Reckheim: duit z.j. 1650 – 1680?

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Bladerkrans met daarin FRI CIA R . De letters zijn een zeer sterke afkorting van de werkelijke herkomst en zijn in deze volgorde geplaatst om op FRISIA (Friesland) te gelijken.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met een klauwende leeuw naar links. Het wapen is versierd met een soort palmtakken.

Opmerking: De sterke afkorting op de voorzijde kan mogelijk worden verklaard als: Ferdinandus Romanorum Imperator Cometatus Imperialis Aspremontis Reckheimensis, en betekent dan: Ferdinandus Duits keizer, rijksgraafschap van Aspremont Reckheim. Het wapen op de keerzijde is bekend in diverse uitvoeringen maar het is steeds een gekroond wapen met leeuw versierd met een soort palmtakken.

Referentie

Lit: PL. 443 – DM. 208 – PW R20.2 – V.132.1

Gedetermineerd Marco Sanders

Zutphen: duit z.j. 1687

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,16 gr

Voorzijde: Een vierbogige versiering (vierpas) met daarin de tekst CIV ZVTPHA NIA (of variant) in drie regels. Dit is voluit: civitas Zutphania, en betekent: stad Zutphen.

Keerzijde: Gekroond stadswapen, vastgehouden door twee leeuwen. De laatste twee cijfers van het jaartal staan tussen de kroon boven het wapen of onder het wapenschild.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen zutphen

Wapen van Zutphen

Datum: z.j. 1687

Muntmeester: Herman van Baijen 1686 – 1692

Slagplaats: Zutphen

Opmerking: Op de duiten zonder jaar (ca. 1604-1605) komt als wapen een staande Gelderse leeuw voor die soms wel en soms geen kroontje draagt. In de periode 1687-1692 wordt er een gekroond en horizontaal gedeeld wapenschild afgebeeld met in het bovenste kwartier een Gelderse leeuw en het onderste een ankerkruis. Dit wapenschild wordt vastgehouden door 2 leeuwen.

Referentie

Lit: V.27.6 – BvB.25/25A/25B/25Bbis – Purmer 1903

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

Friesland: oord z.j. ( ca. 1620 )

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koper

Diameter: 25,13 mm

Gewicht: 4,1 gr

Voorzijde: Friese edelman (naar Saksisch voorbeeld) naar rechts met zwaard over de schouder. Links van het borstbeeld staat de letter F en rechts de letter O. Deze afkorting wordt uitgelegd als Frisia Ordines (Friese staat) maar ook als Friese oord. Tekst: NISI. DOMINVS. NOBISCVM (of variant) wat betekent: tenzij de Heer met ons is.

Keerzijde: Versierd wapenschild met een open kroon en een onderzijde die in een puntje uitloopt. De bovenzijde van het wapen heeft links en rechts een uitstulping. In het wapen twee gaande leeuwen boven elkaar die recht voor zich uit kijken. Tekst: MO. NOVA. ARG. ORDIN. FRI (of variant). Voluit: moneta nova argentum ordinum Frisiae, wat betekent: nieuwe zilveren munt van de staat Friesland.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van friesland

Fries wapen

Muntteken:  ( leeuwtje )

Muntmeester: Jurrien van Vierssen ( 1616 – 1643 )

Slagplaats: Leeuwarden

Opmerking: Het wapen op deze typen heeft een open kroon, gepunte onderzijde en uitstulpingen aan de bovenzijde

Referentie

Lit: AvdW 12-14 – PW 6015/6016

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

Huissen: oord 1611

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 25,4 mm

Gewicht: 3,60

Voorzijde: Een wapenschildje met twee kwartieren gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis. De armen van het stokkenkruis kunnen op verschillende plaatsen de binnenrand en de tekst doorbreken. Boven het wapen een kroon en aan beide zijden het gesplitste jaartal 16 / 11. Tekst: (Lelie) MO: POSS: PRIN IVL. E. MON (of variant). Voluit: moneta possidentes Iuliae et Montensis, wat betekent: munt van de bezittende vorsten van Gulik en Berg.

Keerzijde: Een gekroond wapenschild met zes kwartieren. De kroon doorbreekt de binnenrand. In de zes kwartieren staan de wapens van Gulik, Kleef, Berg, Mark, Ravensberg en Meurs. Tekst:  IVSTITIA. THRONVM. FIR (of variant). Voluit: iustitia thronum firmat, wat betekent: gerechtigheid is stevig gezeteld.

duit

Wapenschild op dit type:

1: Gulik (leeuw).
2: Kleef (karbonkel).
3: Berg (gekroonde leeuw)
4: Mark (gekanteeld veld).
5: Ravensberg (3 chevrons).
6: Meurs (faas).

Muntmeester: Johan Wijntgens

Muntmeesterteken: lelie

Slagplaats: Huissen

Referentie

Lit: Noss 450-456 – Purmer 1603/1604

Gedetermineerd door Marco Sanders

Antwerpen: dubbele denier 1607

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 22,7 mm

Gewicht: 1,89 gr

Gekroonde letters Æ van Albertus & Elisabeth. Tekst: (handje) ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond wapenschild vertikaal gedeeld, het wapenschild is gelegen op een schuin geplaatst stokkenkruis met aan beide zijden het gesplitste jaartal 16 / 07. Tekst: ARCH. AVST. DVC. BVRG. ET. BRA (handje) (of variant). Voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Bourgondië en Brabant.

1 = Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).

Muntmeester: Dominique Wouters ( 1607 – 1619 )

Muntmeesterteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.299 – AvK.25

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: oord 1750

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 21,8 mm

Gewicht: 2,90

Voorzijde: Borstbeeld van Maria Theresia naar rechts met halssnoer om en oorbel in. Tekst: M. T. D.G. R. JMP. G. H. – B. REG. A. A. D. BURG. (of variant). Dit is voluit: Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix Germania, Hungaria Bohemia regina, archidux Austria, dux Burgundie, en betekent: Maria Theresia, bij Gods gratie Rooms keizerin, koningin van Duitsland, Hongarije en Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Bourgondië.

Keerzijde: AD / USUM / BELGII / AUSTR. / 1750. / (handje) Dit betekent: voor gebruik in de Oostenrijkse Nederlanden.

Muntmeester: Jean Buysen 1749 – 1752

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Geslagen aantallen van de jaren 1749 t/m 1752 is totaal ca. 6.987.992 stuks.

Opmerking: Bij deze munten valt het op dat de letter U als U geschreven wordt en niet meer als V.

Maria Theresia

Referentie

Lit: AvK.212

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brussel: oord 1793

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,88 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Frans II naar rechts. Tekst: FRANC• II• D•G• – R• IMP• D• B• ( of variant ). Voluit: Franciscus II Dei gratia rex imperiales dux Burgundie, wat betekent: Frans II, bij Gods gratie keizer van het Roomse rijk, hertog van Bourgondië.

Keerzijde: In vijf regels AD / USUM / BELGII / AUSTR. / 1793. / (hoofdje). Wat betekent: voor gebruik in de Oostenrijkse Nederlanden.

Muntmeester: Jean-Joseph Wouters ( 1776 – 1794 )

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Opmerking: In 1792 zijn ca. 128.407 stuks geslagen, de slagaantallen van 1793 en 1794 zijn niet bekend.

Keizer Frans II

Referentie

Lit: AvK.260; Vanhoudt 2: 888 Brussel

Gedetermineerd door Eric Aerts