Gigot ( duit ) Gronsveld z.j.

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: FSRI CABI G (of variant). Dit is een zeer sterke afkorting van de naam en titels van Jan Frans van Bronckhorst en de muntplaats. Voluit kan bedoeld zijn: Franciscus, sacra Romani Imperi comes ad Bronckhorst in Gronsvelt, en kan betekenen: Frans van Bronckhorst, graaf van Gronsveld in het heilige roomse rijk.

Keerzijde: Gekroond wapenschild, al dan niet met versieringen, met in het schild twee naar elkaar toe gewende leeuwen (imitatie Gelderland).

Wapen Gronsveld ( imitatie Gelderland ) 

Muntmeesters: Peter van Bossenhoven:  1560-1564

Herman Leibert : 1615 – ?

Johan Hauser: 1656 – 1658

Slagplaats: in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld

Het voormalige graafschap Gronsveld is gelegen aan de rechteroever van de Maas in de gemeente Eijsden, een paar kilometer boven Maastricht. De munten van Gronsveld werden geslagen in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld. Een hoeve in de buurt had nog lange tijd daarna de naam Muntenhof.

 

Referentie

Lit: Lucas 150-152 – PW 9128

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Duit Zutphen 1687

Gevonden door Eric Aerts

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht:  2 gr

Voorzijde: Een vierbogige versiering (vierpas) met daarin de tekst CIV ZVTPHA NIA (of variant) in drie regels. Dit is voluit: civitas Zutphania, en betekent: stad Zutphen.

Keerzijde: Gekroond stadswapen, vastgehouden door twee leeuwen. De laatste twee cijfers van het jaartal staan tussen de kroon boven het wapen of onder het wapenschild.

Wapen van Zutphen Afbeeldingsresultaat voor stadswapen zutphen

Op de duiten zonder jaar (ca. 1604-1605) komt als wapen een staande Gelderse leeuw voor die soms wel en soms geen kroontje draagt. In de periode 1687-1692 wordt er een gekroond en horizontaal gedeeld wapenschild afgebeeld met in het bovenste kwartier een Gelderse leeuw en het onderste een ankerkruis. Dit wapenschild wordt vastgehouden door 2 leeuwen.

Muntmeester: Herman van Baijen 1686 – 1692

“Net als Deventer en Nijmegen leek het ook Zutphen wel winstgevender om weer munten te gaan slaan in plaats van de jaarlijkse compensatie van 2000 gulden te ontvangen. Het munthuis werd ingericht in een huis op de Niewstad bij het gasthuis. Herman van Baijen werd als muntmeester aangenomen en Johan Sluyter als stempelsnijder. Geslagen werden in deze periode: leeuwendaalders, daalders van 30 stuiver, florijnen van 28 stuiver, drieguldenstukken, guldens, tienstuiverstukken, ruiterschellingen en koperen duiten. In 1692 werd het munthuis na onderhandelingen echter toch weer gesloten en ditmaal voorgoed”

Het was dus strikt gesproken Zutphens muntrecht, maar de muntsoorten waren door de Staten voorgeschrevn. Het is dus de vraag, of dit stadsgeld genoemd mag worden.. de meeste stadsbesturen hadden anno 1687 hun zelfstandig muntrecht al lang opgegeven voor die 2000 guldens afkoopsom, Zutphen dus niet, tot 1692.. Strikt gesproken is dit dus Zuphens geld. Maar deze munt (duit) is evenals de andere munten geslagen naar voorschrift van de Staten. Zutphen kon zich niet permitteren, om echte Zutphense munten uit te brengen, zoals Albus en Witpenning. Het enige wat dit een “munt van Zutphen” maakt, is de vermelding van de naam “Zutphania”.

Referentie

Lit: V.27.6 – BvB.25/25A/25B/25Bbis – Purmer 1903

Gedetermineerd door Eric Aerts

Liard Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Gevonden door Tex Vandeweek

 

 

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Maximiliaan Emanuel naar links met krulpruik, onder het borstbeeld het muntteken leeuwtje. Tekst: MAX. EMA. D. G. – S. ROM. IMP. ELE (of variant). Dit is voluit: Maximiliaan Emanuel Dei gratia sacra Romanorum imperi electus, en betekent: Maximiliaan Emanuel, bij Gods gratie verkozen in het heilige Roomse rijk (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond monogram van de ineengestrengelde letters M en E, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal. Tekst: DVX. BAVARI. BRABANT C. FLAND. c. (of variant). Dit is voluit: dux Bavaria et Brabant et comes Flandrie, en betekent: hertog van Beieren en Brabant en graaf van Vlaanderen

Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Gedetermineerd door Tex Vandeweek

Liard Johan Theodoor van Beieren 1744

Romain Vancraeyenest

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld INGEBOGEN wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst:  I. THEODORVS. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H. ( of variant ) Dit is voluit: episcus et princeps Leodiensis dux Bulloniensusmarchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Nouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne

   

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard

Het wapenschild op de voorzijde kan verschillend uitgevoerd zijn.

Johan Theodoor van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 686 – Dengis 1162

Gedetermineerd door Eric Aerts