Knoop brandweer Diest

Gevonden door Bart Hulsmans

 

bart

Materiaal: ?

Diameter: ?

Gewicht:?

Knoop afkomstig uit het slib van de Demer te Diest.
Werd gedragen op het uniform van de gewapende brandweer die in Diest bestaan heeft tot aan de eerste wereldoorlog.

De brandweer heeft toen samen met Lt.Van Doren een interventie mee gedaan aan de slag van Halen op 12 augustus 1914.

Daarna werd de brandweer ontwapend.

Knoopje geschonken aan Brandweer Diest

bart1-800

Verhaal en determinatie Bart Hulsmans

Advertenties

Franse uniformknoop van na de revolutie tot 1 ste keizerrijk

Gevonden door Bart Hulsmans

bart

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,81 gr

Muts naar links

De tekst Republique Francaise op de uniformknoop werd verplicht vanaf 1792!

Op de knoop is  een Fasces afgebeeld ( Roedebundel ) met daarin een bijl – een oud Romeins ereteken – met daarop een Frygische muts , wat symbool staat voor vrijheid.

Het koningsleger was ten tijde voor de revolutie in dienst van de koning, tijdens de revolutie waren er een deel trouw aan de koning maar een deel ook niet (revolutie !) en na de revolutie zat het leger totaal op zijn gat.
Er werd beroep gedaan op vrijwilligers en even later werd de dienstplicht ingevoerd (met boerenkrijg als gevolg).
In de 19e eeuw zette Napoleon het Franse leger terug op punt.

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Britse uniformknoop “General Service Button” 1900 – 1950

Gevonden door Luc Van der Linden

luc

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

De kleintjes worden op de borstzakken gedragen.

De Algemene Service Corps bestaat uit voornamelijk reservisten – specialisten die niet zijn toegewezen aan andere eenheden of korpsen en zijn meestal alleen actief in oorlogstijd. De Algemene Service Corps knoop toont het Koninklijk Wapen van het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Schotland).
in het eerste en vierde kwartaal staan de drie leeuwen van engeland.
in de tweede kwartaal staat de leeuw van schotland
in de derde kwartaal staat de harp van ierland

Het schild is omgeven door een kousenband met het motto “Honi soit qui mal y pense” ( Schande over diegene die er kwaad van denkt) deze symoboliseert de orde van de kousenband, dit was vroeger een oude ridderorde waarvan de koningin sovereign was.

De dierlijke figuren die als schildhouders dienen waren door de eeuwen heen veranderd, zo waren er de valk, een zwaan, witte zwijn en de rode draak.
Vanaf 1603 hebben de leeuw en éénhoorn stand gehouden als schildhouders.

Het motto op het lint onder het schild staat ‘Dieu et droit maan ” (god en mijn recht)
Dit motto verwijst naar de rechthebbende gekroonde monarchie.
Het motto stamt uit 1413-1422

Gedetermineerd door Herremans Eddy