Denier Hendrik II van Leez ( van Leyen ), Prinsbisdom Luik, 1145 – 1164.

Gevonden door Luc Wijnants

 

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,51 gr

Voorzijde: Portret van keizer Barbarossa.

Afbeeldingsresultaat voor keizer barbarossa

Frederik I, Barbarossa

Keerzijde:  Adelaar, naar rechts kijkend.

Slagplaats: Maastricht

Opmerking: Geslagen voor de keizerlijke kroning (te Rome)van Frederik Barbarossa in de maand juni 1155.

Hendrik II van Leez

Lit: G 819.Dengis 331; Vanhoudt G 818

Gedetermineerd door Luc Wijnants met hulp van de heer  Jean-Luc Dengis

 

Advertenties

Obool, Hendrik van Gelder 1247-1274

Gevonden door Luc Wijnants

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,45 gr

Voorzijde: Sint-Lambertus met mijter, staf en evangelie

File:Int. houten beeld, Sint Lambertus - Wouw - 20320531 - RCE.jpg

Sint Lambertus

Keerzijde: Voor de adelaar (zegel van de schepen), een kruisje dat de handtekening van het Sint- Lambertus- Domkapittel is.

De voormalige Sint-Lambertuskathedraal te Luik was de hoofdkerk van het prinsbisdom Luik. Op de tekening zien we rechts de kathedraal, naast het bisschoppelijk paleis (de tekening werd gemaakt in de 18e eeuw). De kerk werd afgebroken tijdens de Franse Revolutie (eind 18e eeuw). In Luik bleef er, letterlijk en figuurlijk, een gat in het hart van de stad. Het duurde tientallen jaren voordat het nieuw ontstane plein een nieuwe bestemming kreeg. De lege plek waar de kathedraal stond heet nu Place Saint-Lambert.

De voormalige Sint-Lambertuskathedraal te Luik was de hoofdkerk van het prinsbisdom Luik

Slagplaats: Luik

Hendrik van Gelder

Lit: Dengis 487 of Chestret 183

Gedetermineerd door Luc Wijnants met hulp van de heer  Jean-Luc Dengis

Denier Hertog Jan I 1268 – 1294

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,45 gr

Voorzijde: Een klimmende Brabantse leeuw naar links gewend. De staart naar binnen gekeerd, in het midden van de staart puntjes of lijntjes die een rozet vormen.

Keerzijde: Lang gevoet glad kruis, met in de kwartieren de letters I/D/V/X in wijzerzin.

Datum: z.j. Ca. 1282 – 1287

Slagplaats: Leuven

Jan I

Lit: Aimé Haeck 3.11a/40a

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Denier van Hendrik III, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Gevonden door Vandevenne Werner

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,20 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van voren, ter weerszijden hangers(? “Pendilien”…) Linker hand geheven volgens Dengis.

Keerzijde: Een staand zwaard, ter zijde links C en rechts S+, legende bovenaan in het midden beginnend HENRICV retrograde, links onderaan in de juiste richting REX.

Slagplaats: Aken

Periode 1039 – 1046. Dengis geeft hem voor Maastricht 1050-1056.

Keizer Hendrik III

Lit: Ilisch 50.15; Dgs 157

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Maille van Brugge 13e eeuw

Gevonden door Lieven Verstraeten

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 10,7 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde:  In een parelcirkel een gehelmde krijger gaande naar rechts, zonder helmpluimen. In de rechter hand een zwaard geheven en in de linker een “gironné = beladen(?)” schild.

Keerzijde: Herkruist kruis met leliën versierd.

Ghyssens geeft hem dan weer “hoogstwaarschijnlijk” voor 1259…(pag 155)

Lit: Ghyssens A2 = 417b; les mailles Ref – M 589

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Denier is van OTTO II 1229–1271 Arnhem.

Gevonden door Luc Pansters

 

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Datum: zonder jaartal

Voorzijde: Hoofd van de graaf boven Gelders wapenschild. Tekst: OTTO C – OMES

Keerzijde: Dubbelkoppige adelaar. Tekst: ARN(E) – MES

Slagplaats: Graafschap Gelderland Arnhem

luc-800

Otto II van Gelre

Lit: vd Chijs. I.5.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

 

 

Long Cross Penny Henry III 1251 – 1271

Gevonden door Edd Huygens

edd2

 

Henry III AR Long-Cross Penny Class 5 Canterbury

Materiaal: zilver

Diameter:  ?

Gewicht:  ?

Voorzijde: Een aankijkend, bekroond en bebaard borstbeeld. De scepter verdeelt de legende tussen REX en III. Tekst:  hEN[RICVS] REX III

Keerzijde:  Kruis met een klaver van 3 bolletjes in elk van de hoeken. Tekst: WIL [LEM] ONC ANT

Muntmeester: Willem 1251-1271

Slagplaats: Canterbury

Hendrik III van Engeland

Lit: Seaby s1368

Gedetermineerd door Edd Huygens