Frans knopgewicht 100 gr: 19e eeuw

Gevonden door Hilde Hermans

hilde1.2 hilde1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Gestempeld met een gekroonde T, dat is het fabrieksmerk.

Geijkt met een ( Franse ) stempel met 2 in elkaar grijpende handen en enkele ( Franse ) jaarletters.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Knopgewicht: 19e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Tom4.1 tom4.2 tom4

Materiaal: koperlegering

Diameter: 15 mm

Gewicht: 19,2 gr

Knopgewicht van 2 N.L. = 2 Ned. Lood = 2 dekagram = 20 gram.
De vroegste jaarmerken zouden nog uit de periode 1820-1830 kunnen dateren (alfabet A t/m L), gevolgd door Belgische jaarletters (A = 1831, enz.).

Op het grondvlak nog de L van 1830.
Het ijkersmerk is niet duidelijk genoeg.
Er zal geen fabrieksmerk op het gewicht zijn afgeslagen.

Gedetermineerd door Dirk Desmet en Ritzo Holtman

Knopgewicht 2 hectogram: 19e eeuw

Gevonden door Dirk de Jong

dirk d1.2 dirk d1 dirk d1.3-800 dirk d1.1-800

Materiaal: koperlegering

Afmertingen: ?

Gewicht: ?

Eerste ijk op de hals is een “ V” is voor het eerst gebruikt in 1886. Daarna verder geijkt op de omtrek met als laatste ijk de “ X” van 1957 – 1958.

dirk d1.6-800

Het bloemmerkje op de kop is het fabrieksmerk van S. Van Amersfoort, Gorichem 1870 – 1902.

dirk d1.5

Het nr. 8 op de kop staat voor het ijkkantoor in Dordrecht.

dirk d1.4

Referentie

Gedetermineerd door Dirk Desmet

Loden gewicht: 13e eeuw

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: lood

Afmetingen: 39,86 mm / 44,44 mm

Dikte: 7,42 mm

Gewicht: 93,12 gr

Is een reliëf gegoten 13e eeuws gewicht, iets wat sleets maar deze zijn zeer zeldzaam !! Daarom is van deze gewichten weinig of niks bekend we kennen ze pas een paar jaar, we proberen er wat meer van te weten te komen maar dat zal veel tijd kosten.

Gedetermineerd door Tjark Dolfing van Loden blokgewichten

Knopgewicht: 5 NL ( 5 Nederlands Lood ) periode 1820 – 1870

Gevonden door Mark Boeckhout

mark1 mark1.1

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 32,40 mm

Diameter: 18,60 mm

Gewicht: 48,6 gr

De driehoek op de knop en op het lichaam is het teken van afkeuring.

De vierkante loden stukken op het lichaam zijn justeringen ( waarmee het gewicht op de juiste massa werd gebracht ).

Er staan een aantal jaarletters op het gewicht, de vroegste die zchtbaar is op dit moment is de Gotische K uit het tweede alfabet dat staat voor het jaar 1854.

Het gewicht is ook na de ‘ nieuwe ‘ ijkwet 1870 – 1912 nog geijkt met de jaarletters uit het derde alfabet: D voor 1872 en G voor 1874

Referentie

Gedetermineerd door Gerard Warburg