Duit Friesland 1686

Gevonden door Chris Kurstjens

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: Een leeuwtje tussen twee versieringen, daaronder FRISIA in één regel en het jaartal tussen twee rozetten/bollen. Onder het jaartal een rozet tussen versieringen.

Keerzijde: Gekroond wapen van Friesland met twee gaande leeuwen boven elkaar. Het wapen heeft aan de rand weer versieringen.

Wapen van Friesland Afbeeldingsresultaat voor wapen van friesland

Muntmeester: Daniël Valckenier ( 1659 – 1688 )

Muntteken:   leeuwtje

Slagplaats: Leeuwarden

Referentie

Lit: V.131.7 – AvdW.42-47 – PW 6008

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Oord Friesland z.j.

Gevonden door Carla van Duinen

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 4,12 gr

Voorzijde: Friese edelman (naar Saksisch voorbeeld) naar rechts met zwaard over de schouder. Links van het borstbeeld staat de letter F en rechts de letter O. Deze afkorting wordt uitgelegd als Frisia Ordines (Friese staat) maar ook als Friese oord. Tekst:  NISI x DOMINVS x NOBISCVM x  ( of variant ). Wat betekent: tenzij de Heer met ons is.

Keerzijde: Fries wapenschild met een parelkroon en een ronde onderzijde. In het wapen twee gaande leeuwen boven elkaar die recht voor zich uit kijken. Onder en naast het wapen zitten krulversieringen. Tekst:  MONE x NOVA x ORDINVM x FRISIÆ

Fries wapen 

Muntteken:  ( leeuwtje )

Muntmeester: Willem van Vierssen ( 1586 – 1616 )

Slagplaats: Leeuwarden

voorbeeld uit 1609 

Info: Het wapen op deze types heeft een parelkroon, ronde onderzijde en geen uitstulpingen aan de bovenzijde 

Referentie

Lit: AvdW 1-4 – PW 6010-6012

Gedetermineerd op facebook

Liard Gronsveld 1649

Gevonden door Mark Boeckhout

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst:  IVSTVS…CO.DE.GRO.BR (of variant), voluit: Iustus comes de Gronsvelt Bronchorst, wat betekent: Joost, graaf van Gronsveld en Bronckhorst.

wapenschild 1: 

1: Leeuw van Bronckhorst.
2: Andrieskruis met de droogscheerders scharen van Batenburg.
3: Roos van Eberstein.
4: Everzwijn van Eberstein.
5: Drie bollen van Gronsveld.
6: Zuiltje van Colonna.
7: Balk van Fenestrange.

Keerzijde: Drie wapenschildjes met vuurijzer of vier wapenschildjes, daarboven kroon. Tekst: BER.BARO.(I)N.BATT(E)NB.ET.RI. (of variant), voluit:  liber baronie Batenburg en Rimbourg, wat betekent: vrije baronie van Batenburg en Rimbourg.

I: Wapens en kroon rond een vuurijzer met daarin de 3 bollen van Gronsveld

II: Wapens en kroon rond een wapenschild met de 3 bollen van Gronsveld

Muntteken: 3 bollen in een wapenschild: vanaf de 15e eeuw 

Slagplaats: Gronsveld

Referentie

Lit: Lucas 109-116 – PW 9121/9122

Gedetermineerd door Mark Boeckhout

Liard Johan Theodoor Van Beieren 1751

Gevonden door Patrick Buelens

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld sterk ingebogen wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapenschild onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: THEOD. CAR. D: G. BAU. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus cardinalis dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, kardinaal, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond ovaal wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DUX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Muntmeester: George Magnery van 1749 – 1754

Slagplaats: Luik

Referentie

Lit: de Chestret 692 – Dengis 1180

Johan Theodoor van Beieren

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord Filips II als graaf van Arras 1582 – 1593

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

Materiaal: koper

Diameter: 25,28 mm

Gewicht: 3,35 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: PHS.D:G.HIS(P).Z.REX.C.A(RT).

Keerzijde: Gekroond wapen. Tekst: DOMINVS.MIHI.ADIVTO(R).

Slagplaats: Arras

Filips II van Spanje

Lit: nieuwe Vanhoudt 323 – AR

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Oord Maastricht zj. ( 1616 )

Gevonden door Dirk Michiels

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,85 gr

Voorzijde: Gekroonde Spaans wapenschild ( 2 ). Tekst: (ster) ALBERTVS. ET. ELISABET. DEI. GRATIA (of variant). Wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie ( de tekst gaat op de keerzijde verder)

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Tekst: (ster) ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B (of variant). Voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Bourgondië en Brabant.

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Muntmeester:  Ghysbert van Caubergh ( 5 augustus 1616 aangesteld  ) 1616 – 1621

Muntteken: ster

Slagplaats: Maastricht

Referentie

Lit: GH.296 – PW 9312 – AvK.20

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Overijssel 1767

Gevonden door Carla van Duinen

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,81 gr

Voorzijde: Muntmeesterteken Adelaar tussen twee rozetten. Tekst OVER YSSEL 1767.

Keerzijde: Gekroond wapen van Overijssel, hierin staat een klauwende leeuw met op de achtergrond een golvende lijn wat de rivier de IJssel moet voorstellen. Tekst: VIGILATE ET ORATE wat betekent: waakt en bid.

Wapen van Overijsel Afbeeldingsresultaat voor wapen van overijssel

Muntmeester: Nicolaas Wonneman van 1763 – 1809

Muntmeesterteken: adelaar

Muntplaats: Kampen van 1710 – 1809

Referentie

Lit: V.145.4 – PW 7009

Gedetermineerd door Eric Aerts