Maille stad Ieper: ca. 1180 – 1220

Gevonden door Dirk Michiels

dirk 32.1 dirk m2.1

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,18 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een cirkel met parel, de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een ster, zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een ring, in het tweede en derde kwartier een parel. IPRA staat voor Ieper.

dirk

Lit: J Ghyssens 2129.

Gedetermineerd door rimidi

Denier: ca. 1230 – 1232

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Jan van Eppes, prinsbisschop van Luik, 1229 – 1238

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,58 gr

Voorzijde: Gemijterde buste ten halve lijve van de bisschop 3/4 naar links. In de rechter hand een kromstaf naar binnen gekeerd houdende en op de borst het evangelieboek. Tekst:  I / Oh’S; voor Johannes, Jan.

Keerzijde: Een perroen met aan weerszijden een vogel. Tekst: hOIE / NSES; voor Hoei.

Datum: z.j. ca. 1230 – 1232

Slagplaats: Hoei

marc1.2-800

Johan van Rummen

Lit: Vanhoudt G 867; Dengis 455; de Chestret 192

Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Ieper: ca. 1253 – 1300

Gevonden door Paul Blomme

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een leeuwenschildje, in de vrije hoeken telkens een ringetje tussen twee puntjes. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel een lang dubbel kruis tot aan de buitenrand, het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens een parel. Tekst tussen twee parelcirkels :  I / P / R / A

Datum: z.j. ca. 1253 – 1300

Slagplaats: Ieper

paul b1.2

Lit: J Ghyssens 4103

Gedetermineerd door rimidi

 

Long cross sterling/penny, Irish penny 4e emissie: ca.1294 – 1302

Gevonden door Jan Ooms

Muntheer: Edward I, heer van Ierland vanaf 1254, koning van Engeland en Ierland,1272-1307.

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,42 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning in een geparelde driehoek staande op een hoek. Tekst in de vrije hoeken: .EDW.R. – ANGL:D – NS hYB; Plat streepje boven de S.

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: CIVI – TAS – WATE – RFOR.

Datum: z.j. ca. 1294 – 1302

Slagplaats: Waterford, local dies

jan1.2-800

Vergelijkend voorbeeld van tweede emissie (met o a parels op de borst)

Eduard I van Engeland

Referentie

Lit: Seaby 6255; Spink 6260A

Gedetermineerd door rimidi

Voided long cross sterling/penny, geknipt => cut halfpenny: ca. 1248 – 1250

Gevonden door Jan Ooms

jan2 jan3

Muntheer: Henry III, koning van Engeland, 1216 – 1272.

Materiaal= zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,65 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning zonder scepter. Tekst: ster? h]ENRICVS R[EX.III’,  NR in ligatuur.

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst voorbeeld: hEN[ – RIO – NLV -]NDE, EN en ND in ligatuur N met bolletje in schuine streepje.

Datum: z.j.  ca 1248 – 1250

Slagplaats: Londen

jan3.2jan3.3

Hendrik III van Engeland

Referentie

Lit: Class 3 : Seaby 1362; ±North 984

 

Voided long cross sterling/penny, geknipt => halfpenny: ca. 1251 – 1272

Gevonden door Jan Ooms

jan2.1 jan3.1

Muntheer: Henry III, koning van Engeland,1216 – 1272

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,73 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning met geheven scepter in rechter hand. Hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: h[ENRICVS R]EX  / III’ /,

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst zoals in voorbeeld :  [IOh – ANE – SON] – CAN of [GIL – BER – TON] CAN of …; AN in ligatuur.

Datum: z.j. ca. 1251 – 1272

Slagplaats: Canterbury

jan2.2-800

Hendrik III van Engeland

Lit: North 997/998; Seaby 1373

Gedetermineerd door rimidi

Maille stad Arras: ca. 1140 – 1180

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer:  Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringetjes evenredig verdeeld. In het veld twee lelies naar elkaar toegekeerd met het middelste bloemblad gemeenschappelijk, erboven een ster, eronder een maansikkel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel  het omschrift. In het veld een kort sterk gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een maansikkel. Tekst : + SIMON

Monetarius: Simon

Datum:  z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras

maille

Lit: J Ghyssens 110

Gedetermineerd door rimidi