Liard Brussel 1692

Gevonden door Dirk Michiels

 

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,72 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: ( hoofd ) CAROL. II. D.G. HISP. ET. INDIARUM. REX. ( of variant ). Voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, wat betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild, aan weerszijden v/d kroon het jaartal 16 / 92. Tekst: ARCH. AVS. DVX. BVRG. BRAB Z (of variant). Voluit: Archidux Austria dux Bourgundie et Brabant, wat betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester:  Israel de Witte ( 1681 – 1692 )

Muntteken: hoofdje  engelenhoofdje

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 29 – 07 – 1692 tot 13- 08 – 1695 = 3.655.024

Karel II van Spanje

Referentie

Lit: NP.821/822 – AvK.115/116 – Vh New 723 BS

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Advertenties

Doornik: Hertogenlijk oord 1589

Gevonden door Dirk Desmet

dirk2

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4,3 gr

Voorzijde:  Gekroond borstbeeld van Philips II naar links. Tekst: PHS. D.G. HIS. Z. REX. D. TORN. (of variant). Onder het borstbeeld staat het jaartal welke gesplitst is door een toren. Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex Dominus Tornesis, wat betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en heer van Doornik.

Keerzijde:  Gekroond Bourgondisch wapenschild  met meerdere kwartieren. Tekst:  DOMINVS. MIHI. ADIVTOR (of variant). Watt betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (Zwarte leeuw).

Muntmeester: Jacques de Surhon 1582 – 1609

Muntteken: torentje

Slagplaats: Doornik ( torentje ) 

Filips II

Referentie

Lit: GH.232

Gedetermineerd op facebook

Liard Johan Ludwig Van Elderen 1692

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van van Elderen (vairklokjes), de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. Tekst: ( jaartal: 1692 ) / IO. LVD. D. G. EP. ET. PRIN. LEO (of variant). Voluit:  Iohannis Ludovicus dei gratia episcopus et princeps Leodiensis. Dit betekent: Johan Ludwig, bij Gods gratie prinsbisschop van Luik.

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. De plaatsing is nu anders dan op het vorige type, ook staan de wapenschildjes nu rechtop afgebeeld. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst: DVX. BVL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR (of variant). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Muntmeester: Schelberg

Opmerking: Op 12 februari 1691 kreeg muntmeester Schelberg toestemming om voor 15.000 livres aan liards te slaan. Het hertogdom Bouillon was door Lodewijk XIV van Frankrijk ingepikt en weg gegeven aan het huis van Tour d’Auvergne. Ondanks dat bleef men te Luik het wapen van Bouillon voeren en de titel hertog van Bouillon gebruiken.

Referentie

Lit: de Chestret 656 – Dengis 1126

Gedetermineerd door Marco Sanders

Duit Zeeland 1681

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Een tulpkrans met daarin de tekst ZEE LAN DIA. in drie regels met daaronder het jaartal 1681

Keerzijde: De Hollandse maagd zittende in een tuin. Zij wijst met haar rechterhand naar de hemel als teken van vertrouwen op de heer. Het hek van de tuin is een wapenschildje van Zeeland. Tekst: LUCTOR ET. EMERGO (of variant), wat betekent: ik worstel en kom boven.

Muntmeester: Hendrik van Heumen ( 1679 – 1682 )

Muntteken: burchtje 

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.95.7 – PW 4007

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Liard Abdij Stavelot

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,80 gr

Voorzijde: Een gekroond wapenschild met meerdere kwartieren, het hartschild is het wapen van Stavelot ( wolf ). Tekst:  FER(    ). CO. P. ST ( of variant ). Dit is voluit: Ferdinandus (dei gratia electus) Colonia prior Stabulensis, wat betekent: Ferdinand, bij Gods gratie gekozen bisschop van Keulen, abt van Stavelot.

Keerzijde: Grote letters F B ( van Ferdinandus Bavaria ) onder een bisschopshoed. Tussen de letters een Medusahoofd waarboven een kruisvormige figuur. Tekst: EPIS. LEO. MAR. FRAN. CO. LO( ) ( of variant ). Dit is voluit: episcopus Leodiensis, Marchionis Franchimontis, comes Longianus,wat betekent: bisschop van Luik, Markies van Franchimont, graaf van Logne.

Muntmeester: Frans Schelbergh?

Datum: z.j.

Slagplaats: Stavelot

Ferdinand van Beieren

Referentie

Gedetermineerd op facebook

 

Oord, liard Reckheim

Gevonden door ?

 

Muntheer: Ernest van Aspremont-Lynden, vrije rijksbaron van Reckheim, 1603 – 1636

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gekroonde adelaar met twee koppen omgeven door drie wapenschildjes in kruisvorm geplaatst. Linkse wapenschildje “een gouden kruis op rood van Lynden”, rechts “zwarte horizontale balken op goud van Gouffier” en onderaan “zilveren spitsruiten op rood van Hamal”. Tekst: + ERNESTVS.DE.LYNDEN.LIBER.

Keerzijde: Gekroond gevierendeelde wapenschild met in 1 en 4 de zwarte horizontale balken op goud van Gouffier en in 2 en 3 gehervierdendeelde wapen met in 1 en 4 Een rode leeuw op goud naar links van Reckheim en in 2 en 3 de Zilveren spitsruiten op rood van Hamal. Op het hart het wapenschild van Lynden, een gouden kruis op rood van Lynden, gelegen. Tekst: de kroon onderbreekt het omschrift en is het vervolg van de voorzijde: BARO.IMPER.IN.RECHEM; Ernestus van Lynden, vrije rijksbaron van Reckheim.

Datum: z.j.  ca 1603 – 1620

Slagplaats: Reckheim, Rekem

marco

Lit: P Lucas Reckheim 271; RBN 1897, pl I tek 6; Kopergeld REC .3

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Antwerpen: dubbele liard ( dubbel oord ) 1750

Gevonden door Dominique Quipor

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht ( uitgifte ): 7,65 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Maria Theresia naar rechts met halssnoer om en oorbel in. Tekst: M. T. D.G. R. JMP. G. H. B. REG. A. A. D. BURG. (of variant). Voluit: Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germania, Hungaria, Bohemia regina, archidux Austria, dux Burgundie, wat betekent: Maria Theresia, bij Gods gratie Rooms keizerin, koningin van Duitsland, Hongarije en Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Bourgondië.

Keerzijde: Binnen een takkenversiering in zes regels: AD / USUM / BELGII / AUSTR. / 1750. / ( handje ). Wat betekent: voor gebruik in de Oostenrijkse Nederlanden.

Muntmeester: Jean Buysen 1749 – 1752

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 1749 t.e.m. 1752: 2.473.356

Referentie

Lit: AvK.211; nieuwe Vh 824 AN

Gedetermineerd door Eric Aerts