Duit: Groningen en Ommelanden

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,8 gr

Voorzijde: In twee regels met daaronder het jaartal GRON. ET.OML wat betekent: Groningen en Ommelanden.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de Groninger Ommelanden, aan weerszijden heeft het wapen versieringen.

Het wapen (3) zoals we dat aantreffen op de munten uit de provinciale muntperiode te Groningen en Harderwijk, is samengesteld uit de wapens van de Ommelanden en de stad Groningen. Het wapen van Groningen is de Duitse rijksadelaar met op zijn borst het stadswapentje van Groningen.

Groningen provinciewapen oud.svg

Wapen van Groningen en Ommelanden

Datum: niet meer zichtbaar ( 1673 t.e.m. 1677 )

Muntmeester: Caspar Boom ( 1673 – 1677 )

Muntmeesterteken: bloem ( niet op de duiten gebruikt ).

Slagplaats: Groningen

Voorbeeld 1674

Referentie

Lit: V.183.2 – PW 8001/8002

Gedetermineerd door Marco Sanders

Advertenties

Oord: Den Bosch 1607

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,45 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild ( 2 ) met meerdere kwartieren. Tekst: .ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. ( of variant ), voluit: Albertus et Elisabet Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabet, bij Gods gratie ( de tekst gaat op de keerzijde verder ).

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Wapen van Den Bosch ( 3 ) gelegen op een gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis. Onder aan het schildje hangt het teken van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden staat het jaartal. Tekst: +ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B ( of variant ), voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant, wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

1 = Leeuw van Brabant.
2 = Leeuw van Vlaanderen.
3 = Boom (stadswapen van den Bosch).

Muntmeester: Cornelis van den Leemputte ( 1606 – 1613 en 1616 – 1619 )

Slagplaats: Den Bosch

Referentie

Lit: GH.298 – PW 9213 – AvK.23

Gedetermineerd door Marco Sanders

Duit: Zeeland 1778

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Een weelderige rococo stijl versiering met daarin een burchtje tussen twee stervormige rozetten, daaronder ZELAN DIA met 1 E en het jaartal 1778.

Keerzijde:  Een gekroond ovaalvormig wapenschild met leeuw in de golven. Het wapenschild is versierd in de zogenaamde rococo stijl. Tekst: LUCTOR ET EMERGO (of variant). Dit betekent: ik worstel en kom boven. Het begin van de tekst begint bij dit type aan de linkeronderzijde van het wapenschild.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Muntmeester: Martinus Holtzhey (zoon) 1764 – 1788

Muntteken: burchtje 

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.5 – PW 4012

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit: Utrecht 1657

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,6 gr

Voorzijde: Een versiering van vier bogen ( vierpas ) met daarin de tekst U TRECHT in twee regels en daaronder het jaartal 1657.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht dat word vastgehouden door twee leeuwen, in het kwartier linksonder een vlam/krul versiering. Alleen boven het wapen staat nog een lelie versiering met daarboven een kroon. Tekst onder het wapenschild: CIV.TRA

Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

Wapen van Utrecht

Muntmeester: Johannes Gerobulus 1643 – 1662

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Opmerking: Deze duiten zijn geslagen in de periode november 1657 – januari 1658 in een oplage van ongeveer 976.000 stuks samen met het jaar 1657 van het type UTR.14 en UTR.15.

Referentie

Lit: V.116.3 – Pietersen 39A – PW 5104

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

Oord: Holland 1578

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 5,55 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met leeuw naar links, gelegen op een stokkenkruis. Tekst: PHS. D:G. COM. HOL. Z. ZEL. ( of variant ) en jaartal gescheiden door een roosje boven de kroon. Tekst voluit: Philippus Dei gratia comes Hollandia z Zeelandia, wat betekent: Philips, bij Gods gratie graaf van Holland en Zeeland.

Keerzijde: De Hollandse maagd zittende in een gesloten tuin. Zij wijst met haar rechterhand naar een zonnige hemel als teken van het vertrouwen op de Heer. Tekst: AVX. NOS. IN. NOM. DOM. (of variant). Voluit: auxilium nostrum in nomine Domini, wat betekent: hulp is in de naam des Heeren.

Muntteken: roos

Muntmeester: Cornelis de Vries ( 1577 – 1580 )

Slagplaats: Dordrecht

Referentie

Lit: V.57.1 – GH.263.11 – vdCh.XXXV.79-84 – PW 2009-2011

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord: Den Bosch 1602

Gevonden door Philippe Legrand

Materiaal: koper

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild (2) met meerdere kwartieren. Tekst: ALBERTVS. ET. ELISABET. D. GR (of variant), voluit: Albertus et Elisabet Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabet, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Wapen van den Bosch (3) met daarboven het jaartal 1602. Tekst: ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVR. ET. B (of variant), voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

1 = Leeuw van Brabant.
2 = Leeuw van Vlaanderen.
3 = Boom (stadswapen van den Bosch)

Muntteken: boom

Muntmeester: Adriaan Franszn. ( 1595 – 1604 )

Slagplaats: Den Bosch

Slagaantal: 1602 – 1605 = 310.182

Referentie

Lit: GH.297.4 – PW 9212 – AvK.21 – nieuwe Vanhoudt 601

Gedetermineerd door Philippe Legrand

Duit: Reckheim 17e eeuw

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Tulpkrans met daarin TRAN MOESA .A.R. ( of variant ). Dit is voluit: trans Moesa ad Reckheim, en betekent: over de Maas in Reckheim.

Keerzijde: Gedeeltelijke tulpkrans om een gekroond wapenschild met hierin een klauwende leeuw naar links.

Datum: z.j.

Slagplaats: Reckheim

Opmerking: Veel varianten en deze is vermoedelijk variant O, geen voorbeeld beschikbaar. Tekst op de voorzijde is dan: .-. / TRNS / MOSA. / .A.R. / ..

reckheim

Referentie

Lit: PL. 425-438 – DM. 201-201J

Gedetermineerd door Marc Boeckhout