Duit Antwerpen 1596

Gevonden door Bruno Tielemans

 

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een scheef geplaatst stokken kruis welke door een vuurijzer heen gestoken is. Van het vuurijzer springen vonken af en eronder hangt een lammetje, dit is het teken van de orde van het gulden vlies. Boven het kruis is een kroontje geplaatst en aan weerszijden van het kruis staat het jaartal.Tekst: PHS. D:G. HISP. Z. REX. DVX. BRA. (handje) (of variant). De tekst is voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, dit betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild. Tekst: .DOMINVS. MIHI. ADIVTOR (handje) (of variant). Dit betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (in rood een zilveren dwarsbalk).
2 = Wapen van nieuw Bourgondië (blauw bezaaid met gouden lelies).
3 = Wapen van oud Bourgondië (geschuinbalkt van goud en blauw, rood omzoomd).
4 = Wapen van Brabant (in zwart een gouden leeuw, rood getongd).
5 = Wapen van Vlaanderen (in goud een zwarte leeuw, rood getongd).

Muntmeester: Jan Vets 1594 – 1598

Slagplaats: Antwerpen

Referentie

Lit: GH.234

Filips II van Spanje

Gedetermineerd door Romain Vancraeyenest

Advertenties

Liard Johan Theodoor van Beieren 1744

Gevonden door Bart Hulsmans

 

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal (1744). Tekst:  I. THEODORVS. D. G. D. BAV (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia dux Bavaria. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard

Referentie

Lit: de Chestret 686 – Dengis 1162

Johan Theodoor van Beieren

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Oord Ernest van Beieren z.j.

Gevonden door Bart Hulsmans

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 25,75 mm

Gewicht: 3,15 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Ernestus van Beieren (met bonnet) naar links. Tekst: ERNESTVS. D (perron) G. ARCHIEPIS. COL. (of variant). Voluit: Ernestus dei gratia archi episcopus Collonia. Dit betekent: Ernestus, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet deels de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst:  EPIS. LEODIE. V.  BAVARIE. DVX (of variant). Voluit: episcopus Leodiensis v Bavaria dux. Dit betekent: bisschop van Luik, hertog van Beieren.

Slagplaats: Luik

Referentie

Lit: de Chestret 565 – Dengis 979, Vh G 1229

Ernst van Beieren

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Duit Zeeland 1784

Gevonden door Joeri Wauters

 

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 3,84 gr

Voorzijde:  Een weelderige rococo stijl versiering met daarin een burchtje tussen twee stervormige rozetten, daaronder ZELAN DIA met 1 E en het jaartal.

Keerzijde:  Een gekroond ovaalvormig wapenschild met leeuw in de golven. Het wapenschild is versierd in de zogenaamde rococo stijl. Tekst: LUCTOR ET EMERGO (of variant). Dit betekent: ik worstel en kom boven. Het begin van de tekst begint bij dit type aan de linkeronderzijde van het wapenschild.

Wapen van Zeeland Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Muntmeester: Martinus Holtzhey (zoon) 1764 – 1788

Muntteken: burchtje

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.5 – PW 4012

Gedetermineerd door Eric Aerts

Liard Johan Theodoor van Beieren 1745

Gevonden door Marco Sanders

 

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld INGEBOGEN wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst:  I. THEODORVS. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H. ( of variant ) Dit is voluit: episcus et princeps Leodiensis dux Bulloniensusmarchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Nouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard

Het wapenschild op de voorzijde kan verschillend uitgevoerd zijn.

Afbeeldingsresultaat voor liard 1745

Referentie

Lit: de Chestret 686 – Dengis 1162

Johan Theodoor van Beieren

Gedetermineerd door Eric Aerts

Liard van Namen 1692

Gevonden door Luc Van der Linden

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: ?

Voorzijde:  Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal. Tekst: ARCHID. AVST. DVX. BVRG. BRAB Z (of variant). Dit is voluit: archidux Austria, dux Burgundie et Brabant, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

Keerzijde:  Gekroond vuurijzer omgeven door drie wapenschildjes met hierin de wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant.Tekst:  (Leeuwtje) CAROL. II. D.G. HISP. ET. INDIARVM. REX (of variant). Dit is voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Branbant

Slagplaats: Namen of Brussel

Karel II van Spanje

Referentie

Lit: ( )

Gedetermineerd door Eric Aerts

Liard van Joseph Clemens van Beieren 1723

Gevonden door Werner Crols

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld ingebogen wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapenschild de cijfers van het jaartal. Tekst: IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL. (of variant). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik, het wapenschildje is gelegen op een schuin kruis gevormd door een degen en een staf. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). De wapenschildjes zijn nu van een andere uitvoering dan op het vorige type. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. / DVX. BVL. M. F. C. L. H. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Jozef Clemens van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 666 – Dengis 1140

Gedetermineerd door Eric Aerts