Verflood Luik: 1650 – 1800

Gevonden door Johan Martens

Materiaal: lood

Afmetingen: 20 mm – 30 mm

Gewicht: 15,60 gr

In het begin van de 17de eeuw werd ten noorden van Luik aluin in de kalkschachten ontdekt. Uiteraard leidde dit tot een uitbreiding van de mijnbouw maar daarnaast was dit een impuls voor de textielnijverheid in deze regio. Aluin wordt namelijk als beitsmiddel voor onder andere het verven van wol en zijde gebruikt. Verven werd daarom een expertise die in de regio Visé – Luik in de loop van de 17de eeuw tot grote bloei kwam. Het hier afgebeelde lood toont op 1 zijde ‘Le Perron’ voorzien van de letters LG. ‘Le Perron’ is de plaats waar vroeger wetten en verordeningen werden afgeroepen. De letters LG is een afkorting voor Libertas Gentis (vrijheid voor het volk). De keerzijde van dit lood draagt een gekroonde dubbelkoppige adelaar. Een verwijzing dat het textiel geverfd en daarna gekeurd is in de stad Luik.

johan1.2

Gedetermineerd door Jan van Oostveen