Fragment Angelsaksische beugelfibula: laat 5e eeuw of begin 6e eeuw

Gevonden door Hennie van Esch

Materiaal: brons

Afmetingen: 10 mm / 5 mm

Gewicht: ?

Het fragment toont een gelaat / gezicht

Referentie

Gedetermineerd door woesel op BVW

Advertenties

Fragment Merovingische – Karolingische gelijkarmige fibula: 7e eeuw – 8ste eeuw

Gevonden door Tom Verschueren

 

 

tom4.3

Materiaal: brons

Afmetingen: 22 mm / 12 mm

Gewicht: 2,73 gr

Dit type komt reeds voor in laat Merovingische periode

Lit: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Fibel und Fibeltracht

Gedetermineerd door Pieterjan Deckers

Fibula: type wangenscharnier met semi circulair ( boogvormig ) frame met zoömorfische gelijke uiteinden, 2e eeuw

Gevonden door Kevin Smolders

 

kevin1.3

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: 11,52 gr

Centraal een plateau, versierd met een vegetaal en ingelegd met email.  Heeft een verspreiding in Noord – Gallië.

foto van Jean Pierre Parent.

Lit: Nicolas Gaspar, 2007 Les fibula gauloises et – romaines du Titelberg, tabel 93, M.2:3

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent