Gigot: Stevensweert ca. 1628 – 1632

Gevonden door Jack Gielen

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,54 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin in drie regels SST INSV LA. Voluit: Sancti Stephani insula, wat betekent zoiets als: Sint Stephanus eiland ( verwijzing dat Stevensweert een eiland in de Maas was ).

Keerzijde:  Gedeeltelijk tulpkrans om een gekroond wapenschild met een klauwende leeuw. De rand van het schild is versierd met kleine of grote bollen ( bezanten ).

Jaartal: z.j. ca. 1628 – 1632

Muntmeester: ?

jack

Referentie

Lit: Lucas 59 – PW 9503

Gedetermineerd door Jack Gielen

 

Advertenties

Duit: Kleef 1753

Gevonden door Marco Fasulo

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: In drie regels DVC CLIVIÆ 1753, boven de tekst een rozet en onder de tekst een versiering met rozetvormen.

Keerzijde: Gekroond wapen van Kleef, vastgehouden door 2 leeuwen. Onder het wapen is een versiering aangebracht.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van kleef

Wapen van Kleef

Muntmeester: ?

Slagplaats: Kleef

Munt geslagen onder Friedrich II, koning van Pruisen 1740 – 1786

marco1.2

Referentie

Lit: dM.12

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Oord: Brussel 1643

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 26,2 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: PHIL. IIII. D.G. HISP. ET INDIAR. REX.: Dit is voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder)

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroonde wapenschild  met meerdere kwartieren en links ervan 16,  rechts 43. Tekst: .ARCHID. AVS. DVX. BVRG. BRAB: Dit is voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Z c, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester: ?

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

 

Oord: Ferdinand van Beieren z.j.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: ca. 24 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Ferdinand van Beieren ( met bonnet ) naar links. Tekst: FERDINANDVS. D. G. ARC. COL. ( of variant ). Voluit: Ferdinandus dei gratia archiepiscopus Colonia. Wat betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat ( leeuw ) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren ( ruiten ). Tekst: PR. L. ET. S. CO. PR. D. BAV. ( of variant ). Voluit: princeps Leodiensis et Stabulensis comes Palatinus Rheni dux Bavaria. Wat betekent: prins(bisschop) van Luik en Stavelot, graaf van Palatinat Rijnland, hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Datum: z.j.

Slagplaats: Luik

Ferdinand van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 617 – Dengis 1072

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord: Ferdinand van Beieren 1643

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: ca. 24 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat ( leeuw ) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren ( ruiten ), het hartschild is het wapen van Bouillon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal. Tekst: FERDINAND. D. G. EP. LEOD. / . (of variant). Voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Watt betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik. 

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat, Beieren en Bouillon

Keerzijde: Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. Tekst: DVX. BVL. MAR. FRANCH. CO. LO. HOR ( of variant ). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Watt betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Afbeeldingsresultaat voor perron van Luik

Perron van Luik

Datum: 1643

Slagplaats: Luik

Ferdinand van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 622/624 – Dengis 1065/1066 – Vanhoudt G 1287

Gedetermineerd door rimidi ( slagplaats ) en Eric Aerts

Duit: Groningen en Ommelanden

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,8 gr

Voorzijde: In twee regels met daaronder het jaartal GRON. ET.OML wat betekent: Groningen en Ommelanden.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de Groninger Ommelanden, aan weerszijden heeft het wapen versieringen.

Het wapen (3) zoals we dat aantreffen op de munten uit de provinciale muntperiode te Groningen en Harderwijk, is samengesteld uit de wapens van de Ommelanden en de stad Groningen. Het wapen van Groningen is de Duitse rijksadelaar met op zijn borst het stadswapentje van Groningen.

Groningen provinciewapen oud.svg

Wapen van Groningen en Ommelanden

Datum: niet meer zichtbaar ( 1673 t.e.m. 1677 )

Muntmeester: Caspar Boom ( 1673 – 1677 )

Muntmeesterteken: bloem ( niet op de duiten gebruikt ).

Slagplaats: Groningen

Voorbeeld 1674

Referentie

Lit: V.183.2 – PW 8001/8002

Gedetermineerd door Marco Sanders

Oord: Den Bosch 1607

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,45 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild ( 2 ) met meerdere kwartieren. Tekst: .ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. ( of variant ), voluit: Albertus et Elisabet Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabet, bij Gods gratie ( de tekst gaat op de keerzijde verder ).

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Wapen van Den Bosch ( 3 ) gelegen op een gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis. Onder aan het schildje hangt het teken van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden staat het jaartal. Tekst: +ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B ( of variant ), voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant, wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

1 = Leeuw van Brabant.
2 = Leeuw van Vlaanderen.
3 = Boom (stadswapen van den Bosch).

Muntmeester: Cornelis van den Leemputte ( 1606 – 1613 en 1616 – 1619 )

Slagplaats: Den Bosch

Referentie

Lit: GH.298 – PW 9213 – AvK.23

Gedetermineerd door Marco Sanders