermineerd door rimidi