Gigot: Antwerpen 1615

Gevonden door Andy Dobbelaere

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond wapenschild  met meerdere kwartieren. Tekst: (handje) ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

1 = Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).

2 = Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw, rood omzoomd).

3 = Wapen van Brabant (in zwart een gouden leeuw, rood getongd).

Keerzijde: Schuin geplaatst stokkenkruis welke door een vuurijzer is heen gestoken. Aan het vuurijzer hangt de keten van de orde van het gulden vlies. Tekst: (handje) ARCHID. AVST. DVC. BVRG. ET. B (of variant). Voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Bourgondië en Brabant.

Muntmeester: Dominique Wouters ( 1607 – 1619 )

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

andy1.2

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.300 – AvK.26/27

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Oord: Namen 1712

Gevonden door Nancy Van Orle

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Maximiliaan Emanuel naar links met krulpruik, onder het borstbeeld het muntteken leeuwtje. Tekst: MAX. EMA. D. G. – S. ROM. IMP. ELE (of variant). Voluit: Maximiliaan Emanuel Dei gratia sacra Romanorum imperi electus, wat betekent: Maximiliaan Emanuel, bij Gods gratie verkozen in het heilige Roomse rijk (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond monogram van de ineengestrengelde letters M en E, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal 17 / 12. Tekst:  DVX. BAVARI. BRABANT C. FLAND. c. (of variant). Dit is voluit: dux Bavaria et Brabant et comes Flandrie, en betekent: hertog van Beieren en Brabant en graaf van Vlaanderen.

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Namen

Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Referentie

Lit: AvK.181; Vanhoudt I 552

Gedetermineerd door Nancy Van Orle

Oord: Reckheim 1603 – 1620

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 2,1 gr

Voorzijde: Borstbeeld van de baron naar links. Tekst: ERNESTVS. DE. LYNDEN. LIBER (of variant).

Keerzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: + BARO. IMPERIALIS. IN. RECKHEIM (of variant).

1: Een gouden kruis op rood van Lynden.
2: Zwarte horizontale balken op goud van Gouffier (wapen van zijn vrouw Anne Antoinette Gouffier).
3: Rood kruis met 4 adelaartjes op goud in ieder vlak van Montmorency.

Datum: z.j. 1603 – 1620

Opmerking: De teksten op voor- en keerzijde vullen elkaar aan, vertaald krijg je dan: Ernest de Lynden, vrije rijksbaron in Reckheim.

peter1.2

Referentie

Lit: PL.253-264 – DM.124-126

Gedetermineerd door Muad Dib

Oord of 24 sols: Ferdinand van Beieren 1614

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: FERDINAN. ELEC. COL. EP. LEO (of variant). Voluit: Ferdinandus electus Colonia episcopus Leodiensis, wat betekent: Ferdinandus, elect van Keulen, bisschop van Luik.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat en Beieren 

Keerzijde: Het perron van Luik omgeven door drie wapenschildjes met daar boven een grote kroon. Links het wapen van Franchimont, rechts het wapen van Horne en onder een wapenschild met het wapen van het Duitse rijk. Tekst: (Kruis) MAR. FRANCHI. COMES. DE. HORNE (of variant). Voluit: marchionis Franchimontis comes de Hornensis, wat betekent: markies van Franchimont, graaf van Horne.

Afbeeldingsresultaat voor perron van Luik

Perron van Luik

    duitse rijk

Wapens van Franchimont, Horne en het Duitse Rijk

Jaartal: z.j. 1614

Slagplaats: Luik

rudy-800

Ferdinand van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 613 – Dengis 1048

Gedetermineerd door Jan Ooms en Eric Aerts

Maastricht: Duit of negenmanneke 1597

Gevonden door Alexander Nijhuis

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een scheef geplaatst stokkenkruis welke door een vuurijzer heen gestoken is. Van het vuurijzer springen vonken af en eronder hangt een lammetje, dit is het teken van de Orde van het Gulden Vlies. Boven het kruis is een kroontje geplaatst en aan weerszijden van het kruis staat het jaartal 15 / 97. Tekst: PHS. D:G. HISP. Z. REX. DVX. BRA. (of variant) en een ster. Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, wat betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Bourgondisch wapenschild. Tekst: DOMINVS. MIHI. ADIVTOR (of variant) wat betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (Zwarte leeuw).

Datum: 1597

Muntmeester: Meynaert Swole ( 5 februari 1582 aangesteld – 1598 )

Muntteken: ster

Slagplaats: Maastricht

alexander

Filips II

Referentie

Lit: Vanhoudt II 329 · MA

Gedetermineerd door Eric Aerts 

Utrecht: drie mijten/duit ca. 1517 – 1524

Gevonden door Andre van Erkom

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Een binnencirkel met daarin twee helmen en de letters P V O. Voluit: Pax Vobis Omnibus wat betekent: vrede zij u allen. Tekst: MO. NO . PHI. EPI. TRAIECTE (of variant). Voluit: moneta nova Philippus episcopus Traiecten wat betekent: nieuwe munt van bisschop Philips van Utrecht.

Keerzijde: Gevoet en versierd kruis welke de tekst en de binnencirkel doorbreekt. In het hart van het kruis het wapentje van het sticht en in elk vlak van het kruis een rondje. Tekst: IVS TVS ES.DO MINE (of variant). Dit betekent: de Heer is rechtvaardig.

Datum: z.j. ca. 1517 – 1524

Muntmeester: Frank van Papenvelt ( 1503 – 1520 )

Slagplaats: Utrecht

Opmerking: Geslagen op naam van bisschop Philips van Bourgondië ( 1517-1524 )

andre2.2

Referentie

Lit: vdCh.XXII.8

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord: Namen 1709, 1710 of 1711

Gevonden door Pieter Nevens

 

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door drie wapenschildjes met hierin de wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant. Tekst: PHIL. V. D.G. HISPAN. ET. INDIARVM. REX (of variant). Dit is voluit: Philippus V Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën.

   

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren, aan beide zijden van de kroon het jaartal 17 / ??. Tekst: DVX. BVRGVN. ET. BRABANT. (of variant). Dit is voluit: dux Burgundie et Brabant, en betekent: hertog van Bourgondië en Brabant.

Muntmeester: Gerard Raymond 1709 – 1711

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Namen

Filips V van Spanje

Referentie

Referentie

Lit: GH.372.3a – AvK.140

Gedetermineerd op facebook