Liard Ernst van Beieren 1610

Gevonden door Mario Raymaekers

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Ernestus van Beieren (met bonnet) naar links. Tekst: (perron) ERNESTVS. D. G. ARCHIEPIS. COL. (of variant). Voluit: Ernestus dei gratia archi episcopus Collonia. Dit betekent: Ernestus, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet deels de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst:  EPIS. LEODIE. V.  BAVARIE. DVX (of variant). Voluit: episcopus Leodiensis v Bavaria dux. Dit betekent: bisschop van Luik, hertog van Beieren.

Slagplaats: Luik

Referentie

Lit: Vanhoudt G 1230

Ernst van Beieren

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Duit Reckheim 17e eeuw

Gevonden door Eric Aerts

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,85 gr

Voorzijde: Een vierpas versiering met daarin TRAREC (of variant), soms met jaartal.

Keerzijde: Gekroond wapenschild volgens het nieuwe model van Utrecht met de twee leeuwen aan weerszijden van het wapen. Op sommige typen kunt de tekst VVTREH voor onder het wapen. Dit betekent: “uut Reckheim” – uit Reckheim

Verklaring van de wapens in de wapenschilden op de keerzijde

1Gouden kruis op rood van Lynden.
2: 
Een rode leeuw op goud van Reckheim (naar links).
3: 
Zilveren adelaar op blauw van Aspremont (Este).

Slagplaats: Reckheim

Referentie

Lit: PL. 507-517 – DM. 233/237-241 – PW R50.2 – V.214.4/5

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Zeeland 1725

Gevonden door Guy Van Den Eeckhaut

 

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: ( burchtje ) met daaronder ZEE LAN DIA in drie regels en het jaartal 1725

Keerzijde: Een gekroond ingebogen wapen met leeuw in de golven. Tekst:  LUCTOR. ET. EMERGO. (of variant) wat betekent: ik worstel en kom boven.

wapen van Zeeland Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Muntmeester: Pieter Kappeine 1721 – 1752

Muntteken: burchtje

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.2 – PW 4010

Gedetermineerd door Eric Aerts

Roermond: gigot z.j. 1666 & 1673 – 1678

Gevonden door Marco Sanders

 

Materiaal: koper

Diameter:?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: .CAR. II. D: G. HISP. REX. (of variant). Voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum rex, wat betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje.

 

1: Castilië: in rood een gouden kasteel, blauw gesloten en verlicht.
2: Leon: in zilver een goud gekroonde purperen leeuw.
3: Aragon: in goud vier rode palen.
4: Sicilië: schuingevierendeeld met in de bovenste en onderste halve ruit in goud 4 rode palen (Aragon),
in de twee halve zijruiten in zilver een zwarte adelaar (Hohenstaufen).
5: Portugal: in zilver 5 blauwe schildjes (geplaatst 1.3.1) beladen met 5 besanten van zilver (geplaatst
2.1.2). Een rode schildzoom beladen met 7 gouden kastelen (quinas).
6: Oostenrijk: in rood met een zilveren dwarsbalk.
7: Nieuw Bourgondië: blauw met gouden lelies, een schildzoom geblokt van rood en zilver.
8: Oud Bourgondië: geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en rood omzoomd.
9: Brabant: in zwart een gouden leeuw, rood getongd.
10: Vlaanderen: in goud een zwarte leeuw, rood getongd.
11: Tirol (in zilver een rode adelaar, gekroond, gebekt, en gepoot van goud. De vleugels beladen met twee gouden klaverbladstengels.

Keerzijde: Gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis waarop het wapenschild van Roermond is geplaatst. Onder aan het schild hangt het teken van de orde van het gulden vlies. Links van het schild staat de letter R en rechts de M (=RURAE MUNDA – Roermond).

wapenschild van Roermond Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Slagplaats: Roermond

Referentie

Lit: GH.360a/b – PW 9406 – Neumann 12698-12707

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Friesland 1686

Gevonden door Chris Kurstjens

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: Een leeuwtje tussen twee versieringen, daaronder FRISIA in één regel en het jaartal tussen twee rozetten/bollen. Onder het jaartal een rozet tussen versieringen.

Keerzijde: Gekroond wapen van Friesland met twee gaande leeuwen boven elkaar. Het wapen heeft aan de rand weer versieringen.

Wapen van Friesland Afbeeldingsresultaat voor wapen van friesland

Muntmeester: Daniël Valckenier ( 1659 – 1688 )

Muntteken:   leeuwtje

Slagplaats: Leeuwarden

Referentie

Lit: V.131.7 – AvdW.42-47 – PW 6008

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Oord Friesland z.j.

Gevonden door Carla van Duinen

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 4,12 gr

Voorzijde: Friese edelman (naar Saksisch voorbeeld) naar rechts met zwaard over de schouder. Links van het borstbeeld staat de letter F en rechts de letter O. Deze afkorting wordt uitgelegd als Frisia Ordines (Friese staat) maar ook als Friese oord. Tekst:  NISI x DOMINVS x NOBISCVM x  ( of variant ). Wat betekent: tenzij de Heer met ons is.

Keerzijde: Fries wapenschild met een parelkroon en een ronde onderzijde. In het wapen twee gaande leeuwen boven elkaar die recht voor zich uit kijken. Onder en naast het wapen zitten krulversieringen. Tekst:  MONE x NOVA x ORDINVM x FRISIÆ

Fries wapen 

Muntteken:  ( leeuwtje )

Muntmeester: Willem van Vierssen ( 1586 – 1616 )

Slagplaats: Leeuwarden

voorbeeld uit 1609 

Info: Het wapen op deze types heeft een parelkroon, ronde onderzijde en geen uitstulpingen aan de bovenzijde 

Referentie

Lit: AvdW 1-4 – PW 6010-6012

Gedetermineerd op facebook

Liard Gronsveld 1649

Gevonden door Mark Boeckhout

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst:  IVSTVS…CO.DE.GRO.BR (of variant), voluit: Iustus comes de Gronsvelt Bronchorst, wat betekent: Joost, graaf van Gronsveld en Bronckhorst.

wapenschild 1: 

1: Leeuw van Bronckhorst.
2: Andrieskruis met de droogscheerders scharen van Batenburg.
3: Roos van Eberstein.
4: Everzwijn van Eberstein.
5: Drie bollen van Gronsveld.
6: Zuiltje van Colonna.
7: Balk van Fenestrange.

Keerzijde: Drie wapenschildjes met vuurijzer of vier wapenschildjes, daarboven kroon. Tekst: BER.BARO.(I)N.BATT(E)NB.ET.RI. (of variant), voluit:  liber baronie Batenburg en Rimbourg, wat betekent: vrije baronie van Batenburg en Rimbourg.

I: Wapens en kroon rond een vuurijzer met daarin de 3 bollen van Gronsveld

II: Wapens en kroon rond een wapenschild met de 3 bollen van Gronsveld

Muntteken: 3 bollen in een wapenschild: vanaf de 15e eeuw 

Slagplaats: Gronsveld

Referentie

Lit: Lucas 109-116 – PW 9121/9122

Gedetermineerd door Mark Boeckhout