Long cross penny: ca. 1299 – 1301

Gevonden door Filip Behiels

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272-1307

Materiaal: zilver

Diameter: 18,3 mm

Gewicht: 1,23 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: + EDW R AIIGL DIIS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels :  CIVI – TAS – LOII – DOII.

Datum: z.j. ca. 1299 – 1301

Slagplaats: Londen

filip-800

Eduard I van Engeland

Lit cfr : ca Class 9b Spink 1408; North 1037/1

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Conventiemunt denier: ca. 1210 – 1229

Gevonden door Bruno Tielemans

Muntheer: Hendrik I, hertog van Brabant ( 1190 – 1235 ) en Hugo van Pierrepont, prinsbisschop van Luik ( 1200 – 1229 ).

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: ca 0,70 gr

Voorzijde: In een parelcirkel en een lijncirkel een naar rechts galopperende ruiter met geheven zwaard in de rechterhand. Tussen het hoofd van de ruiter en de kop van het paard DV en tussen de benen van het paard X, aldus het omschrift DVX vormend. Ringetjes achter en onder het paard.

Keerzijde: In een parelcirkel en een lijncirkel een arend in dalende vlucht naar rechts met in zijn klauwen een serpent. Ringetjes voor de kop en onder de staart van de arend.

Datum: z.j. ca 1210 – 1229

Slagplaats: Maastricht

bruno3.2-800

Hendrik I van Brabant

Hugo van Pierrepont

Lit: Dengis 440; Vanhoudt atlas G 30; A Haeck 1

Gedetermineerd door rimidi

Denier, denarius: ca. 1190 – 1210

Gevonden door Luc Wijnants

Muntheer: Hendrik I, hertog van Brabant 1190 – 1235

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm – 14 mm

Gewicht: 0,78 gr

Muntbeeld: Kerk van Sint Goedele Brussel ?

Voorzijde: In een parelcirkel een naar rechts gedraaide geharnaste buste met in de rechterhand een zwaar en in de linkerhand een schild. Tekst: hE / nRICUS DV-X

Keerzijde: In een parelcirkel een kerk ( Sint Goedele ? ). Vooraan een op een driehoek uitlopende voorgevel waarop een kruis. Op het dak achteraan links eveneens een kruis. Rechts vier in ruitvorm geplaatste bolletjes.

Datum: z.j. ca. 1190 – 1210

Slagplaats: Brussel ?

Hendrik I van Brabant

Lit: Vh G 14; Dewitte 28; A Haeck E denier p. 51

Gedetermineerd door rimidi

 

Denaro: ca. 1195 – 1196

Gevonden door Bram Cole

Muntheer: Heinrich VI von Höhenstaufen (Enrico VI e Costanza), Vorst 1191-1197, koning van Sicilië 1194-1197 en Costance 1195-1196.

Materiaal: biljoen

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Een kort gevoet kruis met in het tweede en derde kwartier een ster. Tekst rondom tussen twee parelcirkels : ·HE·INPERATOR ; Hendrik vorst. HE in ligatuur.

Keerzijde: In het veld de letters A P getopt door een Ω. Tekst rondom tussen twee parelcirkels : ·C· INPERATIX; Heerser over Costance.

Datum: z.j. ca. 1195 – 1196

Slagplaats: Brindisi ( of Messina? )

bram1.2 bram1.3

Keizer Hendrik VI

Referentie

Lit: MIR 256; MEC 14, 485-487; Spahr 30; Travaini 7

Gedetermineerd door rimidi

Kleine denier: ca. 1235 – 1252

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Stad Antwerpen onder hertogdom Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een tweekoppige adelaar met elke kop op een afzonderlijke nek. Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis met drie of vier dwarsstrepen en in de kwartieren de letters Ꝯ – O – L – E in tegenwijzerzin.

Datum: z.j. ca. 1235 – 1252

Slagplaats: Antwerpen

Opmerking: De kleine denieren en obolen met tweekoppige adelaar worden door A Haeck, in navolging van J Baerten, toegewezen aan Antwerpen. De toewijzing aan Halen is weinig waarschijnlijk want in een acte van 1211 werd Halen nog bestempeld als een villa ( =landgoed, gehucht )

Referentie

Lit: A Haeck 126; Vanhoudt atlas G 103var; De Witte 140

Gedetermineerd door rimidi

Voided long cross sterling/penny type Class 5g/h: ca. 1251 – 1272

Gevonden door Bart Nys

Muntheer: Henry III, koning van Engeland,1216 – 1272.

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning met geheven scepter in rechter hand. Hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: : hENRICVS REX  / III’ /, NR in ligatuur

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: [REN A]VD – ON L -[VND]?

Datum: z.j. ca. 1251  -1272

Slagplaats: Londen?

longcross-800

Hendrik III van Engeland

Lit: North 997/998; Seaby 1373

Gedetermineerd door rimidi

2 Denari ( giglio su crescente ), dubbele denier met lelie boven maansikkel: 1266 – 1282

Gevonden door Bram Cole

Muntheer: Carlo I d’Angiò, Karel I van Napels/Anjou, koning van Sicilië, 1266 – 1282 en koning van Napels  tot 1285.

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: “nel campo, crescente sormontato da un giglio”; In het veld een liggende maansikkel waarboven een lelie. Tekst: + K . DEI . GRA . REX . SICILIE.

Keerzijde: “croce gigliata.”; Kort gelelied kruis. Tekst: + DVC APVL’ ET PRIC CAP

Datum: z.j. ca. 1266 – 1282

Slagplaats: Messina (of Brindisi?)

Karel I van Napels

Lit: Spahr 46; MIR 153; MEC XIV, 654

Gedetermineerd door rimidi