Bakje van een pijl – of sluitgewicht 17e – 18e eeuw

Gevonden door Luc Wijnants

 

 

Materiaal: brons

Hoogte: 15 mm

Grootste diameter: 30 mm

Kleinste diameter: 20 mm

Bakje van een pijl – of sluitgewicht, geykt voor Trooise ponden met lelie, 17de of 18de eeuw. De onderverdeling bij Trooise ponden was blijkbaar anders voor de onsen en onderscheidde zich daardoor van andere handelsgewichten en dergelijke… de lelie staat voor Trooise ponden.

troois-800

Gedetermineerd door Jan Parret

Advertenties