Fragment Merovingische fibula: Type beugelfibula 5e – 6e eeuw

Gevonden door Guile Do Tans

Materiaal: brons

Lengte: 35 mm

Gewicht: 5 gr

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Advertenties