Kleine denier of maille van Ieper onder Gwijde ( Guy ) I van Dampierre 1280 – 1305

Gevonden door Sander Sablain

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,36 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een wapenschild met klimmende leeuw naar links, omgeven door drie ringetjes elk tussen twee bolletjes ? Tekst: geen

Keerzijde: Een lang leeg kruis, met in het midden een punt en op de uiteinden bolletjes ?doorbreekt een kleine geparelde binnencirkel alsook de parelcirkel aan de rand. Tussen deze twee parelcirkels in de kwartieren de letters I P R A van de stad Ieper. Alsook in de kleine kwadranten een punt ?

Slagplaats: Ieper

Gwijde van Dampierre

Referentie

Lit: Vanhoudt G 2433

Gedetermineerd door Dimitry Soenen

Advertenties

Denier van abdij van Sint – Truiden Rodulfus II 1130 – 1135

Gevonden door Patrick Schuermans

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een buste met kromstaf naar links. Tekst:  [STEPH]ANV

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kerk met middenportaal, hoge middelste toren met koepel, bijna twee gelijke zijtorens met gesloten ramen

P Ilisch geeft twee varianten van dit stuk, de eerste (43.6) heeft aan weerszijden van het kerkgebouw een kruisje (hier een ring?), de tweede (43.6.1) heeft niets te weerszijden.

Scan.jpg

Abdij van Sint – Truiden

Rodulfus II

Lit: Dan. 281; Häv. 382; Ilisch II, 43.6.1 var.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Long cross penny

Gevonden door Bernard Sinnaghel

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307

Materiaal: zilver

Diameter: ca 17 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: + EDW R ANGL DNS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels :  VILL / A NO / VA CA / STRI

Datum: z.j. ca 1280 – 1281

Slagplaats: Newcastle-on-Tyne

bernard2

Eduard I van Engeland

Lit: ca Class 3e, North 1020, Spink 1391/1428

Gedetermineerd door rimidi

Kleine denier

Gevonden door Kiss Imre

Muntheer : Hendrik II en Hendrik III hertogen van Brabant.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een ringmuur met drie torens met op elke toren een kruis bestaande uit vijf bolletjes. De middelste toren is voorzien van een koepel, gevormd door vier ( of vijf ) samenlopende strepen. In de ringmuur is er een portaal met daarin een naar links gekeerde kromstaf. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis waarvan elke arm bestaat uit twee van het midden vertrekkende, in de breedte uiteenlopende volle lijnen, bovenaan afgesloten door een dwarse parellijn, in de alzo gevormde driehoek telkens nog eens drie(?) geparelde dwarsstrepen. In de kwartieren afwisselend een korenaar met rechte baarden en ring met middenstip waaronder een parel verbonden met het center door een lijntje. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca 1235 – 1252

Slagplaats: Nijvel

kiss2

Hendrik II van Brabant

Hendrik III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 2324var; A Haeck 518var (?).

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Long cross penny

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307

Materiaal: zilver

Diameter: ca 19 mm

Gewicht: 1,34 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: + EDW R ANGL DNS HYB

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: CIVI – TAS – LON – DON.

Datum: z.j. ca 1280 – 1281

Slagplaats: Londen

Eduard I van Engeland

marc2

Lit: Class 3g ?, Spink 1393; North 1022

Gedetermineerd door rimidi

Long cross penny

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Vermoedelijk Edward III of Henry IV, koning van Engeland 1327 – 1377 / 1399 – 1413.

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 0,72 gr

Voorzijde: Borstbeeld van de gekroonde koning frontaal. Tekst: + [hENRICVS REX AN]GLIE of [EDWARD(VS) REX AN]GLIE

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes, vermoedelijk is het hart van het kruis opengewerkt in roosvorm. Tekst: CIVI – TAS – [EBO – RA] CI ?

Datum: z.j.

Slagplaats: York, bisschoppelijk

Lit: zie voorbeelden

marc1

marc1.1

Gedetermineerd door rimidi

 

Halfpenny, standaard type “G”

Gevonden door Marc Swinnen

 

Muntheer: Henry V, koning van Engeland, 1413 – 1422

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,34 gr

Voorzijde: Borstbeeld van de gekroonde koning frontaal, rechts van de kroon een ring, links van de kroon een drieblad. Tekst: + hEnRIC REX AnGL

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: CIVI – TAS – LOn – DOn

Datum: z.j. 1413 – 1422

Slagplaats: Londen

marc 1.1

Hendrik V van Engeland

Lit: J J North 1411 Class F : ring rechts en drieblad links van de kroon; Withers type 11; Seaby 1796.

Gedetermineerd door rimidi