Knoop Belgisch leger WOI

Gevonden door Bert Welkenhuysen

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 5 gr

Gemaakt door Waterbury button Company

Gedetermineerd op facebook

Advertenties

Knoop 19e eeuw met de wapens van de familie d’Oultremont en Van der Noot de Duras.

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: ?

Diameter: 18 mm

Gewicht: 4,19 gr

Voorzijde: Afbeelding met links het wapen van de familie d’Oultremont en rechts het wapen van de familie Van der Noot de Duras.

Armes des comtes d’Oultremont 

Keerzijde. SUPERFIN C PARIS C

Eerste helft van 19e eeuw is een huwelijk gekend tussen Charles d’Oultremont en Louise Van der Noot de Duras.

Charles d’Oultremont ( Rijsel, 18 juli 1789 – Parijs, 11 maart 1852 ) was een zoon van graaf Ferdinand d’Oultremont en Jeanne-Suzanne Hartsinck. Hij trouwde in 1814 met de weduwe van prins Louis-Eugène de Ligne, gravin Louise van der Noot de Duras (1785-1864) en ze kregen vijf kinderen. In 1816 werd hij erkend in de erfelijke adel met de titel graaf, overdraagbaar op alle afstammelingen en benoeming in de Ridderschap van Luik. Hij werd schildknaap van koning Louis Bonaparte en daarna kamerheer van Willem I der Nederlanden en ceremoniemeester aan het hof.

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Kris Didden

 

‘ Lantaarn ‘ knoop 17e eeuw

Gevonden door Jan Ooms

 

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Hoogte: 16 mm

Gewicht: 1,75 gr

De Engelsen noemen het ook een ‘ nipple button ‘. ” Knoop met 6 ribben die samenkomen in een cirkel gevuld met een punt. Het oog is bladvormig en zonder steel “. De vroegste zijn van tin, vanaf ongeveer 1575. De 18e eeuwse van zilver hebben een of meer onluchtingsgaatjes. Een citaat van btns bij eenzelfde knoop op BvW: “Ik weet dat vanaf het midden van de 17e eeuw zilveren knopen op het Zuid-Hollandse platteland zeer in de mode kwamen. ( Men zegt dat Amsterdam ver voor liep op de rest ).  Ik denk toch dat het model voor het metaal gaat. Dan zou deze knoop uit de vroege 17e eeuw zijn. Aan de eerste uitvoeringen werd meer aandacht besteed dan aan de massaproducten die later komen. Die dichtgezette ontluchtingsgaatjes zie ik als een tweede teken dat hij vroeg is”

Gedetermineerd op Jan Ooms

Belgische knoop

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 7,6 gr

Voorzijde: Wapen van België. Centraal geplaatst zwart schild  met daarop een klimmende leeuw in goud, getongd en geklauwd in keel ( rood ); dit is het historische wapen van Brabant. De schildhouders bestaan uit twee aanziende leeuwen die het schild  vasthouden . Onderaan het schild hangt de Leopoldsorde en de nationale leuze: L’union fait la Force  –  Eendracht maakt macht

Keerzijde: GOEVERNEUR A BRUXELLES

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts