Duit Utrecht 1670

Gevonden door Bart Chalmet

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,68 gr

Voorzijde: Een versiering van vier bogen (vierpas) met daarin de tekst CIV TRAIECT in twee regels en daaronder het jaartal 1670

Keerzijde: Het stadswapen van Utrecht aan weerszijden vastgehouden door leeuwen. De lelie boven het wapen is komen te vervallen maar er staat wel een kroon boven. In het kwartier linksonder horizontale strepen. Dit is om de kleur blauw (azuur) aan te geven in de heraldiek. Tekst onder het wapen: UTRECHT

Stadswapen Utrecht Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

Muntmeester: Johan van Rijnevelt 1662 – 1673

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.4 – Pietersen 40B – PW 5108

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Duit Overijssel 1604 – 1606

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin in de drie regels de tekst: TRANS ISVLA NIA (of variant)

Keerzijde: Gekroond wapen van Overijssel, hierin staat een klauwende leeuw met op de achtergrond een golvende lijn wat de rivier de IJssel moet voorstellen. De rand van het wapen is bewerkt. Dit type is MET tulpkrans langs het wapen.

Wapen van Overijssel Afbeeldingsresultaat voor wapen van overijssel

Datum: z.j. ca. 1604 – 1606

Muntmeester: Hendrik Wijntgens 1590 – 1611

Muntmeesterteken: rozet, leeuw of munthaak ( de laatste zelden op deze munt ).

Slagplaats: Kampen 1582 – 1612

Referentie

Lit: V.144.5 – PW 7004

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

Bleyensteinse duit 1819

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Twee lauwertakken met daartussen een Romeins cijfer I tussen kruisjes en het jaartal 1819 tussen punten met daaronder 2 strepen ( of variatie hierop ).

Keerzijde: Twee lauwertakken met daartussen een verticaal gedeeld fantasiewapen waarvan het rechterveld gearceerd is.

Slagplaats: Hessen – Darmstadt

Referentie

Lit: Sch.382-382a-c

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

Duit Holland 1626

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,65 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin in twee regels HOL LANDIA i ( met N & D aan elkaar vast ) en daaronder het jaartal 1626

Keerzijde: De Hollandse maagd zittende in een gesloten tuin. Zij wijst met haar rechterhand naar een zonnige hemel als teken van het vertrouwen op de Heer. Tekst: .. AVX. NOS. IN. NOM. DOM.( of variant ). Voluit: auxilium nostrum in nomine Domini wat betekent: onze hulp is in de naam des Heeren.

Muntmeester: Sara Torquet ( weduwe van Johan Bencken ) 1625 – 1626

Muntteken: roos

Slagplaats: Dordrecht

Referentie

Lit: V.57.5 – PW 2006

Gedetermineerd door Marco Sanders

Duit Zeeland 1684

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,1 gr

Voorzijde:  Een tulpkrans met daarin de tekst ZEE LAN DIA. in drie regels met daaronder het jaartal 1681

Keerzijde: De Hollandse maagd zittende in een tuin. Zij wijst met haar rechterhand naar de hemel als teken van vertrouwen op de heer. Het hek van de tuin is een wapenschildje van Zeeland. Tekst: LUCTOR ET. EMERGO (of variant), wat betekent: ik worstel en kom boven.

Muntmeester: Hendrik van Dusseldorp ( 1682 – 1705 )

Muntteken: burchtje 

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.95.7 – PW 4007

Gedetermineerd door Marco Sanders

Duit Gelderland 1720

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: In drie regels * D * GEL RIÆ met daaronder het (mmt ). Tekst voluit: ducatus Gelriæ wat betekent: hertogdom Gelderland.

Keerzijde: Gekroond wapen van Gelderland. Tekst: IN. DEO. .SP. NOS. Voluit: in Deo spes nostra wat betekent: onze hoop in de Heer.

wapen van Gelderland 

Muntmeesterteken: kraanvogel

Muntmeester: Coenraad Hendrik Cramer ( 1714 – 1724 )

Slagplaats: Harderwijk

Referentie

Lit: V.19.4 – PW 1012

Gedetermineerd door Marco Sanders

Duit Utrecht 1754

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,84 gr

Voorzijde: In drie regels STAD UTRECHT  1754 met Romeinse I.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dunne streep met daaronder een versiering met smalle (kleine) schelp. In het kwartier linksonder een grove arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek.

Stadswapen Utrecht Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Ernst Novisadi ( 1738 – 1761 )

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43A – PW 5111

Gedetermineerd door Marco Sanders